Clone of Situația drogurilor în Europa până în 2023 – prezentare generală și evaluarea amenințărilor emergente și a noilor evoluții (Raportul european privind drogurile pe anul 2023)

Această pagină se bazează pe cele mai recente date disponibile pentru a oferi o imagine de ansamblu a situației actuale și a problemelor emergente legate de droguri care afectează Europa, cu accent până la sfârșitul anului 2022. Analiza prezentată aici evidențiază unele evoluții care ar putea avea implicații importante pentru politica în domeniul drogurilor și pentru practicienii din Europa.

Această pagină face parte din Raportul european privind drogurile 2023, rezumatul anual al EMCDDA privind situația drogurilor în Europa.

Ultima actualizare: 16 iunie 2023

PRETUTINDENI, TOTUL, TOATĂ LUMEA
Provocarea complexă reprezentată de abordarea problemelor contemporane asociate drogurilor

Drogurile ilegale au un impact semnificativ asupra sănătății și securității europene

Un mesaj esențial al analizei Raportului european privind drogurile din 2023 este că impactul consumului de droguri ilegale se observă acum aproape pretutindeni în societatea noastră. Aproape toate substanțele cu proprietăți psihoactive au potențialul de a fi utilizate ca drog.Asta înseamnă că toată lumea, poate fi afectată, direct sau indirect, de consumul de droguri ilegale și de problemele asociate acestuia.

Pretutindeni

A puddle of water with light reflections on wet sand

În prezent, problemele asociate drogurilor generează un impact aproape pretutindeni.Pe plan intern, ele se manifestă și exacerbează alte probleme politice complexe, cum ar fi lipsa adăposturilor, gestionarea tulburărilor psihiatrice și infracționalitatea în rândul tinerilor. De asemenea, remarcăm niveluri mai mari de violență și corupție determinate de piața drogurilor din anumite țări. La nivel internațional, problemele asociate drogurilor sunt în creștere în multe țări cu venituri mici și medii, subminând guvernanța și dezvoltarea și contribuind la provocările deja considerabile cu care se confruntă sistemul de sănătate și securitate publică din multe țări.

Totul

Colour splashes on a window

Observăm din ce în ce mai des că aproape orice lucru cu proprietăți psihoactive poate apărea pe piața drogurilor, adesea etichetat greșit sau în amestecuri, ceea ce face ca respectivii consumatorii să nu știe ce folosesc, mărind astfel riscurile pentru sănătate și creând noi provocări în materie de aplicare a legii și de reglementare.

 

 

Toată lumea

A crowd of people facing a stage with their arms in the air

Impactul evoluțiilor observate presupune că oricine poate fi afectat într-un fel sau altul de consumul de droguri ilegale, de funcționarea pieței drogurilor și de problemele asociate. În mod direct, vedem acest lucru la cei care se confruntă cu probleme și care au nevoie de tratament sau de alte servicii. În mod indirect, observăm acest lucru în ceea ce privește recrutarea în scopuri infracționale a tinerilor vulnerabili, presiunea asupra bugetelor pentru sănătate și costurile sociale pentru comunitățile care generează un sentiment de nesiguranță sau unde instituțiile sau companiile sunt subminate de corupție sau de practici infracționale. 

Situația drogurilor în Europa în 2023 – prezentare generală

Disponibilitatea majorității substanțelor ilegale rămâne mare

O analiză a indicatorilor asociați ofertei de droguri ilegale utilizate în mod obișnuit în Uniunea Europeană sugerează o disponibilitate mare pentru toate tipurile de substanțe. Piața este acum caracterizată de disponibilitatea relativ răspândită a unei game mai largi de droguri, care se găsesc, adesea, la un nivel ridicat de potență sau puritate. Au continuat să fie detectate capturi mari de droguri care sunt traficate în Europa în containere intermodale, lanțurile comerciale de aprovizionare fiind o țintă cheie pentru infiltrarea grupurilor infracționale organizate. De asemenea, Europa rămâne o zonă importantă de producție pentru anumite substanțe, în special pentru drogurile sintetice și canabis.

O mai mare diversitate în ceea ce privește disponibilitatea și utilizarea drogurilor creează noi provocări în materie de sănătate și politică

Disponibilitatea mare a drogurilor a fost însoțită de o mai mare diversitate a substanțelor de pe piața drogurilor ilegale, expunând consumatorii la o gamă mai largă de substanțe psihoactive. Acestea includ droguri sintetice noi, în cazul cărora nivelul de cunoaștere a riscurilor pentru sănătate sunt adesea limitate. Acest lucru generează preocupări cu privire la potențialul de creștere a consumului de substanțe ilegale, în general, și la riscurile crescute asociate unora dintre acestea. Consumatorii de droguri pot fi la un risc crescut de a prezenta efecte adverse asupra sănătății, inclusiv intoxicație și deces, prin consumul, eventual în necunoștință de cauză, de substanțe mai puternice sau mai noi, sau de amestecuri de substanțe în cazul cărora interacțiunile medicamentoase pot mări potențialele efecte nocive asupra sănătății.

Este posibilă concentrarea pe răspunsuri bazate pe date concrete și complementare, dar de cele mai multe ori acestea nu prezintă o disponibilitate suficientă.

Cu toate că există în continuare lacune importante în ceea ce privește cunoștințele, cercetarea și investițiile realizate pentru dezvoltarea serviciilor presupun faptul că, în domeniul prevenirii consumului de droguri, al tratamentului, al reducerii riscurilor și al recuperării, dispunem acum de o mai bună înțelegere a metodelor de intervenție care ar putea fi eficiente. Natura interconectată a problemelor asociate consumului de droguri și altor aspecte complexe ale politicii sociale presupune, de asemenea, că există o mai mare recunoaștere a necesității unor răspunsuri mai cuprinzătoare și integrate . Prin urmare, sunt necesare sinergii cu politicile și practicile din alte domenii importante, inclusiv locuințele protejate, asistența medicală generală, serviciile pentru tineret și persoanele în vârstă, furnizarea de servicii de sănătate psihică și sistemul de justiție penală. Cu toate acestea, atât disponibilitatea răspunsurilor specifice consumului de droguri, cât și exemplele de modele de îngrijire bine dezvoltate și integrate prezintă un caracter eterogen aparte la nivel european și, în multe țări, este nevoie de investiții mai mari în ambele domenii.

Răspunsul la nevoi mai diverse și mai complexe

Sprijin tot mai mare pentru implementarea prevenirii consumului de substanțe bazată de dovezi

Teenagers sitting on a stone floor

Prevenirea consumului de substanțe vizează stoparea sau amânarea consumului de droguri psihoactive. De asemenea, poate contribui la evitarea apariției tulburărilor asociate consumului de droguri în cazul persoanelor care au început să consume substanțe. Din punct de vedere istoric însă, nu toate abordările utilizate în domeniu s-au dovedit eficiente, iar interesul pentru identificarea și aplicarea programelor de prevenire bazate pe dovezi a crescut. În prezent, realizarea acestui obiectiv este susținută prin crearea de registre ale programelor de prevenire, prin inițiative de formare și prin elaborarea de standarde de calitate.Curriculumul european de prevenire este conceput pentru a îmbunătăți eficacitatea generală a eforturilor de prevenire. Peste 25 de state membre ale UE și țări vecine au în prezent formatori naționali în cadrul Curriculumului european de prevenire. De asemenea, eforturile de prevenire sunt susținute de Xchange, un registru european online al intervențiilor de prevenire evaluate.

Este necesară continuarea consolidării serviciilor de reducere a riscurilor.

A man working on a laptop displaying charts

Consumul de droguri ilegale cauzează o serie de efecte nocive acute și cronice și este recunoscut ca fiind un factor care contribuie la împovărarea globală cu această boală. În prezent, răspunsurile asociate reducerii efectelor nocive, cum ar fi furnizarea tratamentului cu agoniști opioizi și furnizarea de echipament steril persoanelor care consumă droguri injectabile, sunt acceptate la scară largă ca având o contribuție importantă în asigurarea asistenței medicale. Acoperirea și accesul la aceste tipuri de intervenții rămân însă inadecvate, în unele state membre ale UE, prin raportare la nevoile estimate. De asemenea, unele țări au investit în servicii mai noi, cum ar fi camere pentru consumul de droguri, programe pentru administrarea la domiciliu a naloxonei și unități de verificare a drogurilor. Disponibilitatea acestor servicii rămâne mai limitată. În plus, există, în general, un consens mai puțin pronunțat între țări cu privire la proporția în care aceste măsuri reprezintă răspunsuri adecvate. Prin urmare, este necesară continuarea cercetărilor și studiilor de evaluare pentru a consolida baza de date necesară pentru informarea deliberărilor politice în acest domeniu.

Evoluția rapidă a situației drogurilor din Europa creează noi provocări în ceea ce privește reducerea efectelor nocive și comunicarea riscurilor

 Medical doctor holding tablet showing digital data

De asemenea, o mai mare diversitate în ceea ce privește disponibilitatea și consumul de droguri generează noi provocări pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a serviciilor în vederea reducerii efectelor nocive. Aceste servicii sunt necesare pentru a contribui la atenuarea riscurilor la adresa sănătății care decurg din modele de consum mai complexe, noi substanțe și amestecuri de substanțe. De exemplu, trebuie luate în considerare aspectele care constituie abordări eficiente de reducere a riscurilor pentru consumul de substanțe, fie că este vorba de opioizi sintetici, de stimulanți sintetici, de noi tipuri și forme de produse din canabis, precum și de droguri disociative, cum ar fi ketamina. Un motiv de preocupare din ce în ce mai mare este reprezentat de implicațiile consumului involuntar de substanțe sau amestecuri de substanțe puternice. Printre principalele considerente politice în acest sens se numără comportamentele de risc vizate de serviciile de reducere a riscurilor asociate, baza de date care sprijină activitatea acestora și aspectele care constituie standarde de calitate a asistenței. Există, de asemenea, în paralel, nevoia de a elabora strategii eficace de comunicare a riscurilor pentru a alerta consumatorii cu privire la amenințările în continuă evoluție din acest domeniu, în special cele asociate noilor substanțe, interacțiunilor cu drogurile, produselor cu grad mare de disponibilitate sau căilor de administrare.

Investiții necesare pentru atingerea obiectivelor de reducere a poverii determinate de bolile infecțioase

Blood samples with infected virus

Persoanele care folosesc droguri injectabile sunt expuse riscului de a contracta infecții, cum ar fi hepatita virală B și C (HVB și HCV) și virusul imunodeficienței umane (HIV). Numărul infecțiilor cu HIV asociate consumului de droguri injectabile a scăzut în ultimul deceniu, dar există preocuparea că numărul scăzut de noi infecții observat în cele mai recente date ar putea reflecta, cel puțin parțial, o întârziere în diagnosticare din cauza întreruperii testării cauzate de pandemia de COVID-19. 

De asemenea, există și alte semnale care indică necesitatea unor investiții mai mari în vederea atingerii obiectivului de eradicare a SIDA și a epidemiei de hepatită virală în Europa până în 2030. Focarele locale de HIV la nivel de oraș asociate consumului de droguri stimulante injectabile au reprezentat o problemă recurentă în Europa în ultimul deceniu, ceea ce sugerează că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a reduce aceste efecte nocive. Peste jumătate din cazurile noi de HIV în rândul persoanelor care folosesc droguri injectabile au fost diagnosticate târziu, ceea ce duce la creșterea riscului de morbiditate și mortalitate asociate. Furnizarea de ace și seringi este importantă pentru reducerea transmiterii bolii, dar numai câteva țări ating în prezent obiectivele recomandate de OMS pentru această modalitate de furnizare a serviciilor. De asemenea, în multe țări există bariere în calea acceptării testelor și a tratamentului pentru VHC, ceea ce duce la infecții nediagnosticate și netratate.

Sunt necesare surse de date toxicologice și criminalistice îmbunătățite pentru a fundamenta politicile și acțiunile

A woman in a lab coat with mask and glove looking at samples on a microscope

Raportul european privind drogurile din 2023 subliniază importanța tot mai mare pe piața drogurilor a drogurilor sintetice, apariția unor substanțe noi, a noi practici de producție, precum și faptul că multe dintre efectele nocive asociate consumului de droguri sunt exacerbate de interacțiunile dintre droguri, consumate împreună în cunoștință sau în necunoștință de cauză. Depistarea continuă a canabinoizilor sintetici alături de canabinoizii naturali în materialele vegetale ridică probleme similare.Toate aceste aspecte vin în sprijinul unei concluzii care se regăsește în cadrul întregii analize pe care o prezentăm în acest an: sursele de informații criminalistice și toxicologice au devenit elemente esențiale pentru înțelegerea evoluțiilor atât pe piața drogurilor, cât și a implicațiilor pentru sănătate ale schimbării modelelor de consum de droguri. În prezent, aceste surse prezintă o disponibilitate insuficientă, ceea ce ne împiedică să înțelegem aspecte importante, cum ar fi rolul pe care îl joacă modelele de consum de droguri multiple în situațiile de supradoză. Cu toate acestea, în mod pozitiv, începând din 2024, noua EUDA va lansa o rețea europeană de laboratoare criminalistice și toxicologice, cu scopul de a consolida capacitatea și resursele informaționale în acest domeniu.

Implicațiile războiului din Ucraina asupra situației drogurilor din Europa

Ukrainian colors on damaged wall

După mai bine de un an de la invadarea Ucrainei de către Rusia, țara rămâne prinsă în ghearele unei crize umanitare, iar sistemele de sănătate și sociale din Ucraina sunt grav afectate de conflict. Războiul a îngreunat accesul la asistență medicală, inclusiv la tratamentul medicamentos, care este mai dificil de asigurat. Pentru a asigura continuitatea îngrijirii persoanelor care urmează un tratament cu agoniști opioizi, Ministerul Sănătății din Ucraina a încheiat parteneriate cu o serie de organizații neguvernamentale. Pe lângă aceasta, ucrainenii continuă să caute refugiu în Uniunea Europeană. Țările UE au fost nevoite să-și extindă capacitățile pentru a oferi asistență persoanelor strămutate care consumă droguri. Un element important în acest sens a fost asigurarea accesului la servicii lingvistice, precum și recunoașterea în paralel a necesității de a oferi locuință, asistență socială și sprijin pentru îngrijirea copiilor. Devastarea infrastructurii esențiale și caracterul imprevizibil al conflictului au făcut ca funcționarea sistemelor de monitorizare a drogurilor și analiza modificărilor situației drogurilor la nivelul Ucrainei să fie extrem de dificile. Ceea ce reiese din informațiile furnizate este că disponibilitatea heroinei în Ucraina pare să fi scăzut, însă producția și consumul de droguri sintetice par să fi fost afectate la un nivel mai mic. De asemenea, traficul de heroină prin Asia Centrală și Caucaz și prin Marea Neagră către Europa pare să fi fost perturbat de război. O posibilă consecință a acestui fapt este că s-ar putea să fi crescut activitățile de trafic pe alte rute din Europa.

Canabisul: noi provocări pentru politică și practică

Politicile naționale privind canabisul și provocările de reglementare devin din ce în ce mai complexe 

Cannabis plants

Politicile și răspunsurile în materie de reglementare cu privire la canabis se confruntă cu tot mai multe provocări generate de noile forme și utilizări ale acestei substanțe. Evoluțiile din acest domeniu par să fie influențate în parte de crearea unor piețe de canabis utilizat în scop recreațional pe continentele americane și, în parte, de un interes comercial mai mare pentru dezvoltarea de produse de consum care conțin extracte din planta de canabis. Domeniul de aplicare al politicilor naționale privind canabisul în Europa se extinde treptat și include în prezent, pe lângă controlul asupra canabisului ilegal, reglementarea anumitor forme de canabis în scopuri terapeutice și apariția de produse comerciale care conțin derivați din planta de canabis.

Sunt necesare date de referință pentru a evalua impactul eventualelor modificări ale reglementărilor privind canabisul 

A person looking at cannabis plants under a growing light

De asemenea, unele state membre ale UE își modifică abordarea politică în ceea ce privește consumul recreațional de canabis. În decembrie 2021, Malta a legiferat cultivarea la domiciliu și consumul de canabis în privat, pe lângă cultivarea în cluburile comunale non-profit, în scopuri recreaționale. Germania intenționează să autorizeze cultivarea la domiciliu și a cluburilor non-profit, iar Luxemburgul intenționează să autorizeze cultivarea la domiciliu; ambele țări preconizează dezvoltarea ulterioară a unui sistem de vânzări. Țările de Jos testează un model pentru un lanț închis de aprovizionare cu canabis a cafenelelor de canabis, iar Cehia a anunțat, de asemenea, planuri pentru implementarea unui sistem de distribuție reglementat și impozitat. În plus, Elveția, care nu este membră a UE, a început să autorizeze teste pilot de vânzări sau alte sisteme de distribuție pentru anumiți rezidenți din anumite orașe. Indiferent de natura oricărei schimbări de politică în acest domeniu, evaluarea impactului acesteia va depinde de existența unor date de referință de încredere care să ofere o bază pentru monitorizarea și evaluarea continuă.

Înțelegerea implicațiilor pentru sănătatea publică ale disponibilității și consumului mare de produse pe bază de canabis

Young man rolling cannabis joint

Canabisul rămâne substanța ilegală consumată cel mai frecvent, iar în 2021 cantitățile de rezină de canabis și de canabis pe bază de plante confiscate au atins cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, ceea ce indică în continuare o disponibilitate mare a acestui drog. În general, analiza din acest an concluzionează că este nevoie de o mai bună înțelegere a problemelor cu care se confruntă consumatorii de canabis, precum și a căilor de referire și a opțiunilor de tratament existente. Canabisul este raportat într-o pondere semnificativă de noil admiteri la tratament în Europa pentru tratament antidrog, dar acest aspect pare e destul de eterogen între țări, atât în ceea ce privește situația actuală, cât și practicile de raportare. O revizuire recentă a OEDT a constatat o disponibilitate sporită a tratamentelor psihosociale, cum ar fi terapiile comportamentale cognitive, pentru persoanele care se confruntă cu probleme legate de consumul de canabis, dar, în general, este încă necesară o mai bună înțelegere a măsurii în care consumatorii de canabis caută ajutor pentru problemele lor dar și a căror tipuri de servicii sunt adecvate pentru a răspunde nevoilor din acest domeniu.

Diversificare și falsificare

Gummies lying on a table with cannabis herb

De asemenea, există o diversitate tot mai mare a produselor pe bază de canabis disponibile în Europa. Printre ele se numără extractele cu potență mare și produsele comestibile, care au fost asociate cu prezentări cu intoxicație acută în departamentele de urgență ale spitalelor.În 2021, s-a înregistrat o creștere generală a raportărilor privind materialele vegetale în care s-au găsit THC sau alți canabinoizi naturali alături de canabinoizi sintetici. Acest fapt a alimentat îngrijorările legate de faptul că produsele pe bază de canabis, de obicei cu conținut scăzut de THC, sunt alterate cu canabinoizi sintetici puternici, subliniind importanța analizei toxicologice pentru detectarea acestor substanțe. Produsele din plante falsifícate pot avea aspect de canabis natural și, prin urmare, pot fi vândute, în mod eronat, drept canabis, unor consumatori neavizați. Unii canabinoizi sintetici sunt extrem de puternici și au fost asociați cu supradoze letale și neletale. Produsele comestibile pe bază de canabis sunt produse alimentare, de obicei „dulciuri” infuzate cu extract de canabis, a căror disponibilitate a crescut pe piața europeană ilicită începând din 2021. Aceste produse prezintă riscuri din cauza conținutului de THC și a posibilității ca acestea să fie confundate cu produse comerciale legale, în special de către copii. Unele dintre aceste produse comestibile sunt disponibile în ambalaje asemănătoare cu produsele comerciale, constatându-se, de asemenea, că unele eșantioane conțin canabinoizi sintetici, ceea ce sporește și mai mult preocupările legate de sănătate în acest domeniu.

HHC – primul canabinoid semisintetic apare pe piața europeană a drogurilor ilegale

Vending machine selling HHC products

Diversitatea pe piața canabisului a crescut și mai mult în mai 2022, când primul canabinoid semisintetic, hexahidrocanabinol (HHC), a fost identificat ca fiind disponibil în Europa. Din punct de vedere chimic, HHC este similar cu delta-9-tetrahidrocanabinolul (delta-9-THC), principala substanță psihoactivă din canabis, și, în linii mari, pare să genereze efecte similare. Nici farmacologia, nici toxicologia HHC-ului la oameni nu au fost însă studiate în detaliu. În cursul anului 2022, HHC-ul a fost identificat în două treimi din statele membre ale UE, iar în unele state membre ale UE a fost comercializat și vândut ca alternativă „legală” la canabis. HHC-ul poate fi pulverizat pe canabis sau amestecat cu canabisul pe bază de plante cu conținut mic de THC, care poate avea un aspect și un miros asemănător cu cel al canabisului ilegal. De asemenea, a început să fie disponibil în țigările electronice și în produse alimentare. Se consideră că HHC-ul este sintetizat din canabidiol (CBD), care, la rândul lui, este extras din canabis cu nivel mic de THC (cânepă). De la apariția sa, au fost detectați și alți canabinoizi semisintetici, ceea ce sugerează un interes comercial în acest domeniu. Noutatea acestor forme de canabis și lipsa de dovezi empirice înseamnă că există o incertitudine considerabilă cu privire la posibilul impact al acestor substanțe asupra sănătății umane.

Importanța cocainei și a stimulantelor sintetice a crescut

Disponibilitate mare a cocainei din punct de vedere istoric

Man in a yellow vest standing in front of shipping containers

În 2021, statele membre ale UE au capturat o cantitate record de 303 tone de cocaină. Traficul cu volume mari de cocaină prin principalele porturi maritime ale Europei, în containerele de transport comerciale intermodale, reprezintă un factor semnificativ în ceea ce privește disponibilitatea mare a acestui drog în Europa în prezent. Impactul disponibilității mari a cocainei se reflectă în preocupările legate de o creștere atât a problemelor legate de sănătate, cât și a nivelurilor de infracționalitate, inclusiv a infracțiunilor violente asociate cu activitățile de pe piața drogurilor. De asemenea, volumele mari confiscate reflectă eforturile sporite depuse de autoritățile de aplicare a legii pentru stoparea traficului prin principalele porturi europene. Există însă și semnale că grupurile de trafic explorează, din ce în ce mai mult, noi abordări pentru a reduce riscul de detectare. Există dovezi care sugerează, de exemplu, că acestea vizează porturi mai mici, potențial vulnerabile, din Uniunea Europeană și din țările vecine. În prezent, în Europa există, de asemenea, o industrie de producție secundară consacrată de cocaină, care facilitează utilizarea de metode inovatoare de trafic, ceea ce poate face ca detectarea cocainei ascunse în încărcăturile comerciale să fie mai dificilă.

Creșterea dovezilor privind impactul negativ al disponibilității ridicate a cocainei 

A man holding a small plastic bag with a white powder

Cocaina este în prezent al doilea pe lista drogurilor cel mai frecvent raportate, atât de către persoanele care intră pentru prima dată în tratament, cât și conform datelor disponibile privind prezentările cu intoxicație acută de droguri la serviciile de urgență ale spitalelor santinelă. Totodată, datele disponibile sugerează că acest drog a fost implicat în aproximativ o cincime din decesele cauzate prin supradoză în 2021. Din cauza provocărilor metodologice, este probabil ca mortalitatea asociată cocainei să fie subraportată în seturile noastre actuale de date. De asemenea, creșterea disponibilității pare să fie asociată cu unele semne de posibilă răspândire a consumului de cocaină în grupuri mai marginalizate, în unele țări fiind raportate cazuri de injectare a cocainei și de utilizare a cocainei de tip crack. 

Stimulanții sintetici – o mai mare diversitate pe piața drogurilor ilegale legată de riscurile pentru sănătatea publică

White powder, tablets, spoon and syringe on black table

Alături de cocaină, consumul de stimulanți sintetici este asociat cu riscuri atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru cea psihică. Majoritatea indicatorilor sugerează că, în Europa, amfetamina este în continuare stimulantul sintetic ilegal cel mai frecvent. Cu toate acestea, există o diversitate tot mai mare pe piața drogurilor în acest domeniu, existând indicatori conform cărora atât metamfetamina, cât și catinonele sintetice contribuie în prezent, mai mult decât în trecut, la problemele legate de stimulanți din Europa.Consumatorii pot considera diferiți stimulanți ca fiind similari din punct de vedere funcțional și pot fi dispuși să încerce produse noi în funcție de disponibilitatea lor pe piață. Deoarece stimulanții sintetici pot fi disponibili și sub formă de pulberi sau pastile cu aspect similar, s-ar putea ca respectivii consumatori să nu realizeze ce tip de stimulant sau amestec de stimulanți consumă. De asemenea, aceste droguri pot fi găsite în tablete comercializate sub denumirea de MDMA. În general, evoluțiile din acest domeniu arată că persoanele care consumă droguri pot fi expuse unui risc mai mare de a avea efecte adverse în planul sănătății, inclusiv intoxicații, probleme de sănătate psihică acute și cronice, boli infecțioase și decese, prin consumarea, posibil în necunoștință de cauză, a unor substanțe mai puternice sau mai noi și prin adoptarea unor comportamente cu risc mare.

O mai mare recunoaștere a rolului stimulanților în efectele adverse asociate consumului de droguri injectabile

Syringe lying on the floor

Persoanele care folosesc droguri injectabile prezintă un risc mai mare de a contracta infecții transmise prin sânge sau de a deceda în urma unei supradoze de droguri. În ciuda scăderii continue a nivelului consumului de droguri injectabile în ultimul deceniu în Europa, acest comportament este totuși responsabil pentru un nivel disproporționat de riscuri asociate drogurilor ilegale. Din punct de vedere istoric, heroina a fost principalul drog asociat injectării. În prezent se injectează mai frecvent și alte droguri, inclusiv stimulanți și medicamente, fie individual, fie în combinație cu heroină sau cu alți opioizi. Consumul de stimulanți prin injectare este asociat cu modele de consum prin injectare cu frecvență mare și a fost asociat cu focare locale de HIV în orașe din Europa. Injectarea de stimulanți sintetici slab dizolvați, medicamente sau cocaină de tip crack poate mări, de asemenea, riscurile de a dezvolta leziuni vasculare sau de contractare a unei infecții bacteriene. De asemenea, policonsumul injectabil poate mări riscul de supradoză. Prin urmare, înțelegerea consecințelor negative legate de schimbarea modelelor de consum de droguri injectabile este esențială pentru a proiecta intervenții de reducere a riscurilor asociate acestui comportament.

Există semnale de impredictibilitate crescută pe piața MDMA, dar sunt prezente încă preocupări cu privire la disponibilitatea produselor cu grad mare de puritate

Bag with MDMA tablets of different shapes and colours

Datele actuale sugerează o situație în general relativ stabilă în ceea ce privește consumul de MDMA, deși există o eterogenitate considerabilă la nivel național. În perioada precedentă, indicatorii privind consumul de MDMA sugerau o scădere temporară a consumului în primele faze ale pandemiei de COVID-19, când măsurile de distanțare socială au perturbat viața de noapte și alte evenimente sociale asociate consumului acestei substanțe. Europa rămâne un centru important pentru producția de MDMA, atât pentru consumul intern, cât și pentru exportul către piețele din afara UE. Cu un conținut tipic de MDMA de 161 până la 173 de miligrame, concentrația totală a comprimatelor rămâne mare față de standardele istorice, ceea ce a generat preocupări cu privire la riscul de afectare a sănătății consumatorilor. Recent au apărut însă indicatori care sugerează o posibilă scădere a volumelor de producție și s-au observat unele reduceri ale conținutului de MDMA din comprimate. Nu este clar dacă acești indicatori arată că producătorii întâmpină probleme la aprovizionarea cu substanțe chimice precursoare sau dacă trec la producția altor substanțe care prezintă un grad mai mare de cerere sau profitabilitate sau dacă piața răspunde cererii percepute din partea consumatorilor pentru produse cu concentrație mai mică. În general însă, comprimatele și pulberile cu grad mare de puritate rămân disponibile pe piața europeană, iar aceste informații sunt importante pentru influențarea intervențiilor de prevenire și de reducere a consecințelor negative în acest domeniu.

O mai mare diversitate în ceea ce privește disponibilitatea și consumul de droguri

Indicatori conform cărora ketamina a devenit un drog selectiv stabilit în rândul anumitor grupuri

White powder and vial with a liquid

Cantitatea de ketamină confiscată și raportată în Sistemul de alertă rapidă al UE privind noile substanțe psihoactive variază considerabil de-a lungul timpului, dar a rămas la niveluri relativ ridicate în ultimii ani. Acest lucru, împreună cu alte informații, sugerează că este probabil ca ketamina să fie disponibilă în mod constant pe anumite piețe naționale de droguri și a devenit un drog mai cunoscut pentru anumite grupuri. Ketamina este în general inhalată, dar poate fi și injectată. În funcție de doză, a fost asociată cu diferite efecte nocive acute și cronice, care, în cazul celor care consumă pe termen lung, pot include complicații urologice și leziuni ale vezicii urinare. Ketamina poate fi, de asemenea, adăugată în alte amestecuri de droguri, inclusiv pulberi și comprimate de MDMA. Se găsește și în amestecuri vândute sub denumirea de „cocaină roz”, un produs care pare să atragă din ce în ce mai mult interesul consumatorilor. În Europa, termenul cocaină roz se referă, de obicei, la amestecuri de ketamină cu alte droguri sintetice, cum ar fi amfetaminele sau MDMA. După cum se menționează în altă parte în Raportul european privind drogurile din 2023, este posibil ca persoanele care consumă amestecuri de droguri să nu fie conștiente de substanțele pe care le consumă sau de faptul că interacțiunile dintre diferite droguri le pot expune la riscuri mari pentru sănătate.

Probleme de sănătate determinate de utilizarea protoxidului de azot în rândul tinerilor

Disposed silver laughing gas cartridges on a wooden table

O analiză recentă a EMCDDA a constatat că, într-o serie de state membre ale UE, există indicatori de creștere a utilizării protoxidului de azot, numit și gaz ilariant, în scopul intoxicării. Protoxidul de azot prezintă o serie de utilizări comerciale și există o dezbatere cu privire la măsura în care această substanță este asociată unor riscuri negative pentru sănătate, în special în cazul consumului episodic. Cu toate acestea, consumul intensiv și cronic de protoxid de azot a fost asociat cu efecte nocive asupra sănătății, inclusiv intoxicații, prezentarea de arsuri și leziuni pulmonare și, în unele cazuri de expunere prelungită, leziuni nervoase cauzate de deficitul de vitamina B12. În unele orașe europene, înlăturarea recipientelor mai mici din oțel inoxidabil a devenit, de asemenea, o problemă a consumatorilor recreaționali. Se pare că acest drog a devenit mai accesibil și mai ieftin, având în vedere disponibilitatea sporită, în unele țări, a unor butelii de gaz mai mari destinate utilizatorilor de agrement, ceea ce poate, de asemenea, mări riscul de a dezvolta leziuni pulmonare, din cauza presiunii mai mari a conținutului acestora. Prin urmare, evaluate în ansamblu, informațiile disponibile sugerează că există un argument puternic pentru ca serviciile de prevenire a consumului de droguri și de reducere a riscurilor să abordeze această substanță în activitatea lor. În prezent, abordările normative privind vânzarea și consumul acestei substanțe variază de la o țară la alta.

Indicatorii conform cărora disponibilitatea și producția de catinone sintetice în Europa sunt în creștere

A syringe lying on a black table next to a white powder

Comercializate ca substituenți pentru anumite droguri precum amfetamina și MDMA, catinonele sintetice, cum ar fi 3-MMC și 3-CMC, sunt, de asemenea, vândute, uneori, în mod eronat, drept alte substanțe. Deși numărul capturilor rămâne relativ mic, în cazul unor capturi individuale s-au găsit cantități foarte mari de catinone sintetice, de obicei provenind din India. Acest lucru, împreună cu dovezile care arată că astfel de catinone sintetice sunt, de asemenea, produse în Europa, sugerează că aceste substanțe prezintă o disponibilitate tot mai mare în Europa, unde au potențialul de a juca un rol tot mai important, în viitor, pe piața stimulenților. De asemenea, evoluțiile din acest domeniu generează noi provocări în domeniul aplicării legii, de exemplu, forme mascate și necontrolate din punct de vedere chimic, de catinone sintetice, au fost traficate în Europa pentru conversia ulterioară, locală, în catinone controlate. Având în vedere volumele de substanțe chimice precursoare capturate, este posibil ca în prezent să aibă loc o producție pe scară largă pentru piața din Europa și, eventual, pentru alte piețe.

Posibile consecințe negative ale interesului din ce în ce mai mare față de potențialul terapeutic al drogurilor psihedelice

Color MRI Scan Human Brain

Atât interesul clinic, cât și interesul public au crescut în ceea ce privește posibila utilizare terapeutică a unor substanțe psihedelice, inclusiv a unor substanțe noi și puțin cunoscute. Din ce în ce mai multe studii clinice explorează potențialul unei serii de substanțe psihedelice în tratarea diferitelor afecțiuni psihice. Unele cercetări par promițătoare, dar generalizarea în acest domeniu este dificilă, parțial, din cauză că majoritatea studiilor sunt încă în stadiu incipient, parțial, din cauza numărului mare de substanțe chimice analizate și, parțial, din cauza gamei largi de condiții care sunt studiate. Aceste evoluții au beneficiat de o atenție considerabilă din partea mass-media, ceea ce a generat o preocupare cu privire la faptul că pot încuraja un consum experimental mai intens al acestor substanțe, fără asistență medicală, ceea ce ar putea expune unele persoane vulnerabile la riscul de a suferi consecințe negative. În același timp, există dovezi ale existenței unor programe nereglementate, atât în Uniunea Europeană, cât și în alte părți, unde utilizarea substanțelor psihedelice este inclusă ca parte a unei intervenții orientate spre bunăstare, terapie sau spiritualitate. 

Provocări mai complexe legate de opioizi

Problemele legate de opioizi din Europa evoluează

A used spoon and syringe lying on the ground

Heroina rămâne opioidul ilegal consumat cel mai frecvent în Europa și rămâne, de asemenea, drogul responsabil pentru o mare parte din povara, atribuită consumului de droguri ilegale, asupra sănătății . Potrivit datelor disponibile, heroina nu mai joacă însă un rol la fel de important ca în trecut, iar opioizii sintetici par să joace un rol mai important în problemele asociate acestora în unele țări. Cantitatea de heroină capturată de statele membre ale UE a crescut de peste două ori în 2021, la 9,5 tone, în timp ce Turcia a capturat o cantitate record de 22,2 tone. În pofida acestor mari capturi, s-au observat doar schimbări minore ale prețului sau purității heroinei la nivelul comerțului cu amănuntul și, în general, datele disponibile arată că disponibilitatea heroinei rămâne relativ mare. Nu există însă prea multe dovezi ale unei creșteri semnificative în recrutării în consumul de heroină, indicatorii sugerând că, în majoritatea țărilor, consumatorii acestui drog sunt o cohortă în curs de îmbătrânire, mulți dintre ei având un istoric îndelungat de contacte cu serviciile de tratament pentru consum de droguri și alte servicii de asistență.

Heroina joacă un rol mai puțin important în problemele legate de opioizi, dar rămâne o cauză importantă de nocivitate

An ambulance parked on the street at night

Deși heroina continuă să fie implicată în majoritatea deceselor cauzate de opioizi în general, numărul țărilor în care se întâmplă acest lucru a scăzut. Datele privind prezentările cu intoxicație acută de droguri în unitățile de urgență ale spitalelor sugerează și că, în unele orașe, alți opioizi au depășit heroina ca factor determinant al prezentărilor. De asemenea, heroina a scăzut în importanță relativă ca motiv pentru a solicita tratament specializat pentru dependența de droguri. Din multe puncte de vedere, observația că heroina joacă un rol mai puțin important în problemele legate de droguri poate fi considerată o evoluție pozitivă; cu toate acestea, există câteva rezerve importante în acest sens. Populația europeană de persoane care consumă heroină rămâne numeroasă, iar nevoile lor de sănătate și de asistență devin din ce în ce mai complexe. Modelele de policonsum de droguri au devenit frecvente în rândul consumatorilor de opioizi, iar interacțiunile medicamentoase – deseori în cazul în care heroina este consumată alături de alte substanțe – par să fi devenit o componentă mai importantă în creșterea riscului de vătămare. În plus, opioizii sintetici consacrați sunt asociați tot mai frecvent atât cu morbiditate asociată drogurilor, cât și cu mortalitate ca urmare a consumului de droguri și, în unele țări, reprezintă în prezent principalul factor determinant al problemelor legate de opioizi.

Este nevoie de sprijin multidisciplinar pentru tratarea unei cohorte îmbătrânite de consumatori de opioizi

Psychiatrist or professional psychologist counseling or therapy session to male patients

Estimările actuale sugerează că tratamentul cu agonist opioid a fost primit de aproximativ jumătate dintre persoanele care se angajează în consumul de opioizi cu risc crescut în Uniunea Europeană în 2021, aproximativ 511 000 (524 000 incluzând Norvegia și Turcia). Dovezile disponibile susțin tratamentul cu agoniști opioizi, fiind observate rezultate pozitive din punct de vedere social și al sănătății, care includ reduceri ale riscului de mortalitate. Cu toate acestea, peste 60% din clienții care urmează un tratament cu agoniști opioizi au acum vârsta de 40 de ani sau mai mult, în timp ce mai puțin de 10% au sub 30 de ani. Aceasta înseamnă că serviciile trebuie să răspundă unui set mai complex de nevoi de asistență medicală în rândul unei populații care devine din ce în ce mai vulnerabilă. Sunt necesare căi de referire eficiente către servicii cu caracter general, care să ofere tratament pentru afecțiunile asociate procesului de îmbătrânire. De asemenea, tratamentul pentru acest grup, adesea foarte marginalizat, trebuie să răspundă unui set complex de probleme legate nu numai de consumul de droguri, ci și de probleme de sănătate psihică, de izolare socială, de ocuparea forței de muncă și de locuire.Prin urmare, trebuie pus un accent sporit pe stabilirea de parteneriate eficiente între mai multe agenții cu serviciile generale de sănătate și de asistență socială.

Necesitatea unei mai bune înțelegeri a rolului policonsumului de droguri în mortalitatea opioidă

Naloxone kit

Opioizii, de obicei în combinație cu alte substanțe, rămân substanțele implicate cel mai frecvent în decesele induse de droguri. În timp ce tendințele generale ale deceselor în care sunt implicați opioizii par stabile, proporția deceselor în rândul persoanelor în vârstă este în creștere. Rolul heroinei în ratele globale ale mortalității pare să fie în scădere, în unele țări. De asemenea, este important de reținut că, în cazurile în care este implicată heroina, aceasta este, rareori, găsită în mod izolat, ceea ce arată că policonsumul de droguri a devenit un standard. În cazurile în care sunt disponibile informații toxicologice detaliate, în cazul deceselor în care este implicată heroina, se constată adesea prezența altor opioizi și medicamente și este posibil ca acestea să fi jucat un rol important. În unele țări, decesele în care sunt implicați stimulanți, adesea alături de opioizi, par să fie în creștere, iar stimulanții sunt mai frecvent implicați în decesele survenite în rândul cohortelor de consumatori mai tineri. Prin urmare, trebuie recunoscut că modelele de policonsum joacă un rol important în mortalitatea indusă de droguri, ceea ce subliniază necesitatea unor informații toxicologice îmbunătățite. Interacțiunile cu alte droguri pot însemna, de asemenea, că este necesară revizuirea modelelor de furnizare a serviciilor; de exemplu, utilizarea de stimulanți sau de opioizi sintetici, în combinație cu heroina, are implicații pentru furnizarea eficientă a unor intervenții menite să reducă riscul de supradoză de droguri. Supradozele care implică opioizi sintetici puternici, de exemplu, pot necesita administrarea de doze multiple de naloxonă, un antagonist al opioizilor.

Interacțiuni între noi benzodiazepine și opioizi

Bag with yellow pills

Lipsa de informații toxicologice înseamnă că, în prezent, rolul pe care îl joacă benzodiazepinele în decesele induse de opioizi nu este suficient înțeles.În Europa sunt disponibile benzodiazepine necontrolate și noi; cu toate acestea, din cauza limitărilor datelor, formularea unor observații cu privire la amploarea consumului lor este dificilă. Cu toate acestea, dovezile disponibile sunt suficiente pentru a arăta că aceste substanțe pot avea consecințe importante asupra sănătății, în special când sunt consumate în combinație cu alte droguri. Sunt adesea foarte ieftine și pot fi utilizate de tineri în combinație cu alcool, ceea ce duce uneori la reacții potențial grave la adresa sănătății sau la un comportament aberant. De asemenea, au fost asociate cu creșterea riscului de deces prin supradoză de opioizi și, potrivit ultimelor date, proporția deceselor prin supradoză care implică benzodiazepine a crescut în unele țări. Un exemplu al complexității actuale care apare pe piața drogurilor în acest domeniu vine din Estonia, unde s-au confiscat recent amestecuri care conțineau atât noul opioid sintetic metonitazen, cât și bromazolam, o nouă benzodiazepină.

Opioizii sintetici noi

A male hand holding a small plastic bag with a blue pill

Problemele asociate consumului de droguri în America de Nord oferă un exemplu al modului în care schimbările survenite în modelele de disponibilitate și consum ale opioizilor pot avea implicații importante asupra sănătății publice. În această regiune a lumii, derivații puternici ai fentanilului au înlocuit, în mare măsură, opioizii eliberați pe bază de rețetă și heroina devenind principalul motor al unei epidemii de decese cauzate de opioizi. Noi opioizi sintetici sunt raportați în Europa și este posibil să devină mai frecvenți în unele zone, dar, în prezent, modelele de disponibilitate și consum sunt foarte diferite de cele din America de Nord, problemele considerabile legate de aceste droguri fiind limitate, în principal, la unele țări nordice și baltice.În 2021, statele membre ale UE au raportat aproximativ 140 de decese asociate cu fentanilul. O mare parte sunt însă considerate a fi asociate cu fentanilul deturnat de la uzul medical. Deși această cifră este probabil subestimată, nu se poate compara cu miile de decese asociate cu fentanilul și care au fost raportate în aceeași perioadă în America de Nord. Cu toate acestea, între 2009 și 2022, pe piața europeană a medicamentelor s-au identificat în total 74 de opioizi noi, iar sistemul de alertă rapidă al UE a primit notificări oficiale cu privire la încă un opioid sintetic nou în 2022 și trei în primele patru luni din 2023. Majoritatea noilor opioizi detectați în ultimii ani nu aparțin însă grupei fentanilului, ci opioizilor foarte puternici de tip benzimidazol (nitazină). Informațiile disponibile privind capturile, reziduurile din seringi și constatările toxicologice raportate de țările baltice sugerează o creștere a disponibilității și a efectelor nocive (inclusiv a deceselor provocate de droguri) în cursul anului 2022 în aceste țări, în special în ceea ce privește opioizii benzimidazolici și carfentanilul, un derivat al fentanilului.De asemenea, în urma unor confiscări recente, s-au descoperit noi opioizi sintetici în amestecuri care conțin o nouă benzodiazepină și xilazină, un sedativ pentru animale. Aceste combinații, numite „benzo-dope” și, respectiv, „tranq-dope”, au fost raportate și în America de Nord, unde au fost asociate unui risc crescut de deces prin supradoză. Fiind foarte puternice, noii opioizi sintetice necesită o cantitate mică pentru a produce un număr mare de doze tipice și pot reprezenta un risc mărit de intoxicație potențial fatal. Acest lucru înseamnă că, deși problemele din acest domeniu sunt relativ limitate în prezent, această clasă de substanțe reprezintă o amenințare, cu potențialul de a avea un impact mai semnificativ asupra sănătății și securității europene în viitor.

Europa trebuie să fie pregătită pentru posibilele implicații ale interzicerii cultivării macului de opiu în Afganistan

Opium plantation

Cea mai mare parte a heroinei consumată în Europa provine din macul de opiu cultivat în Afganistan. În aprilie 2022, talibanii au anunțat interzicerea cultivării macului de opiu, ceea ce ridică întrebarea ce implicații va avea acest lucru asupra consumului de opioiz în Europa. În urma preluării țării de către talibani în august 2021, se estimează că cultivarea macului de opiu a crescut în 2022 cu aproape o treime. Cu toate acestea, informațiile preliminare pentru 2023 sugerează că suprafața cultivată s-a redus considerabil. În plus, măsurile paralele introduse pentru a reduce producția de metamfetamină par să fi avut ca rezultat faptul că această formă de producție de droguri a devenit mai puțin vizibilă și s-ar putea ca, într-o anumită măsură, să fi fost chiar redusă. Deși sunt necesare mai multe dovezi pentru a verifica aceste concluzii, informațiile disponibile în prezent sugerează o probabilitate de reducere semnificativă atât a producției de opiu, cât și a producției de metamfetamină, în Afganistan, în 2023. Cu toate acestea, există o serie de motive pentru care impactul pe termen lung al interzicerii cultivării macului de opiu este greu de prevăzut. De exemplu, dificultățile economice cu care se confruntă fermierii din țară ar putea îngreuna menținerea acestei restricții în timp din punct de vedere politic. În plus, existența stocurilor și faptul că, de obicei, durează peste 12 luni până când recolta de opiu apare pe piața europeană de vânzare cu amănuntul a drogurilor sub formă de heroină, fac, de asemenea, ca anticiparea impactului asupra disponibilității drogurilor în Europa să fie timpurie. Cu toate acestea, dacă interzicerea cultivării opiului este aplicată și susținută, ar putea avea un impact considerabil asupra disponibilității heroinei.O interdicție anterioară, de scurtă durată, asupra producției de opiu în Afganistan a dus la o penurie de heroină în Europa, care, în unele țări, a fost asociată cu modificări pe termen lung ale modelelor de consum de opioizi. Asta înseamnă că, ar fi prudent, ca Europa să fie pregătită să răspundă la orice posibil impact al unei potențiale scăderi a disponibilității heroinei începând cu 2024. O posibilă consecință ar putea fi creșterea cererii de tratament pentru probleme asociate opioizilor. Un motiv de preocupare este faptul că orice scădere a disponibilității heroinei ar putea determina o creștere a cererii de opioizi sintetici. Deoarece evoluțiile din acest domeniu rămân în prezent incerte, este necesară o monitorizare intensivă în acest sens. În cazul în care se observă modificări, ar putea fi necesare măsuri de atenuare, care pot include creșterea capacității de tratare, revizuirea strategiilor de reducere a consecințelor negative și introducerea unor măsuri mai solide de asigurare a respectării legii care vizează aprovizionarea cu opioizi sintetici. În cele din urmă, ar putea exista riscul unor provocări suplimentare în materie de securitate, cum ar fi o creștere a fluxurilor de migranți ilegali din Afganistan, ca urmare a înrăutățirii situației economice în rândul persoanelor sărace din zonele rurale ale țării.

Referințe

Mod de citare recomandat: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (2023), Raportul european privind drogurile 2023:Tendințe și evoluții, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023/drug-situation-in-europe-up-to-2023_ro

Identificatori:

HTML: TD-02-23-150-RO-Q
ISBN: 978-92-9497-938-4
DOI: 10.2810/8277