Προσφορά, παραγωγή και πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών — η τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2023)

Cover of the European Drug Report 2023 drug supply, production, precursors

Από την ανάλυση των δεικτών που σχετίζονται με την προσφορά των ευρέως χρησιμοποιούμενων παράνομων ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτει ότι η διαθεσιμότητα ουσιών όλων των τύπων παραμένει υψηλή. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση της προσφοράς ναρκωτικών στην Ευρώπη με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τα οποία υποστηρίζονται από τις τελευταίες διαχρονικές τάσεις όσον αφορά τις κατασχέσεις ναρκωτικών και τα αδικήματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, καθώς και από τα στοιχεία του 2021 σχετικά με την παραγωγή ναρκωτικών και τις κατασχέσεις πρόδρομων ουσιών.

Η σελίδα αυτή αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής έκθεσης για τα ναρκωτικά 2023, της ετήσιας επισκόπησης του EMCDDA σχετικά με την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16 Ιουνίου 2023

Αυξημένοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, την κοινωνία και το περιβάλλον λόγω της διαφοροποίησης της παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών

Από την ανάλυση των δεικτών που σχετίζονται με την προσφορά των ευρέως χρησιμοποιούμενων παράνομων ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτει ότι η διαθεσιμότητα ουσιών όλων των τύπων παραμένει υψηλή. Επιπλέον, η αγορά χαρακτηρίζεται πλέον από τη σχετικά διαδεδομένη διαθεσιμότητα ενός ευρύτερου φάσματος ουσιών, οι οποίες διατίθενται συχνά με υψηλή δραστικότητα ή καθαρότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται νέες ουσίες, όπου οι γνώσεις των καταναλωτών αλλά και των επιστημόνων σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία ενδέχεται να είναι περιορισμένες. Υπάρχει επίσης αυξανόμενη ποικιλομορφία όσον αφορά τις μορφές υπό τις οποίες οι ουσίες μπορούν να διατίθενται στην αγορά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις οδούς χορήγησης με τις οποίες μπορούν να καταναλωθούν. Συνολικά, οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν τις ανησυχίες για τη δυνητικά μεγαλύτερη χρήση παράνομων ουσιών συνολικά και για το ενδεχόμενο αύξησης των κινδύνων που συνδέονται με ορισμένες ουσίες. Ειδικότερα, υπάρχουν ανησυχίες ως προς το ότι οι χρήστες ναρκωτικών ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων δηλητηριάσεων και θανάτων, μέσω της κατανάλωσης, ενδεχομένως εν αγνοία τους, υψηλότερης δραστικότητας ή νέων ουσιών.

Η παγκοσμιοποίηση των επιχειρησιακών μεθόδων που χρησιμοποιούν οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα διευκόλυνσης της υψηλής διαθεσιμότητας ναρκωτικών στην Ευρώπη. Υπάρχουν ενδείξεις για στενότερη εμπλοκή των ευρωπαίων παραγωγών και διακινητών ναρκωτικών με διεθνή εγκληματικά δίκτυα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διευκόλυνση στις ροές παράνομων ναρκωτικών προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάφορες χώρες της Νότιας Αμερικής, της Δυτικής και Νότιας Ασίας και της Βόρειας Αφρικής παραμένουν σημαντικές περιοχές προέλευσης παράνομων ναρκωτικών που εισέρχονται στην Ευρώπη, ενώ η Κίνα και η Ινδία παραμένουν σημαντικές χώρες προέλευσης νέων ψυχοδραστικών ουσιών, με τον ρόλο της Ινδίας να γίνεται ενδεχομένως πιο σημαντικός για ορισμένες ουσίες. Υπάρχουν συχνές αναφορές ότι πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών και συναφείς χημικές ουσίες προέρχονται και από την Κίνα.

Τα τελευταία χρόνια συνεχίζονται οι μεγάλες κατασχέσεις ναρκωτικών σε διατροπικά εμπορευματοκιβώτια, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτή η μορφή διακίνησης δεν διαταράχθηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η αγορά έχει προσαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό στις όποιες διαταράξεις που προκλήθηκαν από τα μέτρα που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και, ενδεχομένως, από τον τρέχοντα πόλεμο στην Ουκρανία. Κοινή ανησυχία αποτελεί το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών στοχεύουν όλο και περισσότερο σε νόμιμες εμπορικές υποδομές που συνδέονται με το παγκόσμιο εμπόριο, με τεκμηριωμένες απόπειρες διείσδυσης στις αλυσίδες εφοδιασμού και εκμετάλλευσης του βασικού προσωπικού είτε με εκφοβισμό είτε με πρακτικές διαφθοράς. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην αυξημένη σημασία που δίνεται στη συγκεκριμένη απειλή από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Γενικότερα, και ιδίως στις χώρες όπου είναι γνωστό ότι μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών εισέρχονται ή παράγονται στην Ευρώπη, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο από τους φορείς χάραξης πολιτικής και το κοινό ότι η αντιμετώπιση της βίας και των πρακτικών διαφθοράς που συνδέονται με τις δραστηριότητες της αγοράς ναρκωτικών αποτελεί ζήτημα αυξανόμενης σημασίας.

Η κλίμακα και η πολυπλοκότητα της παράνομης παραγωγής ναρκωτικών στην Ευρώπη εξακολουθούν να αυξάνονται και η Ευρώπη παραμένει περιοχή παραγωγής κάνναβης και συνθετικών ναρκωτικών. Η παραγωγή κάνναβης προορίζεται γενικά για ευρωπαϊκή κατανάλωση, ενώ τα συνθετικά ναρκωτικά παρασκευάζονται για αγορές και εκτός ΕΕ. Το 2021, συνολικά 434 παράνομα εργαστήρια παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας, εξαρθρώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την επισκόπηση αυτών των εγκαταστάσεων παραγωγής διαπιστώθηκε όχι μόνο η σημαντική ικανότητα παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών στην Ευρώπη, αλλά και η αυξανόμενη διαφοροποίηση των διαδικασιών παραγωγής που χρησιμοποιούνται για ορισμένα ναρκωτικά. Σε σύγκριση με το 2020, το 2021 ο αριθμός των εργαστηρίων παραγωγής κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης που εξαρθρώθηκαν αυξήθηκε, παρέμεινε σταθερός για την αμφεταμίνη, ενώ παρατηρήθηκε μικρή μείωση των εργαστηρίων παραγωγής συνθετικών καθινονών. Ο εντοπισμός εργαστηρίων παραγωγής MDMA μειώθηκε επίσης κατά 25 %, γεγονός που ενδεχομένως αντανακλά τη στροφή προς την παραγωγή άλλων συνθετικών ουσιών. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, τόσο λόγω του πιθανού αντίκτυπου της πανδημίας στις δράσεις και τις αναφορές της αστυνομίας, όσο και επειδή η σχετική αποτελεσματικότητα της επιβολής του νόμου στον εντοπισμό χώρων παραγωγής μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ο εντοπισμός ξεχωριστών εγκαταστάσεων για την παραγωγή, την εκχύλιση, την επεξεργασία και τη συσκευασία κοκαΐνης καταδεικνύει ότι η παραγωγή κοκαΐνης έχει πλέον εδραιωθεί στην Ευρώπη και ότι χρησιμοποιούνται πιο καινοτόμες μέθοδοι για τη διευκόλυνση της εισόδου του συγκεκριμένου ναρκωτικού στην Ευρώπη.

Η καινοτομία στις διαδικασίες παραγωγής γίνεται εμφανής και από ορισμένες πρόσφατες κατασχέσεις χημικών ουσιών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή των πρόδρομων χημικών ουσιών που απαιτούνται για την παραγωγή αμφεταμίνης, μεθαμφεταμίνης και MDMA και, ως εκ τούτου, για την παράκαμψη των ελέγχων που έχουν θεσπιστεί με σκοπό τη μείωση της διαθεσιμότητας των εν λόγω ουσιών. Υπάρχουν επίσης παραδείγματα λαθρεμπορίου χημικά «μεταμφιεσμένων» συνθετικών παραγώγων καθινόνης που προορίζονται για μετατροπή -μετά την εισαγωγή τους- σε καθινόνες κατάλληλες για πώληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν και είναι σπάνια, εργαστήρια παραγωγής συνδυασμού ναρκωτικών ή εγκαταστάσεις παραγωγής διάφορων ναρκωτικών συνέχισαν να εντοπίζονται και μεταξύ του 2017 και του 2020. Αυτά παράγουν συνήθως στην ίδια τοποθεσία διάφορα διεγερτικά, όπως αμφεταμίνη ή MDMA με μεθαμφεταμίνη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 2021 περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ ανέφεραν ότι εξάρθρωσαν εργαστήρια παραγωγής μεθαμφεταμίνης και κατάσχεσαν πρόδρομες ουσίες για την παραγωγή της, γεγονός που αυξάνει τους φόβους ότι η διαθεσιμότητα της εν λόγω ουσίας μπορεί να διαδοθεί σε περισσότερες χώρες. Επισημαίνεται ότι η παραγωγή μεθαμφεταμίνης συχνά προορίζεται για εξαγωγή σε προσοδοφόρες αγορές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα στοιχεία της αύξησης των εντοπισθέντων εργαστηριακών και των κατασχέσεων πρόδρομων ουσιών προκύπτει ότι η Πολωνία είναι πιθανό να αποτελεί σημαντικό τόπο παραγωγής συνθετικής καθινόνης στην Ευρώπη. Παραμένει ασαφές σε ποιον βαθμό η παραγωγή αυτή προορίζεται για τις ευρωπαϊκές αγορές ή για εξαγωγές σε μη ευρωπαϊκές χώρες.

Η χρήση ενός ευρύτερου συνόλου χημικών ουσιών για τη δημιουργία νέων ουσιών, καθώς και η χρήση διαφορετικών διεργασιών για τη σύνθεση των πιο καθιερωμένων ναρκωτικών αποτελεί σύνθετο πρόβλημα για τις τελωνειακές αρχές, τις αρχές επιβολής του νόμου και τους κανονισμούς. Η παράνομη παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο για εξαγωγή όσο και για τις τοπικές αγορές συνεχίζει να αποτελεί πηγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία, όχι μόνο για τους ανθρώπους που καταναλώνουν τις δυνητικά επικίνδυνες ουσίες αλλά και για την περιβαλλοντική ζημία που μπορεί να προκαλέσει η παραγωγή τους σε τοπικό επίπεδο. Καθώς βασικός στόχος των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος είναι η διείσδυσή τους στις βασικές αλυσίδες υλικοτεχνικού εφοδιασμού, οι προσπάθειες διαφθοράς των εργαζομένων σε αυτές και των στελεχών τους αποτελούν όλο και πιο σημαντική συνιστώσα των αρνητικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις παράνομες αγορές ναρκωτικών για τις κοινότητες μέσω της σχετικής βίας και των πρακτικών διαφθοράς.

Βασικά στοιχεία και τάσεις

Τάσεις της προσφοράς ναρκωτικών

 • Οι αναπροσαρμοσμένες τάσεις, συνολικά, δείχνουν ότι οι ποσότητες όλων των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν μεταξύ 2011 και 2021, ιδίως τα τελευταία 5 έτη, παρά τις κάποιες διακυμάνσεις στις ποσότητες αμφεταμίνης και μεθαμφεταμίνης που κατασχέθηκαν τα τελευταία 3 έτη.

 • Μεταξύ 2011 και 2021, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν: για την κοκαΐνη (+ 416 %), τη φυτική κάνναβη (+ 260 %), τη μεθαμφεταμίνη (+ 135 %), την ηρωίνη (+ 126 %), την MDMA (+ 123 %), τη ρητίνη κάνναβης (+ 77 %) και την αμφεταμίνη (+ 42 %). Η Ευρώπη είναι σημαντική αγορά για τις εν λόγω ουσίες. Ωστόσο, είναι πιθανόν οι αυξήσεις στις κατασχεθείσες ποσότητες να αντικατοπτρίζουν, εν μέρει τουλάχιστον, τον μεγαλύτερο ρόλο που διαδραματίζει η Ευρώπη ως τόπος παραγωγής, εξαγωγής ή διαμετακόμισης των ουσιών αυτών.

 • Η ερμηνεία των τάσεων στις κατασχέσεις ναρκωτικών περιπλέκεται από το γεγονός ότι επηρεάζονται από τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες της αστυνόμευσης και της επιβολής του νόμου, από την επιτυχία ή μη των ομάδων διακίνησης να αποφύγουν τον εντοπισμό, καθώς και από οποιαδήποτε υποκείμενη αλλαγή στη διαθεσιμότητα και τη χρήση.

 • Περίπου 1 εκατομμύριο κατασχέσεις αναφέρθηκαν το 2021 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα προϊόντα κάνναβης να είναι τα πιο συχνά κατασχεθέντα, αντιπροσωπεύοντας τα τρία τέταρτα του αριθμού όλων των κατασχέσεων.

 • Όσον αφορά τους αριθμούς, το 2021 πραγματοποιήθηκαν λιγότερες, σε σχέση με το 2011, κατασχέσεις ρητίνης κάνναβης (− 37 %), φυτικής κάνναβης (− 6 %), κοκαΐνης (− 3 %), αμφεταμίνης (− 18 %) και ηρωίνης (− 40 %). Αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει αλλαγές στις πρακτικές αστυνόμευσης και όχι σε αλλαγές στις συνήθειες κατανάλωσης ή στη διαθεσιμότητα των ναρκωτικών.

 • Οι μεγαλύτερες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στον αριθμό των κατασχέσεων μεταξύ 2011 και 2021 αφορούσαν τη μεθαμφεταμίνη (+ 121 %) και την MDMA (+ 42 %).

Διάγραμμα. Κατασχέσεις ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - αριθμός κατασχέσεων ναρκωτικών που αναφέρθηκαν, κατανομή ανά ναρκωτικό, 2021 (%)
 
Διάγραμμα. Κατασχέσεις ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση — αριθμός κατασχέσεων ναρκωτικών, αναπροσαρμοσμένες τάσεις (2011 = 100)

Οι αναπροσαρμοσμένες τάσεις που παρουσιάζονται αντικατοπτρίζουν τις σχετικές μεταβολές των κατασχέσεων ναρκωτικών στη διάρκεια της δεκαετίας, αλλά δεν δίνουν καμία ένδειξη για τις πραγματικές ποσότητες.

Διάγραμμα. Κατασχέσεις ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση — κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών, αναπροσαρμοσμένες τάσεις (2011 = 100)

Οι αναπροσαρμοσμένες τάσεις που παρουσιάζονται αντικατοπτρίζουν τις σχετικές μεταβολές των κατασχέσεων ναρκωτικών στη διάρκεια της δεκαετίας, αλλά δεν δίνουν καμία ένδειξη για τις πραγματικές ποσότητες.

Διάγραμμα. Κατασχέσεις ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση — αριθμός κατασχέσεων το 2021
 
Διάγραμμα. Κατασχέσεις ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση — ποσότητα που κατασχέθηκε το 2021 (τόνοι)

Τα δισκία MDMA μετατράπηκαν σε ισοδύναμα μάζας υπολογιζόμενα ως 0,25 γραμμάρια MDMA ανά δισκίο.

Τάσεις σχετικά με τα αδικήματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ναρκωτικών

 • Το 2021, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρθηκαν περίπου 1,5 εκατομμύρια αδικήματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, αριθμός αυξημένος κατά 24% σε σύγκριση με το 2011. Πάνω από τα τρία τέταρτα αυτών των αδικημάτων (77 % ή 1,1 εκατομμύριο) αφορούν τη χρήση ή την κατοχή για προσωπική χρήση.

 • Από τα εκτιμώμενα 1,5 εκατομμύρια αδικήματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, η ουσία αναφέρεται σε ελαφρώς λιγότερα από 1 εκατομμύριο αδικήματα, εκ των οποίων 746 000 αφορούσαν κατοχή ή χρήση, 180 000 αφορούσαν προσφορά και 11 600 άλλου είδους αδικήματα. Οι ορισμοί του τι συνιστά αδίκημα που σχετίζεται με την προσφορά μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των χωρών.

 • Με περίπου 566 000 αναφερθέντα αδικήματα το 2021, η κάνναβη αντιπροσωπεύει πάνω από τα τρία τέταρτα των αδικημάτων που σχετίζονται με χρήση ή κατοχή (76 %), για τα οποία είναι γνωστή η ουσία, και λίγο πάνω από τα μισά ή 100 000 αδικήματα που σχετίζονται με προσφορά ναρκωτικών (55 %). Έτσι, η επικράτηση της κάνναβης στα αδικήματα κατοχής και προσφοράς δεν αντικατοπτρίζει μόνο το ότι η συγκεκριμένη ουσία είναι η πλέον διαδεδομένη μεταξύ των παράνομων ουσιών, αλλά και την πολιτική της σημασία.

 • Τα αδικήματα προσφοράς ναρκωτικών παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι το 2011 για όλα τα ναρκωτικά εκτός από την ηρωίνη.

Διάγραμμα. Παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών - παραβάσεις κατοχής/χρήσης, αναπροσαρμοσμένες τάσεις (2011 = 100)

Στοιχεία για αδικήματα για τα οποία αναφέρθηκε η σχετική ουσία.

Διάγραμμα. Αδικήματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ναρκωτικών — αδικήματα που σχετίζονται με την προσφορά ναρκωτικών, αναπροσαρμοσμένες τάσεις (2011 = 100)

Στοιχεία για αδικήματα για τα οποία αναφέρθηκε η σχετική ουσία.

Διάγραμμα. Αδικήματα της νομοθεσίας περί ναρκωτικών — αριθμός αδικημάτων, προσφορά και χρήση/κατοχή
 

Στοιχεία για αδικήματα για τα οποία αναφέρθηκε η σχετική ουσία.

Δεδομένα παραγωγής και πρόδρομων ουσιών στην ΕΕ για το 2021

 • Κάνναβη: Τα κράτη μέλη της ΕΕ ανέφεραν 11 600 κατασχέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4,3 εκατομμύρια φυτά και 32,5 τόνους το 2021 (2,8 εκατομμύρια φυτά και 50 τόνοι το 2020).

 • Ηρωίνη: Τρεις εγκαταστάσεις παραγωγής ηρωίνης εξαρθρώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κάτω Χώρες) το 2021 (4 το 2020). Το Βέλγιο, η Λετονία και οι Κάτω Χώρες ανέφεραν τέσσερις κατασχέσεις της πρόδρομης χημικής ουσίας της ηρωίνης, του οξικού ανυδρίτη, συνολικής ποσότητας 5 730 λίτρων (5 110 λίτρα το 2020).

 • Κοκαΐνη: Το 2021, οι χώρες της ΕΕ ανέφεραν εξάρθρωση 34 εργαστηρίων κοκαΐνης (23 το 2020). Η Ισπανία ανέφερε την εξάρθρωση 16 εργαστηρίων κοκαΐνης, το Βέλγιο 11 εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την επεξεργασία κοκαΐνης και οι Κάτω Χώρες 7 εργαστηρίων δευτερογενούς εκχύλισης κοκαΐνης (ορισμένα από τα οποία ήταν εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας). Επιπλέον, στις Κάτω Χώρες αποκαλύφθηκαν 14 τοποθεσίες επεξεργασίας ή συσκευασίας. Ορισμένες μεγάλες κατασχέσεις της πρόδρομης χημικής ουσίας υπερμαγγανικό κάλιο στις Κάτω Χώρες (637 κιλά, σε δύο κατασχέσεις) και στο Βέλγιο (387 κιλά, σε δύο κατασχέσεις) επιβεβαιώνουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιούνται μεγάλης κλίμακας στάδια παραγωγής κοκαΐνης.

 • Το 2021 επτά κράτη μέλη της ΕΕ ανέφεραν εξάρθρωση 105 εργαστηρίων αμφεταμίνης (102 το 2020): Γερμανία (35), Κάτω Χώρες (32), Πολωνία (25), Βέλγιο, Βουλγαρία και Ισπανία (4), και Σουηδία (1). Στη Γερμανία και την Πολωνία, οι τοποθεσίες περιλάμβαναν εργαστήρια μετατροπής όπου το έλαιο βάσης της αμφεταμίνης μετατρεπόταν σε σκόνη (28 και 15 τοποθεσίες αντίστοιχα). Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, το έλαιο που χρησιμοποιείται στα εργαστήρια μετατροπής προέρχεται κατά κανόνα από τις Κάτω Χώρες.

 • Μεθαμφεταμίνη: Δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ ανέφεραν την εξάρθρωση 261 εργαστηρίων παραγωγής μεθαμφεταμίνης (213 το 2020), συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών εγκαταστάσεων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας στο Βέλγιο (9) και στις Κάτω Χώρες (15). Στην Τσεχία, το 2021 εντοπίστηκαν 188 εργαστήρια μεθαμφεταμίνης κυρίως μικρής και μεσαίας κλίμακας (182 το 2020). Κατασχέσεις πρόδρομων ουσιών εφεδρίνης και ψευδοεφεδρίνης συνολικού βάρους 723 κιλών (τόσο σε μορφή σκόνης όσο και σε δισκία) αναφέρθηκαν από 15 κράτη μέλη της ΕΕ το 2021 (955 κιλά από 12 κράτη μέλη της ΕΕ το 2020).

 • Επιπλέον, το 2021 κατασχέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 5 100 λίτρα BMK (4 750 λίτρα το 2020) και 4,5 τόνοι MAMDPA, για την παρασκευή της PMK, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιείται για την παρασκευή MDMA, και 9,7 τόνοι MAPA (α-φαινυλακετοξικός μεθυλεστέρας), για την παρασκευή BMK, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιείται για την παρασκευή αμφεταμίνης ή μεθαμφεταμίνης.

 • MDMA: Οι Κάτω Χώρες ανέφεραν 12 εργαστήρια παραγωγής MDMA το 2021 (21 το 2020), ενώ το Βέλγιο ανέφερε 2 και η Γαλλία 1. Χώροι παρασκευής δισκίων MDMA αναφέρθηκαν από την Πολωνία (2) και την Ισπανία (1). Οι κατασχέσεις πρόδρομων ουσιών της MDMA αυξήθηκαν σε 2,5 τόνους το 2021, από 2 τόνους το 2020.

 • Καθινόνες: Το 2021 εξαρθρώθηκαν 15 μονάδες παραγωγής συνθετικής καθινόνης (18 το 2020), 14 στην Πολωνία και 1 στις Κάτω Χώρες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας. Στο εργαστήριο MDMA που εντοπίστηκε στη Γαλλία το 2021, διαπιστώθηκε και επεξεργασία 3-μεθυλομεθκαθινόνης (3-MMC). Οι κατασχέσεις πρόδρομων ουσιών συνθετικής καθινόνης ανήλθαν σε 555 κιλά το 2021, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά κατασχέθηκαν στην Πολωνία (311 κιλά).

 • Το 2019, η ολλανδική αστυνομία κατέσχεσε 350 κιλά του μη ελεγχόμενου N-acetyl-3-MMC, χημικού αναλόγου της 3-MMC, ινδικής προέλευσης, το οποίο πιθανότατα προοριζόταν για μετατροπή -μετά την εισαγωγή του- στο ελεγχόμενο ναρκωτικό 3-MMC.

 • Άλλες ουσίες: Οι Κάτω Χώρες ανέφεραν την εξάρθρωση ενός εργαστηρίου κεταμίνης.

 • Χώροι εναπόθεσης αποβλήτων: Το 2021 αναφέρθηκαν συνολικά 228 χώροι εναπόθεσης αποβλήτων και εξοπλισμού παραγωγής ναρκωτικών (195 το 2020) από το Βέλγιο (24) και τις Κάτω Χώρες (204).

Συνοπτική παρουσίαση των κατασχεθέντων φορτίων στην ΕΕ ελεγχόμενων πρόδρομων ουσιών και μη ελεγχόμενων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή επιλεγμένων ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2021
Πίνακας. Πρόδρομες ουσίες που σχετίζονται με την παραγωγή MDMA
Ουσία Κατασχεθείσα ποσότητα
Γλυκιδικά παράγωγα PMK (κιλά) 1577
Πιπερονάλη (κιλά) < 1
PMK (λίτρα) 895
Σαφρόλη (λίτρα) 2
Πίνακας. Πρόδρομες ουσίες που σχετίζονται με την παραγωγή αμφεταμίνης και μεθαμφεταμίνης
Ουσία Κατασχεθείσα ποσότητα
APAA (κιλά) 50
APAAN (κιλά)  
Βενζαλδεΰδη (κιλά) 11
Βενζυλοκυανίδιο (κιλά) 2006
Γλυκιδικά παράγωγα BMK (κιλά) 737
MAMDPA (κιλά) 4464
MAPA (κιλά) 9650
ΒMK (λίτρα) 5098
EAPA (λίτρα) 86
AIBN (κιλά) 89
Τρυγικό οξύ (κιλά) 4537
Πίνακας. Πρόδρομες ουσίες που σχετίζονται με την παραγωγή ηρωίνης
Ουσία Κατασχεθείσα ποσότητα
Οξικός ανυδρίτης (λίτρα) 5731
Πίνακας. Πρόδρομες ουσίες που σχετίζονται με την παραγωγή φαιντανύλης και παραγώγων φαιντανύλης
Ουσία Κατασχεθείσα ποσότητα
NPP 0
Πίνακας. Πρόδρομες ουσίες που σχετίζονται με την παραγωγή παραγώγων καθινόνης
Ουσία Κατασχεθείσα ποσότητα
2-βρωμο-4-χλωροπροπιοφαινόνη (κιλά) 20
2-βρωμο-4-μεθοξυπροπιοφαινόνη (κιλά) 291
2-βρωμο-4-μεθυλοπροπιοφαινόνη (κιλά) 139
4-μεθυλοπροπιοφαινόνη (κιλά) 105
Πίνακας. Χημικές ουσίες που σχετίζονται με την επεξεργασία κοκαΐνης
Ουσία Κατασχεθείσα ποσότητα
Υπερμαγγανικό κάλιο (κιλά) 1098
Οξικός αιθυλεστέρας (λίτρα) 26366

Πρωτογενή δεδομένα

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των γραφημάτων και των διαγραμμάτων της παρούσας σελίδας είναι διαθέσιμα στη συνέχεια.

List of tables

Table 1. Number of reported drug seizures, breakdown by drug, 2021
Substance Percentage
Herbal cannabis 39
Cannabis resin 32.8
Cannabis plants 1.9
Cocaine and crack 11.2
Heroin 3
Amphetamine 3.5
Methamphetamine 1.2
MDMA 1.6
Other substances 5.7
Table 4. Drug seizures in the European Union — number of seizures in 2021.
Drug Methamphetamine MDMA Heroin Amphetamine Cocaine Cannabis resin Herbal cannabis
Number of seizures 7196 10110 18709 21816 67832 201631 240289
Table 5. Drug seizures in the European Union — quantity seized in 2021 (tonnes)
Drug Methamphetamine MDMA Amphetamine Heroin Herbal cannabis Cocaine Cannabis resin
Quantity seized 1 2 7 10 256 303 816
Table 8. Drug law offences – number of offences
Drug Possession/use Supply
Cannabis 566089 99547
Heroin 23439 9882
Cocaine 65856 30571
Amphetamines 55830 8602
MDMA 9188 4453
Other substances 26033 27085

Σχετικά με αυτήν τη σελίδα 

Συνιστώμενη μνεία: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (2023), Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2023: Τάσεις και εξελίξεις, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_en

Κωδικοί αναγνώρισης:

HTML: TD-AT-23-001-EL-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
DOI: 10.2810/161905


Top