Jaunas psihoaktīvās vielas — pašreizējā situācija Eiropā (Eiropas 2023. gada ziņojums par narkotikām)

Cover of the European Drug Report 2023 NPS

Jaunu psihoaktīvo vielu tirgu raksturo tas, ka šajā jomā ir parādījies liels skaits vielu un katru gadu joprojām tiek atklāti jauni savienojumi. Šajā lapā atradīsiet pārskatu par narkotiku situāciju saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām Eiropā, ko papildina konfiskācijas dati un informācija no ES agrīnās brīdināšanas sistēmas par vielām, kas pirmo reizi atklātas Eiropā. Minētās jaunās vielas ir sintētiskie kanabinoīdi, heksahidrokanabinols, sintētiskie katinoni, jauni sintētiskie opioīdi, benzimidazola opioīdi. 

Šī lapa ir daļa no Eiropas 2023. gada ziņojuma par narkotikām — EMCDDA gada pārskata par narkotiku situāciju Eiropā.

Pēdējo reizi atjaunināta: 2023. gada 16. jūnijā

Bažas par veselību saistībā ar ļoti spēcīgām vielām, nepārtrauktu tirgus pielāgošanu un pieaugošu konfiskāciju skaitu 

Jaunu psihoaktīvo vielu tirgu raksturo tas, ka šajā jomā ir parādījies liels skaits vielu un katru gadu joprojām tiek atklāti jauni savienojumi. Termins “jaunas psihoaktīvās vielas” aptver plašu vielu veidu klāstu, kuras nekontrolē starptautiskie nolīgumi par narkotiku kontroli, lai gan uz dažām no tām var attiekties valsts tiesību aktos paredzētie pasākumi. 2021. gadā ES dalībvalstīs tika konfiscētas rekordlielas 8,5 tonnas jaunu psihoaktīvo vielu (skatīt attēlu Jaunu psihoaktīvo vielu konfiskācija Eiropas Savienībā: konfiskāciju skaits un konfiscētais daudzums, 2005-2021). Narkotiku ražotāji turpina radīt jaunas vielas, lai izvairītos no juridiskas kontroles. Šo jauno savienojumu radītie riski veselībai parasti nav zināmi, potenciāli pakļaujot patērētājus nopietnas vai pat letālas saindēšanās vai citu veselības problēmu riskam. Šķiet, ka likumdošanas kontroles pasākumi Eiropā un valstīs, kas nav ES izcelsmes valstis, ir veicinājuši dažu jaunu narkotiku, piemēram, fentanila, atvasinājumu skaita samazināšanos. Tomēr turpina parādīties citas vielas, kas izstrādātas, lai izvairītos no vispārīgām definīcijām tiesību aktos, un Ķīna un Indija joprojām ir svarīgas šo vielu vai to ražošanai nepieciešamo prekursoru izcelsmes valstis.

Konstatētie 24 jaunie kanabinoīdi veidoja vairāk nekā pusi no jaunajām vielām, par kurām pirmo reizi ziņots ES agrīnās brīdināšanas sistēmai 2022. gadā (skatīt attēlu “Jaunu psihoaktīvo vielu skaits, par kurām pirmo reizi ziņots ES agrīnās brīdināšanas sistēmai, pa kategorijām, 2005.–2022. gads”). Šajā jomā novērotā daudzveidība, iespējams, atspoguļo nelegālo narkotiku ražotāju mēģinājumus apiet Ķīnas 2021. gada vispārējo sintētisko kanabinoīdu aizliegumu.

Attēls. Jaunu psihoaktīvo vielu skaits, par kurām pirmo reizi ziņots ES agrīnās brīdināšanas sistēmai, pa kategorijām, 2005.–2022. gads
 

Pieaug bažas par to, ka marihuānas patērētāji var būt pakļauti netīšas saskares riskam ar sintētiskajiem kanabinoīdiem. 2021. gadā kopumā palielinājās ziņojumu skaits par augu izcelsmes materiāliem, kuros līdzās sintētiskajiem kanabinoīdiem tika konstatēts THC vai citi dabiskie kanabinoīdi, un par šādiem gadījumiem ziņoja vismaz 13 Eiropas valstis, galvenokārt Vācija un Zviedrija. Ir iespējams, ka šādi viltoti produkti ir plašāk pieejami, bet netiek atklāti. Falsificētas kaņepes pēc izskata līdzinās dabīgajām kaņepēm, un tās var tikt pārdotas kā kaņepes negodprātīgiem patērētājiem. Sintētiskie kanabinoīdi ir ļoti iedarbīgas vielas, un viltoti produkti rada saindēšanās risku. Papildu bažas rada tas, ka kopš 2021. gada Eiropas nelegālajā tirgū arvien biežāk parādās marihuānas pārtikas produkti (pārtikas produkti, kas bieži vien ir “saldumu” veidā un kuros parasti ir iejaukts marihuānas ekstrakts). Papildus riskiem, ko šie produkti rada to THC satura dēļ, un iespējai, ka tos varētu kļūdaini uzskatīt par likumīgiem komerciāliem produktiem, jo īpaši bērniem, pastāv bažas, ka daži no šiem produktiem var saturēt sintētiskos kanabinoīdus.

Ir radušās jaunas regulējuma problēmas un bažas par iespējamo mijiedarbību starp marihuānas atvasinājumu komercializāciju un atpūtas narkotiku tirgu. 2022. gadā parādījās jauni daļēji sintētiski kanabinoīdi, kas šīs bažas apstiprināja. Heksahidrokanabinols (HHC) tika identificēts 2022. gada maijā, un 20 ES dalībvalstis par to ziņoja līdz 2023. gada martam. Eiropas narkotiku tirgū ir konstatēti arī trīs citi pussintētiskie kanabinoīdi, HHC acetāts, heksahidrokanabiforols un tetrahidrokanabidiols. Iespējams, ka šīs vielas tiek ražotas no kanabidiola, kas iegūts no kaņepēm ar zemu THC saturu. Tie tiek pārdoti tiešsaistē un veikalos kā “legāli” kaņepju aizstājēji, tostarp kaņepes, kas izsmidzinātas vai sajauktas ar HHC, kas izskatās un smaržo kā dabiskās kaņepes, kā arī tvaicējamās un ēdamās zāles. HHC iedarbība uz cilvēkiem nav pētīta, taču neoficiāli patērētāju ziņojumi liecina, ka tā varētu būt subjektīvi līdzīga kaņepju iedarbībai. Tomēr daži produkti ir pieejami formās, kas var sniegt lielas devas, radot bažas par šo vielu pieejamības iespējamo ietekmi uz sabiedrības veselību.

Sintētiskie katinoni un jaunie sintētiskie opioīdi ir samērā labi nostiprinājušies dažos Eiropas narkotiku tirgos. Tās tiek pārdotas attiecīgi kā stimulantu, piemēram, amfetamīna vai opioīdu, piemēram, heroīna, aizvietotāji. 2022. gadā joprojām tika konfiscēts liels daudzums katinonu, piemēram, 3-MMC un 3-CMC. Lai gan konfiskāciju skaits joprojām ir neliels, atsevišķos konfiskācijas gadījumos konstatētie ļoti lielie katinonu daudzumi, kas lielākoties ievesti no Indijas, liecina, ka šīm vielām ir potenciāli lielāka nozīme Eiropas stimulantu tirgū. Šīs bažas vēl vairāk pastiprina informācija, kas liecina, ka katinoni arvien vairāk tiek ražoti Eiropā, turklāt tiem ir lielāka sarežģītība. Attīstība šajā jomā ietver ķīmiski maskētu nekontrolētu formu (N-acetil-3-MMC) noteikšanu, kas tiek tirgotas Eiropā vietējai pārveidošanai par kontrolēto katinonu 3-MMC. Lai gan informācija no tādiem rādītājiem kā narkotiku pārbaudes pakalpojumi liecina, ka MDMA produkti ir mazāk pakļauti viltošanai nekā citas nelikumīgās narkotiskās vielas, ko tie pārbaudīja 2021. gadā, MDMA produktu viltošana ar sintētiskajiem katinoniem var arī palielināt nezināmas ietekmes un potenciāla kaitējuma risku. ES agrīnās brīdināšanas sistēmai 2022. gadā tika ziņots par pazīmēm par to, ka varētu palielināties sintētisko katinonu daudzums, kas tiek kļūdaini pārdoti kā MDMA vai tiek izmantoti MDMA piesārņošanai. Lai gan šīs problēmas vispārējais apjoms nav zināms, par to ir ziņojuši narkotisko vielu pārbaudes dienesti vismaz trīs ES dalībvalstīs, tostarp Spānijā, Nīderlandē un Austrijā. Skartie produkti ietvēra ekstazī tabletes, kristālus un pulverus, kas parasti saturēja 4-CMC (klefedronu), 3-MMC, 4-MMC (mefedronu) un dipentilonu.

Lai gan 2022. gadā oficiāli tika paziņots tikai par vienu jaunu sintētisko opioīdu, jaunākie signāli, galvenokārt Baltijas valstīs, liecina par palielinātu ar šīm vielām saistīto pieejamību un kaitējumu (tostarp narkotiku izraisītu nāves gadījumu), jo īpaši fentanila atvasinājumu karfentanilu un ļoti spēcīgu benzimidazola opioīdu grupu, kas ietver tādas narkotikas kā izotonitazēns, protonitazēns un metonitazēns. Benzimidazola opioīdi parādījās pēc kontroles pasākumiem, kas ieviesti gan ražotājvalstīs, gan citviet, lai samazinātu fentanila atvasinājumu, tostarp karfentanila, pieejamību. Sintētiskie opioīdi bieži vien ir ļoti spēcīgi, kad nereti pietiek ar nelielu daudzumu, lai iegūtu lielu skaitu tipisku ielas devu, un tas var radīt paaugstinātu dzīvībai bīstamas saindēšanās risku. Sintētiskie opioīdi ir bijuši saistīti ar narkotiku izraisītiem nāves gadījumiem, un jaunākie ziņojumi no Igaunijas un Lietuvas liecina, ka šīs narkotikas pašlaik veido ievērojamu daļu no pārdozēšanas izraisītiem nāves gadījumiem šajās valstīs. Jaunie provizoriskie 2023. gada dati liecina, ka Latvijā aizvien biežāk tiek konstatēta ar benzimidazola opioīdiem saistīta mirstība, un tas ir satraucoši. 2022. gadā Igaunijas policija ziņoja, ka konfiscēti maisījumi, kas satur jaunu sintētisko opioīdu metonitazēnu un bromazolamu, jaunu benzodiazepīnu, kā arī maisījumi, kas satur jaunus opioīdus protonitazēnu un metonitazēnu un dzīvnieku sedatīvu un pretsāpju līdzekli ksilazīnu. Šie maisījumi, ko dēvē attiecīgi par “benzo-dope” un “tranq-dope”, ir saistīti ar pārdozēšanas izraisītu nāves gadījumu skaita palielināšanos Kanādā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Ir nepieciešams apsvērt un sīkāk izpētīt, kādi kaitējuma mazināšanas un profilakses pasākumi ir efektīvi, lai samazinātu ar sintētisko opioīdu lietošanu saistīto mirstības risku. Piemēram, ir ierosināts, ka opioīdu antagonista naloksona nodrošināšanas pieejas ir jāpielāgo, lai efektīvāk reaģētu uz sintētisko opioīdu radītajiem veselības apdraudējumiem.

Galvenie dati un tendences

Ziņots par jaunām psihoaktīvām vielām

Attēls. Jauno psihoaktīvo vielu skaits, par kurām tiek ziņots katru gadu pēc to pirmās atklāšanas Eiropas Savienībā, pa kategorijām, 2005.–2021. gads
 
Attēls. Opioīdu skaits, par kuriem pirmo reizi ziņots ES agrīnās brīdināšanas sistēmai 2009.–2022. gadā
 

Jauno psihoaktīvo vielu konfiskācijas gadījumi

  • 2021. gadā konfiscēto augu izcelsmes kaņepju ar zemu THC saturu, kas satur sintētiskos kanabinoīdus, apjoms bija 242 kilogrami (2020. gadā – 37 kilogrami; 2019. gadā – 200 grami). Paraugi tika dažādi paziņoti kā “kaņepe” vai “marihuāna”, vai ka tie satur THC, CBD vai CBG. Turklāt par 12 kilogramu hašiša konfiskācijas gadījumiem tika ziņots kā par “CBD hašišu”.
  • 2021. gadā ES dalībvalstīs tika konfiscētas gandrīz 29 400 no 59 620 jauno psihoaktīvo vielu konfiskācijām, par kurām tika ziņots Eiropas Savienībā, Norvēģijā un Turcijā, un tas veidoja 8,5 no 10,8 tonnām konfiscēto vielu. Pieaugumu veicināja neliels skaits lielu katinonu (3-CMC, 3-MMC, 4-CMC), kā arī ketamīna un GBL konfiskācijas gadījumu (sk. attēlu “Jauno psihoaktīvo vielu konfiskācijas gadījumu skaits Eiropas Savienībā: konfiskācijas gadījumu skaits un konfiscētais daudzums”, 2005.–2021. gads). Turklāt tika konfiscēti 23 634 litri šķidrumu, kas satur jaunas psihoaktīvās vielas, galvenokārt GBL (21 455 litri) un 4-CMC (1 228 litri).
  • 2021. gadā tikai 5 vielas veidoja vairāk nekā 80 % no ES valstīs konfiscēto jauno psihoaktīvo vielu daudzuma: 3 katinoni (3-CMC, 3-MMC un 4-CMC, kopā 4,0 tonnas), ketamīns (0,9 tonnas) un GBL (2,0 tonnas) (sk. attēlu Jauno psihoaktīvo vielu konfiskācijas gadījumi Eiropas Savienībā — konfiscētais daudzums pa vielām, 2021. gads).
  • ES agrīnās brīdināšanas sistēmā 2021. gadā tika ziņots par 740 jaunu opioīdu konfiskācijas gadījumiem, no kuriem 45 % satur karfentanilu un 22 % satur izotonitazēnu. Kopumā tika konfiscēti 8,2 kilogrami materiāla, no kuriem 59 % (4,9 kilogrami) saturēja karfentanilu un 23 % (1,9 kilogrami) – izotonitazolu. Lielākā daļa konfiskācijas gadījumu notika Ziemeļeiropā, bet Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija ziņoja par 97 % no konfiskācijas gadījumiem un 86 % (7,1 kilogrami) no konfiscētā daudzuma.
Attēls. Jauno psihoaktīvo vielu konfiskācijas gadījumi Eiropas Savienībā: konfiskācijas gadījumu skaits, 2005.–2021. gads
 
Attēls. Jaunu psihoaktīvu vielu konfiskācija Eiropas Savienībā: konfiscētais daudzums, 2005.–2021. gads
 
Attēls. Jauno psihoaktīvo vielu konfiskācija Eiropas Savienībā: konfiscētais daudzums, sadalījumā pa vielām, 2021. gads
 

Pamatojoties uz visām fiziskajām formām, kas izteiktas kilogramos.

Jaunu psihoaktīvu vielu lietošanas izplatība

  • Valstu aplēses par jaunu psihoaktīvo vielu (izņemot ketamīnu un GHB) lietošanu pēdējā gada laikā jaunu pieaugušo vidū (15–34 gadi) svārstās no 0,1 % Latvijā līdz 5,1 % Rumānijā. Jaunākajā Eiropas 2019. gada aptaujā (sk. ESPAD 2019), kas veikta 15-16 gadus vecu skolēnu vidū, tika aplēsts, ka jaunu psihoaktīvo vielu lietošana dzīves laikā ir no 0,9 % līdz 6,6 %, no kuriem sintētisko kanabinoīdu lietošana dzīves laikā ir no 1,1 % līdz 5,2 %, bet sintētisko katinonu - no 0,2 % līdz 2,5 %.

Ar jaunām psihoaktīvām vielām saistītas hospitalizācijas gadījumi

  • 2021. gadā 5 Euro-DEN Plus slimnīcās 3-MMC tika ziņots par 68 akūtas zāļu toksicitātes gadījumiem.

Avota dati

Dati, kas izmantoti, lai izveidotu infografikas un diagrammas šajā lapā, ir atrodami zemāk.

List of tables

Table 1. Number of new psychoactive substances reported for the first time to the EU Early Warning System, by category, 2005–2022
Year Cathinones Cannabinoids Opioids Benzodiazepines Aminoindanes Arylalkylamines Arylcyclohexylamines Other substances Phenethylamines Piperazines Piperidines & pyrrolidines Tryptamines Plants and extracts
2005 1         1     3 2   6  
2006         1 1     2 3      
2007       1   2     3 2 1 2 3
2008 6 1           1 1     1 3
2009 4 6 1         2 5   1 2  
2010 14 11     1 3 2 3 3 1 1 1 1
2011 7 23   1 1 5 1 4 4   2    
2012 4 31 3 1   5 3 8 14 1   4  
2013 8 29 4 2 1 6 1 13 14 1 1 1  
2014 31 30 4 4   4   14 9     5  
2015 26 24 4 5   4 2 12 9 3 6 3  
2016 14 11 9 6   3 6 10 5   1 1  
2017 12 10 13 3   1 1 4 4   1 2  
2018 8 11 11 5   1 1 9 5     4  
2019 10 8 8 2   1   13 3 2 1 5  
2020 8 11 10   1 4 3 4       5  
2021 6 15 6 3     5 9 4     4  
2022 5 24 1 2   1 2 3 1 1   1  
Table 2. Number of new psychoactive substances reported each year following their first detection in the European Union, by category, 2005–2021
Year Cathinones Cannabinoids Tryptamines Benzodiazepines Aminoindanes Arylalkylamines Arylcyclohexylamines Opioids Other substances Phenethylamines Piperazine derivates Piperidines and Pyrrolidines Plants and extracts
2005 1 0 13 1 0 1 1   4 8 3   1
2006   0 8 1 1 3 2   3 10 4    
2007 2 0 16 1 1 2 1   4 12 8 1 4
2008 7 2 9 1 0 2 2   6 11 6 1 5
2009 10 6 11 1 2 2 2 1 8 16 6 2 6
2010 22 16 15 1 1 3 3 1 5 21 9 2 6
2011 30 41 16 1 3 6 4 1 10 31 7 3 7
2012 37 55 20 3 3 14 7 5 15 34 7 4 7
2013 45 63 17 5 4 18 7 7 27 47 8 5 7
2014 70 86 19 10 4 19 7 9 37 49 9 4 5
2015 88 92 22 12 4 20 8 12 41 50 10 9 8
2016 95 89 20 19 4 22 12 17 41 45 9 11 7
2017 93 84 29 26 4 19 13 30 41 47 6 13 7
2018 93 90 28 22 3 18 10 29 47 43 8 10 6
2019 90 81 26 18 4 16 12 27 62 47 8 10 6
2020 77 77 23 19 2 13 17 29 47 36 4 11 6
2021 78 98 25 18 3 16 19 28 55 39 6 8 6
Table 3. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: total number of material seized, 2005–2021
Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Number of seizures 929 1301 1857 3264 5996 6475 7891 11410 25208 24154 34190 46012 37581 33618 22444 21238 29373
Table 3b. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: total number and total quantity of material seized, 2005–2021
Year Number of seizures Quantity material (kg)
2005 929 1.896
2006 1301 22.601
2007 1857 65.771
2008 3264 62.241
2009 5996 944.083
2010 6475 1110.328
2011 7891 676.245
2012 11410 1805.11
2013 25208 1940.076
2014 24154 2925.087
2015 34190 4599.363
2016 46012 3175.676
2017 37581 3018.482
2018 33618 4118.687
2019 22444 2042.918
2020 21238 5133.956
2021 29373 8526.115
Table 4. Number of opioids reported for the first time to the EU Early Warning System, 2009–2022
Year Other opioids Fentanyl derivatives Benzimidazoles
2009 1 0 0
2010 0 0 0
2011 0 0 0
2012 1 2 0
2013 2 2 0
2014 1 3 0
2015 1 3 0
2016 1 8 0
2017 3 10 0
2018 5 6 0
2019 5 2 1
2020 4 1 5
2021 3 0 3
2022 0 0 1
Table 5. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: quantity seized, by substance, 2021
Substance Qunaity seized (kg) %
3-CMC 2877 34
GBL 2064 24
Ketamine 866 10
3-MMC 654 8
4-CMC 474 6
Pregabalin 235 3
N-ethylhexedrone 202 2
MDPHP 149 2
ADB-BUTINACA 122 1
MDMB-4en-PINACA 121 1
Other substances 763 9

Par šo lapu

Ieteicamā atsauce: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (2023), Eiropas 2023. gada ziņojums par narkotikām — Tendences un aktualitātes, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_lv

Identifikatori:

HTML: TD-AT-23-001-LV-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
DOI: 10.2810/161905


Top