Nye psykoaktive stoffer - den nuværende situation i Europa (Europæisk narkotikarapport 2023)

Cover of the European Drug Report 2023 NPS

Markedet for nye psykoaktive stoffer er kendetegnet ved det store antal stoffer, der er dukket op på dette område, og at der fortsat opdages nye stoffer hvert år. På denne side kan du finde en oversigt over narkotikasituationen for nye psykoaktive stoffer i Europa, understøttet af data om beslaglæggelser og oplysninger fra EU's tidlige varslingssystem for stoffer, der er fundet for første gang i Europa. Til de nævnte nye stoffer hører syntetiske cannabinoider, hexahydrocannabinol, syntetiske cathinoner, nye syntetiske opioider og benzimidazolopioider. 

Denne side er en del af den europæiske narkotikarapport 2023, som er EMCDDA's årlige oversigt over narkotikasituationen i Europa.

Seneste opdatering: 16. juni 2023

Sundhedsmæssige bekymringer over meget stærke stoffer, løbende markedstilpasning og stigende beslaglæggelser 

Markedet for nye psykoaktive stoffer er kendetegnet ved det store antal stoffer, der er dukket op på dette område, og at der fortsat opdages nye stoffer hvert år. Udtrykket "nye psykoaktive stoffer" dækker en bred vifte af stoftyper, der ikke kontrolleres af internationale aftaler om narkotikakontrol, selv om nogle af dem kan være underlagt nationale lovforanstaltninger. I 2021 beslaglagde EU-medlemsstaterne en rekordstor mængde nye psykoaktive stoffer på 8,5 ton (se figuren Beslaglæggelser af nye psykoaktive stoffer i Den Europæiske Union: antal beslaglæggelser og beslaglagte mængder, 2005-2021). Narkotikaproducenterne skaber løbende nye stoffer for at undgå lovpligtig kontrol. Sundhedsrisikoen ved disse nye stofforbindelser er som regel ukendt, hvilket potentielt udsætter forbrugerne for risiko for alvorlige eller endda dødelige forgiftninger eller andre sundhedsproblemer. Lovpligtige kontroller i Europa og oprindelseslande uden for EU har tilsyneladende bidraget til at reducere i antallet af nye derivater af visse stoffer, f.eks. fentanyl. Andre stoffer, der er designet, så de undgår generiske definitioner i lovgivningen, dukker dog fortsat op, og Kina og Indien er fortsat vigtige oprindelseslande for disse stoffer eller de udgangsstoffer, der er nødvendige for at fremstille dem.

De 24 nye cannabinoider, der blev opdaget, tegnede sig for over halvdelen af de nye stoffer, der første gang blev indberettet til EU's system for tidlig varsling i 2022 (se figuren Antal nye psykoaktive stoffer, der for første gang blev indberettet til EU's system for tidlig varsling, opdelt efter kategori, 2005-2022). Diversiteten på dette område kan være en indikation af, at producenter af ulovlige stoffer forsøger at omgå Kinas klassedækkende forbud mod syntetiske cannabinoider fra 2021.

Figur. Antal nye psykoaktive stoffer, der for første gang blev indberettet til EU's system for tidlig varsling, opdelt efter kategori, 2005-2022
 

Der er voksende bekymring for, at cannabisbrugere kan være i fare for utilsigtet at blive eksponeret for syntetiske cannabinoider. I 2021 sås en samlet stigning i antallet af indberetninger om plantemateriale, hvor der blev fundet THC eller andre naturlige cannabinoider sammen med syntetiske cannabinoider. Mindst 13 europæiske lande indberettede sådanne tilfælde, primært Tyskland og Sverige. Det er muligt, at disse forfalskede produkter er mere bredt tilgængelige, men ikke opdages. Forfalsket cannabis fremstår identisk med naturligt cannabis, og kan sælges som om det var cannabis til intetanende forbrugere. Syntetiske cannabinoider er meget stærke stoffer, og forfalskede produkter indebærer en risiko for forgiftning. En yderligere bekymring er, at spiselig cannabis (fødevarer, ofte i form af "slik", der typisk er tilsat cannabisekstrakt) er blevet mere synlig på det illegale europæiske marked siden 2021. Ud over de risici, som disse produkter udgør på grund af deres THC-indhold og muligheden for, at de kan forveksles med lovlige kommercielle produkter, især af børn, er der bekymring for, at nogle af disse produkter kan indeholde syntetiske cannabinoider.

Der er opstået nye lovgivningsmæssige udfordringer og betænkeligheder med hensyn til potentialet for vekselvirkninger mellem kommercialiseringen af cannabisderivater og markedet for stoffer til fritidsbrug. I 2022 afspejlede fremkomsten af nye halvsyntetiske cannabinoider disse bekymringer. Hexahydrocannabinol (HHC) blev identificeret i maj 2022 og var blevet indberettet af 20 EU-medlemsstater pr. marts 2023. Der er også identificeret tre andre halvsyntetiske cannabinoider, HHC-acetat, hexahydrocannabiphorol og tetrahydrocannabidiol på det europæiske narkotikamarked. Det forekommer sandsynligt, at disse stoffer produceres af cannabidiol udvundet af cannabis med lavt indhold af THC. De markedsføres online og i butikker som "lovlige" erstatninger for cannabis og omfatter hamp sprayet eller blandet med HHC, som ligner og lugter som naturlig cannabis, samt vapes og spiselige produkter. Virkningerne af HHC hos mennesker er ikke blevet undersøgt, men anekdotiske forbrugerindberetninger antyder, at de subjektivt svarer til virkningerne af cannabis. Nogle af produkterne er imidlertid tilgængelige i former, der kan give høje doser, hvilket giver anledning til bekymring over de mulige konsekvenser for folkesundheden af tilgængeligheden af disse stoffer.

Syntetiske cathinoner og nye syntetiske opioider er forholdsvis veletablerede på nogle europæiske narkotikamarkeder. De sælges som erstatning for henholdsvis stimulerende stoffer som amfetamin eller opioider som heroin. I 2022 blev der fortsat beslaglagt store mængder af cathinoner som 3-MMC og 3-CMC. Selv om antallet af beslaglæggelser fortsat er lille, tyder de meget store mængder cathinoner, der blev fundet ved nogle enkelte beslaglæggelser, hovedsagelig smuglet fra Indien, på, at disse stoffer har potentiale til at spille en større rolle på det europæiske marked for stimulanser. Disse bekymringer forstærkes yderligere af oplysninger, der tyder på, at cathinonerne i stigende grad fremstilles i Europa, og at de er mere sofistikerede. Udviklingen på dette område omfatter opdagelsen af kemisk maskerede ikke-kontrollerede former (N-acetyl-3-MMC), der smugles ind i Europa med henblik på lokal omdannelse til den kontrollerede cathinon 3-MMC. Selv om oplysninger fra indikatorer som narkotikakontroltjenester tyder på, at MDMA-produkter er mindre genstand for forfalskning end andre ulovlige stoffer, som de screenede i 2021, kan forfalskningen af MDMA-produkter med syntetiske cathinoner også øge risikoen for ukendte virkninger og potentielle skader. I 2022 blev signaler om en mulig stigning i mængden af syntetiske cathinoner, der sælges som MDMA eller bruges til at forfalske MDMA, indberettet til EU's system for tidlig varsling. Selv om omfanget af dette problem er ukendt, er det blevet indberettet af narkotikakontroltjenester i mindst tre EU-medlemsstater, herunder Spanien, Nederlandene og Østrig. De berørte produkter omfattede ecstasytabletter, krystaller og pulvere, der typisk indeholder 4-CMC (clephedron), 3-MMC, 4-MMC (mephedron) og dipentylon.

Selvom kun ét nyt syntetisk opioid formelt blev anmeldt i 2022, tyder de seneste signaler, hovedsageligt fra de baltiske lande, på øget tilgængelighed og skader (herunder narkotikafremkaldte dødsfald) forbundet med disse stoffer, især fentanylderivatet carfentanil og den meget stærke gruppe af benzimidazolopioider, som omfatter stoffer som isotonitazen, protonitazen og metonitazen. Benzimidazolopioiderne opstod efter indførelsen af kontrolforanstaltninger både i producentlandene og andre steder, for at begrænse tilgængeligheden af fentanylderivater, herunder carfentanil. Syntetiske opioider er ofte meget stærke, hvilket betyder, at en lille mængde kan være tilstrækkelig til at fremstille et stort antal typiske gadedoser, og kan medføre en øget risiko for livstruende forgiftning. Syntetiske opioider er blevet sat i forbindelse med narkotikaforårsagede dødsfald, og nylige rapporter fra Estland og Litauen viser, at disse stoffer nu tegner sig for en betydelig del af overdosisdødsfaldene i disse lande. Nye foreløbige data fra 2023 tyder på, at dødelighed forbundet med benzimidazolopioider i stigende grad opdages i Letland, og det er en bekymrende udvikling. I 2022 rapporterede det estiske politi om beslaglæggelse af blandinger indeholdende det nye syntetiske opioid metonitazen og bromazolam, et nyt benzodiazepin, og blandinger indeholdende de nye opioider protonitazen og metonitazen og det beroligende og smertestillende middel xylazin til dyr. Disse blandinger, der er kendt som henholdsvis "benzo-dope" og "tranq-dope", er blevet kædet sammen med stigninger i antallet af dødsfald som følge af overdosis i Canada og USA. Der er behov for at overveje og yderligere undersøge, hvilke skadesreducerende og forebyggende foranstaltninger der er effektive til at reducere dødelighedsrisikoen forbundet med brugen af syntetiske opioider. Det er f.eks. blevet foreslået, at tilgange til levering af opioidantagonisten naloxon skal tilpasses for at kunne reagere mere effektivt på de sundhedsrisici, der er forbundet med syntetiske opioider.

Vigtigste data og tendenser

Nye indberettede psykoaktive stoffer

Figur. Antal nye psykoaktive stoffer, der indberettes hvert år efter den første opdagelse af dem i Den Europæiske Union, opdelt efter kategori, 2005-2021
 
Figur. Antal opioider rapporteret for første gang til EU's system for tidlig varsling, 2009-2022
 

Beslaglæggelser af nye psykoaktive stoffer

  • I 2021 udgjorde beslaglæggelserne af cannabisplantemateriale med lavt THC-indhold, der indeholder syntetiske cannabinoider, 242 kg (37 kg i 2020 og 200 g i 2019). Prøverne blev på forskellige måder indberettet som "hamp" eller "cannabis" eller som indeholdende THC, CBD eller CBG. Derudover blev beslaglæggelser af 12 kg cannabisharpiks indberettet som "CBD-hash".
  • I 2021 tegnede EU's medlemsstater sig for næsten 29 400 af de 59 620 beslaglæggelser af nye psykoaktive stoffer, der blev indberettet i Den Europæiske Union, Norge og Tyrkiet, svarende til 8,5 af de 10,8 ton, der blev beslaglagt. Stigningen skyldtes primært nogle få store beslaglæggelser af cathinoner (3-CMC, 3-MMC, 4-CMC) samt ketamin og GBL (se figuren Beslaglæggelser af nye psykoaktive stoffer i Den Europæiske Union: antal beslaglæggelser og beslaglagt mængde, 2005-2021). Derudover blev der beslaglagt 23 634 liter væsker indeholdende nye psykoaktive stoffer, hovedsagelig GBL (21 455 liter) og 4-CMC (1 228 liter).
  • I 2021 udgjorde kun fem stoffer mere end 80 % af mængden af nye psykoaktive stoffer beslaglagt i EU-landene: 3 cathinoner (3-CMC, 3-MMC og 4-CMC, svarende til 4,0 ton), ketamin (0,9 ton) og GBL (2,0 ton) (se figuren Beslaglæggelser af nye psykoaktive stoffer i Den Europæiske Union: beslaglagt mængde, efter stof, 2021).
  • I 2021 blev der indberettet 740 beslaglæggelser af nye opioider til EU's system for tidlig varsling, hvoraf 45 % indeholder carfentanil og 22 % indeholder isotonitazen. Der blev beslaglagt i alt 8,2 kg materiale, hvoraf 59 % (4,9 kg) indeholdt karfentanil, og 23 % (1,9 kg) indeholdt isotonitazen. De fleste beslaglæggelser fandt sted i Nordeuropa, hvor Estland, Letland, Litauen og Polen indberettede 97 % af beslaglæggelserne og 86 % (7,1 kg) af den beslaglagte mængde.
Figur. Beslaglæggelser af nye psykoaktive stoffer i Den Europæiske Union: antal beslaglæggelser, 2005-2021
 
Figur. Beslaglæggelser af nye psykoaktive stoffer i Den Europæiske Union: beslaglagt mængde, 2005-2021
 
Figur. Beslaglæggelser af nye psykoaktive stoffer i Den Europæiske Union: beslaglagt mængde, efter stof, 2021
 

Baseret på alle fysiske former udtrykt i kilogram.

Prævalens af brug af nye psykoaktive stoffer

  • De nationale skøn over sidste års brug af nye psykoaktive stoffer (bortset fra ketamin og GHB) blandt unge voksne (i alderen 15-34 år) varierer fra 0,1 % i Letland til 5,1 % i Rumænien. Blandt 15-16-årige skolebørn anslog den seneste europæiske undersøgelse (se ESPAD 2019) fra 2019, at langtidsbrugen af nye psykoaktive stoffer varierede fra 0,9 % til 6,6 %, med langtidsbrug varierende fra 1,1 % til 5,2 % for syntetiske cannabinoider og 0,2 % til 2,5 % for syntetiske cathinoner.

Hospitalsindlæggelser relateret til nye psykoaktive stoffer

  • I 2021 blev 3-MMC indberettet i forbindelse med 68 indlæggelser på grund af akut narkotikaforgiftning på 5 Euro-DEN Plus-hospitaler.

Kildedata

De anvendte data til generering af infografik og diagrammer på denne side findes nedenfor.

List of tables

Table 1. Number of new psychoactive substances reported for the first time to the EU Early Warning System, by category, 2005–2022
Year Cathinones Cannabinoids Opioids Benzodiazepines Aminoindanes Arylalkylamines Arylcyclohexylamines Other substances Phenethylamines Piperazines Piperidines & pyrrolidines Tryptamines Plants and extracts
2005 1         1     3 2   6  
2006         1 1     2 3      
2007       1   2     3 2 1 2 3
2008 6 1           1 1     1 3
2009 4 6 1         2 5   1 2  
2010 14 11     1 3 2 3 3 1 1 1 1
2011 7 23   1 1 5 1 4 4   2    
2012 4 31 3 1   5 3 8 14 1   4  
2013 8 29 4 2 1 6 1 13 14 1 1 1  
2014 31 30 4 4   4   14 9     5  
2015 26 24 4 5   4 2 12 9 3 6 3  
2016 14 11 9 6   3 6 10 5   1 1  
2017 12 10 13 3   1 1 4 4   1 2  
2018 8 11 11 5   1 1 9 5     4  
2019 10 8 8 2   1   13 3 2 1 5  
2020 8 11 10   1 4 3 4       5  
2021 6 15 6 3     5 9 4     4  
2022 5 24 1 2   1 2 3 1 1   1  
Table 2. Number of new psychoactive substances reported each year following their first detection in the European Union, by category, 2005–2021
Year Cathinones Cannabinoids Tryptamines Benzodiazepines Aminoindanes Arylalkylamines Arylcyclohexylamines Opioids Other substances Phenethylamines Piperazine derivates Piperidines and Pyrrolidines Plants and extracts
2005 1 0 13 1 0 1 1   4 8 3   1
2006   0 8 1 1 3 2   3 10 4    
2007 2 0 16 1 1 2 1   4 12 8 1 4
2008 7 2 9 1 0 2 2   6 11 6 1 5
2009 10 6 11 1 2 2 2 1 8 16 6 2 6
2010 22 16 15 1 1 3 3 1 5 21 9 2 6
2011 30 41 16 1 3 6 4 1 10 31 7 3 7
2012 37 55 20 3 3 14 7 5 15 34 7 4 7
2013 45 63 17 5 4 18 7 7 27 47 8 5 7
2014 70 86 19 10 4 19 7 9 37 49 9 4 5
2015 88 92 22 12 4 20 8 12 41 50 10 9 8
2016 95 89 20 19 4 22 12 17 41 45 9 11 7
2017 93 84 29 26 4 19 13 30 41 47 6 13 7
2018 93 90 28 22 3 18 10 29 47 43 8 10 6
2019 90 81 26 18 4 16 12 27 62 47 8 10 6
2020 77 77 23 19 2 13 17 29 47 36 4 11 6
2021 78 98 25 18 3 16 19 28 55 39 6 8 6
Table 3. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: total number of material seized, 2005–2021
Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Number of seizures 929 1301 1857 3264 5996 6475 7891 11410 25208 24154 34190 46012 37581 33618 22444 21238 29373
Table 3b. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: total number and total quantity of material seized, 2005–2021
Year Number of seizures Quantity material (kg)
2005 929 1.896
2006 1301 22.601
2007 1857 65.771
2008 3264 62.241
2009 5996 944.083
2010 6475 1110.328
2011 7891 676.245
2012 11410 1805.11
2013 25208 1940.076
2014 24154 2925.087
2015 34190 4599.363
2016 46012 3175.676
2017 37581 3018.482
2018 33618 4118.687
2019 22444 2042.918
2020 21238 5133.956
2021 29373 8526.115
Table 4. Number of opioids reported for the first time to the EU Early Warning System, 2009–2022
Year Other opioids Fentanyl derivatives Benzimidazoles
2009 1 0 0
2010 0 0 0
2011 0 0 0
2012 1 2 0
2013 2 2 0
2014 1 3 0
2015 1 3 0
2016 1 8 0
2017 3 10 0
2018 5 6 0
2019 5 2 1
2020 4 1 5
2021 3 0 3
2022 0 0 1
Table 5. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: quantity seized, by substance, 2021
Substance Qunaity seized (kg) %
3-CMC 2877 34
GBL 2064 24
Ketamine 866 10
3-MMC 654 8
4-CMC 474 6
Pregabalin 235 3
N-ethylhexedrone 202 2
MDPHP 149 2
ADB-BUTINACA 122 1
MDMB-4en-PINACA 121 1
Other substances 763 9

Om denne side

Ved citat angives som kilde: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (2023), Den europæiske narkotikarapport 2023: Tendenser og udvikling, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_en

Identifikatorer:

HTML: TD-AT-23-001-DA-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
DOI: 10.2810/161905


Top