Nye psykoaktive stoffer - den nåværende situasjonen i Europa (europeisk narkotikarapport 2023)

Markedet for nye psykoaktive stoffer er preget av det store antallet stoffer som har dukket opp på dette feltet, og at nye forbindelser fortsetter å bli oppdaget hvert år. På denne siden finner du en oversikt over narkotikasituasjonen for nye psykoaktive stoffer i Europa, støttet av beslagsdata og informasjon fra EUs system for tidlig varsling (EWS) om stoffer som oppdages for første gang i Europa. Nye stoffer som er nevnt, omfatter syntetiske cannabinoider, heksahydrocannabinol, syntetiske katinoner, nye syntetiske opioider, benzimidazolopioider. 

Denne siden er en del av den europeiske narkotikarapporten 2023, EMCDDAs årlige oversikt over narkotikasituasjonen i Europa.

Sist oppdatert: 16. juni 2023

Helseproblemer knyttet til svært sterke stoffer, fortsatt markedstilpasning og økende antall beslag. 

Markedet for nye psykoaktive stoffer er preget av det store antallet stoffer som har dukket opp i dette området, og at nye forbindelser fortsetter å bli oppdaget hvert år. Betegnelsen «nye psykoaktive stoffer» omfatter en rekke stofftyper som ikke reguleres av internasjonale narkotikakontrollavtaler, selv om noen av dem kan være underlagt nasjonale reguleringstiltak. I 2021 ble rekordhøye 8,5 tonn nye psykoaktive stoffer beslaglagt av EUs medlemsstater (se figuren Beslag av nye psykoaktive stoffer i EU: antall beslag og beslaglagt mengde, 2005–2021). Narkotikaprodusentene fortsetter å lage nye stoffer for å unngå lovpålagte kontroller. Den helserisikoen disse nye forbindelsene utgjør, er vanligvis ukjent, noe som potensielt utsetter forbrukerne for risiko for alvorlige eller til og med livstruende forgiftninger eller andre helseproblemer. Lovgivningskontroller i Europa og i opprinnelsesland utenfor EU ser ut til å ha bidratt til å redusere antallet nye derivater av enkelte stoffer, for eksempel fentanyl. Andre stoffer, som er utviklet for å unngå generiske definisjoner i regelverket, fortsetter imidlertid å dukke opp, og Kina og India er fortsatt sentrale opprinnelsesland for disse stoffene eller utgangsstoffene (precursors) som kreves for å produsere dem.

De 24 nye cannabinoidene som ble oppdaget, utgjorde over halvparten av de nye stoffene som ble rapportert for første gang til EUs system for tidlig varsling (EWS) i 2022 (se figuren Antall nye psykoaktive stoffer rapportert for første gang til EUs system for tidlig varsling (EWS), etter kategori, 2005–2022). Mangfoldet på dette området kan gjenspeile narkotikaprodusentenes forsøk på å omgå Kinas vidtfavnende forbud mot syntetiske cannabinoider i 2021.

Figur. Antall nye psykoaktive stoffer rapportert for første gang til EUs system for tidlig varsling (EWS), etter kategori, 2005–2022
 

Det er en økende bekymring for at forbrukere av cannabis kan risikere å bli utilsiktet eksponert for syntetiske cannabinoider. I 2021 var det en generell økning i rapporter om urtemateriale der THC eller andre naturlige cannabinoider ble funnet sammen med syntetiske cannabinoider, og minst 13 europeiske land, hovedsakelig Tyskland og Sverige, rapporterte om slike tilfeller. Det er mulig at slike kontaminerte produkter er mer tilgjengelige, men ikke blir oppdaget. Kontaminert cannabis ser ut som naturlig cannabis og kan feilaktig selges som cannabis til intetanende forbrukere. Syntetiske cannabinoider er svært sterke stoffer, og kontaminerte produkter innebærer forgiftningsrisiko. En annen bekymring er at spiselige cannabisprodukter (matvarer, ofte i form av «søtsaker» som ofte er tilsatt cannabisekstrakt) er blitt mer synlige på det illegale europeiske markedet siden 2021. I tillegg til den risikoen som disse produktene utgjør på grunn av sitt THC-innhold og muligheten for at de kan forveksles med legitime kommersielle produkter, spesielt av barn, er det grunn til bekymring for at noen av disse produktene kan inneholde syntetiske cannabinoider.

Nye regelverksutfordringer og -bekymringer har dukket opp når det gjelder potensialet for interaksjon mellom salg av cannabisderivater og narkotikamarkedet. I 2022 gjenspeilet forekomsten av nye halvsyntetiske cannabinoider disse bekymringene. Heksahydrocannabinol (HHC) ble identifisert i mai 2022 og var blitt rapportert av 20 EU-medlemsstater innen mars 2023. Tre andre halvsyntetiske cannabinoider, HHC-acetat, heksahydrocannabiforol og tetrahydrocannabidiol, er også identifisert på det europeiske narkotikamarkedet. Det er sannsynlig at disse stoffene produseres av cannabidiol utvunnet fra cannabis med lavt THC-innhold. De markedsføres på nettet og i butikker som «lovlige» erstatninger for cannabis og omfatter hamp sprayet eller blandet med HHC, som ser ut og lukter som naturlig cannabis, samt dampeprodukter og spiselige produkter. Effektene av HHC hos mennesker er ikke studert, men anekdotiske forbrukerrapporter tyder på at de kan være subjektivt lik effektene av cannabis. Noen av produktene er imidlertid tilgjengelige i former som kan gi høye doser, noe som gir grunn til bekymring for hvilke konsekvenser tilgjengeligheten av disse stoffene kan ha for folkehelsen.

Syntetiske katinoner og nye syntetiske opioider er relativt veletablert i enkelte europeiske narkotikamarkeder. De selges som erstatninger for sentralstimulerende stoffer som amfetamin eller opioider som heroin. I 2022 ble store mengder katinoner som 3-MMC og 3-CMC fortsatt beslaglagt. Selv om antall beslag fortsatt er lavt, tyder de svært store mengdene katinoner som er funnet i enkelte beslag, hovedsakelig smuglet fra India, på at disse stoffene har potensial til å spille en større rolle på det europeiske markedet for sentralstimulerende stoffer. Disse bekymringene forsterkes ytterligere av informasjon som tyder på at katinoner i økende grad blir produsert i Europa, med større raffinement. Utviklingen på dette området omfatter påvisning av kjemisk maskerte ikke-kontrollerte former (N-acetyl-3-MMC) som smugles inn i Europa for omdanning lokalt til det kontrollerte katinonet 3-MMC. Mens informasjon fra indikatorer som narkotikakontrolltjenester tyder på at MDMA-produkter er mindre utsatt for kontaminering enn andre illegale stoffer de kontrollerte i 2021, kan kontaminering av MDMA-produkter med syntetiske katinoner også øke risikoen for ukjente effekter og potensielle skader. I 2022 kom det signaler om en mulig økning i syntetiske katinoner feilaktig solgt som MDMA eller brukt til å kontaminere MDMA til EUs system for tidlig varsling (EWS). Selv om det totale omfanget av dette problemet er ukjent, er det blitt rapportert av narkotikakontrolltjenester i minst tre EU-land, deriblant Spania, Nederland og Østerrike. De berørte produktene omfattet ecstasytabletter, -krystaller og -pulver som vanligvis inneholdt 4-CMC (klefedron), 3-MMC, 4-MMC (mefedron) og dipentylon.

Selv om det formelt bare ble varslet om ett nytt syntetisk opioid i 2022, tyder nylige signaler, hovedsakelig fra baltiske land, på økt tilgjengelighet og skadevirkning (herunder narkotikautløste dødsfall) knyttet til disse stoffene, spesielt fentanylderivatet karfentanil og den svært sterke gruppen av benzimidazolopioider, som omfatter stoffer som isotonitazen, protonitazen og metonitazen. Benzimidazolopioidene vokste fram etter at det ble innført kontrolltiltak både i produsentlandene og andre steder for å redusere tilgjengeligheten av fentanylderivater, herunder karfentanil. Syntetiske opioider er ofte svært kraftige, så en liten mengde kan være nok til å produsere et stort antall typiske gatedoser og kan utgjøre en økt risiko for livstruende forgiftning. Syntetiske opioider har vært knyttet til narkotikautløste dødsfall, og nyere rapporter fra Estland og Litauen indikerer at disse stoffene nå står for en betydelig andel av overdosedødsfallene i disse landene. Nye foreløpige data fra 2023 tyder på at dødelighet knyttet til benzimidazolopioider i økende grad oppdages i Latvia, og dette er en bekymringsfull utvikling. I 2022 rapporterte estisk politi at det hadde beslaglagt blandinger som inneholdt det nye syntetiske opioidet metonitazen og bromazolam, et nytt benzodiazepin, og blandinger som inneholdt de nye opioidene protonitazen og metonitazen og xylazin, et beroligede og bedøvende middel til dyr. Disse blandingene, henholdsvis kjent som «benzo-dope» og «tranq-dope», har vært knyttet til økningen i antall overdosedødsfall i Canada og USA. Det er behov for å vurdere og undersøke nærmere hvilke skadereduserende og forebyggende tiltak som er effektive for å redusere dødelighetsrisikoen forbundet med bruk av syntetiske opioider. For eksempel er det blitt foreslått at metoder for å tilby opioidantagonisten nalokson må tilpasses slik at de responderer mer effektivt på den helserisikoen som syntetiske opioider utgjør.

Nøkkeldata og -trender

Nye psykoaktive stoffer rapportert

Figur. Antall nye psykoaktive stoffer rapportert hvert år etter at de er påvist for første gang i EU, etter kategori 2005–2021
 
Figur. Antall opioider som rapporteres for første gang til EUs system for tidlig varsling (EWS), 2009-2022
 

Beslag av nye psykoaktive stoffer

  • I 2021 ble det gjort beslag av i alt 242 kg marihuana med lavt THC-innhold som inneholdt syntetiske cannabinoider (37 kg i 2020, 200 g i 2019). Prøvene ble rapportert vekselvis som «hamp» eller «cannabis» eller inneholdt THC, CBD eller CBG. I tillegg ble det rapportert om beslag av 12 kg hasj som «CBD-hasj».
  • EUs medlemsstater sto for nesten 29 400 av de 59 620 beslagene av nye psykoaktive stoffer som ble rapportert i EU, Norge og Tyrkia i 2021, noe som utgjorde 8,5 av de 10,8 tonnene som ble beslaglagt. Økningen skyldtes et lite antall store beslag av katinoner (3-CMC, 3-MMC,4-CMC) samt ketamin og GBL (se figuren Beslag av nye psykoaktive stoffer i EU: antall beslag og beslaglagt mengde, 2005–2021). I tillegg ble det beslaglagt 23 634 liter væsker som inneholdt nye psykoaktive stoffer, hovedsakelig GBL (21 455 liter) og 4-CMC (1 228 liter).
  • I 2021 utgjorde bare fem stoffer over 80 % av mengden nye psykoaktive stoffer som ble beslaglagt i EU-land: 3 katinoner (3-CMC, 3-MMC og 4-CMC, i alt 4,0 tonn), ketamin (0,9 tonn) og GBL (2,0 tonn) (se figuren Beslag av nye psykoaktive stoffer i EU: beslaglagt mengde, etter stoff, 2021).
  • I 2021 ble det rapportert om 740 beslag av nye opioider til EUs system for tidlig varsling (EWS), hvorav 45 % inneholdt karfentanil og 22 % isotonitazen. I alt 8,2 kg materiale ble beslaglagt, der 59 % (4,9 kg) inneholdt karfentanil og 23 % (1,9 kg) inneholdt isotonitazen. De fleste beslagene skjedde i Nord-Europa, mens Estland, Latvia, Litauen og Polen rapporterte 97 % av beslagene og 86 % (7,1 kg) av den beslaglagte mengden.
Figur. Beslag av nye psykoaktive stoffer i EU: antall beslag, 2005–2021
 
Figur. Beslag av nye psykoaktive stoffer i EU: beslaglagt mengde, 2005–2021
 
Figur. Beslag av nye psykoaktive stoffer i EU: beslaglagt mengde, etter stoff, 2021
 

Basert på alle fysiske former uttrykt i kg.

Prevalens av bruk av nye psykoaktive stoffer

  • Nasjonale estimater av siste års bruk av nye psykoaktive stoffer (unntatt ketamin og GHB) blant unge voksne (i aldersgruppen 15–34 år) varierer fra 0,1 % i Latvia til 5,1 % i Romania. Blant skolebarn i 15–16-årsalderen ble det i den siste europeiske undersøkelsen (se ESPAD 2019) fra 2019 anslått at livstidsbruk av nye psykoaktive stoffer varierte fra 0,9 % til 6,6 %, og livstidsbruken varierte fra 1,1 % til 5,2 % for syntetiske cannabinoider og 0,2 % til 2,5 % for syntetiske katinoner.

Akuttinnleggelser på sykehus relatert til nye psykoaktive stoffer

  • I 2021ble 3-MMC funnet ved 68 akuttinnleggelser på grunn av rusmiddelforgiftning på 5 Euro-DEN Plus-sykehus.

Kildedata

De dataene som brukes til å generere infografikk og diagrammer på denne siden, finnes nedenfor.

List of tables

Table 1. Number of new psychoactive substances reported for the first time to the EU Early Warning System, by category, 2005–2022
Year Cathinones Cannabinoids Opioids Benzodiazepines Aminoindanes Arylalkylamines Arylcyclohexylamines Other substances Phenethylamines Piperazines Piperidines & pyrrolidines Tryptamines Plants and extracts
2005 1         1     3 2   6  
2006         1 1     2 3      
2007       1   2     3 2 1 2 3
2008 6 1           1 1     1 3
2009 4 6 1         2 5   1 2  
2010 14 11     1 3 2 3 3 1 1 1 1
2011 7 23   1 1 5 1 4 4   2    
2012 4 31 3 1   5 3 8 14 1   4  
2013 8 29 4 2 1 6 1 13 14 1 1 1  
2014 31 30 4 4   4   14 9     5  
2015 26 24 4 5   4 2 12 9 3 6 3  
2016 14 11 9 6   3 6 10 5   1 1  
2017 12 10 13 3   1 1 4 4   1 2  
2018 8 11 11 5   1 1 9 5     4  
2019 10 8 8 2   1   13 3 2 1 5  
2020 8 11 10   1 4 3 4       5  
2021 6 15 6 3     5 9 4     4  
2022 5 24 1 2   1 2 3 1 1   1  
Table 2. Number of new psychoactive substances reported each year following their first detection in the European Union, by category, 2005–2021
Year Cathinones Cannabinoids Tryptamines Benzodiazepines Aminoindanes Arylalkylamines Arylcyclohexylamines Opioids Other substances Phenethylamines Piperazine derivates Piperidines and Pyrrolidines Plants and extracts
2005 1 0 13 1 0 1 1   4 8 3   1
2006   0 8 1 1 3 2   3 10 4    
2007 2 0 16 1 1 2 1   4 12 8 1 4
2008 7 2 9 1 0 2 2   6 11 6 1 5
2009 10 6 11 1 2 2 2 1 8 16 6 2 6
2010 22 16 15 1 1 3 3 1 5 21 9 2 6
2011 30 41 16 1 3 6 4 1 10 31 7 3 7
2012 37 55 20 3 3 14 7 5 15 34 7 4 7
2013 45 63 17 5 4 18 7 7 27 47 8 5 7
2014 70 86 19 10 4 19 7 9 37 49 9 4 5
2015 88 92 22 12 4 20 8 12 41 50 10 9 8
2016 95 89 20 19 4 22 12 17 41 45 9 11 7
2017 93 84 29 26 4 19 13 30 41 47 6 13 7
2018 93 90 28 22 3 18 10 29 47 43 8 10 6
2019 90 81 26 18 4 16 12 27 62 47 8 10 6
2020 77 77 23 19 2 13 17 29 47 36 4 11 6
2021 78 98 25 18 3 16 19 28 55 39 6 8 6
Table 3. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: total number of material seized, 2005–2021
Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Number of seizures 929 1301 1857 3264 5996 6475 7891 11410 25208 24154 34190 46012 37581 33618 22444 21238 29373
Table 3b. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: total number and total quantity of material seized, 2005–2021
Year Number of seizures Quantity material (kg)
2005 929 1.896
2006 1301 22.601
2007 1857 65.771
2008 3264 62.241
2009 5996 944.083
2010 6475 1110.328
2011 7891 676.245
2012 11410 1805.11
2013 25208 1940.076
2014 24154 2925.087
2015 34190 4599.363
2016 46012 3175.676
2017 37581 3018.482
2018 33618 4118.687
2019 22444 2042.918
2020 21238 5133.956
2021 29373 8526.115
Table 4. Number of opioids reported for the first time to the EU Early Warning System, 2009–2022
Year Other opioids Fentanyl derivatives Benzimidazoles
2009 1 0 0
2010 0 0 0
2011 0 0 0
2012 1 2 0
2013 2 2 0
2014 1 3 0
2015 1 3 0
2016 1 8 0
2017 3 10 0
2018 5 6 0
2019 5 2 1
2020 4 1 5
2021 3 0 3
2022 0 0 1
Table 5. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: quantity seized, by substance, 2021
Substance Qunaity seized (kg) %
3-CMC 2877 34
GBL 2064 24
Ketamine 866 10
3-MMC 654 8
4-CMC 474 6
Pregabalin 235 3
N-ethylhexedrone 202 2
MDPHP 149 2
ADB-BUTINACA 122 1
MDMB-4en-PINACA 121 1
Other substances 763 9

Om denne siden

Når det siteres fra rapporten, bør følgende referanse brukes: Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (2023), Europeisk narkotikarapport 2023: Trender og utvikling, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_no

Identifikatorer:

HTML: TD-AT-23-001-NO-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
DOI: 10.2810/161905


Top