Evropska spletna raziskava o uporabi drog 2021: ključne ugotovitve, 21 držav EU in Švica

Uvod

V Evropski spletni raziskavi o uporabi drog so bili med marcem in aprilom 2021 zbrani podatki od uporabnikov drog, starih 18 let ali več, ki živijo v 21 državah EU in 9 državah, ki niso članice EU. V tem obdobju so bili prebivalci številnih evropskih držav prizadeti zaradi omejevanja dejavnosti ali omejevanja gibanja, povezanega s covidom-19. Če ni navedeno drugače, se predstavljeni podatki nanašajo na 48469 anketirancev, ki so navedli, da so v zadnjih 12 mesecih pred raziskavo uporabili vsaj eno prepovedano drogo (uporaba v zadnjih 12 mesecih) in živijo v eni od 21 držav EU, ki jih raziskava zajema, in Švici (1).

Za več informacij o metodologiji Evropske spletne raziskave o uporabi drog kliknite tukaj.

Zadnja posodobitev: 15. december 2021

V povzetku

  • Večina anketirancev (93 %) je v zadnjih 12 mesecih poročala o uporabi konoplje, 35 % jih je uporabilo MDMA/ekstazi, 35 % kokain in 28 % amfetamin.
  • Najpogosteje navedeni razlogi za uporabo konoplje so bili sprostitev, da bi se zadel(-a) in izboljšanje spanja.
  • V tem obdobju so se droge najpogosteje uporabljale v domačem okolju.
  • Učinek pandemije covida-19 in nacionalnih ukrepov je imel po poročanju uporabnikov največji vpliv na uporabo konoplje (povečana poraba) in ekstazija/MDMA (zmanjšana poraba).

Vzorci uporabe drog

Večina anketirancev (93 %) je poročala, da so konopljo uporabili v zadnjih 12 mesecih, pri čemer so bile razlike med državami majhne.

MDMA/ekstazi, kokain in amfetamin so bile naslednje najpogosteje uporabljene prepovedane droge, pri čemer se je vrstni red teh treh drog po državah razlikoval.

Petina (20 %) anketiranih je poročala o uporabi LSD v zadnjih 12 mesecih, 16 % pa o uporabi novih psihoaktivnih snovi in 13 % o uporabi ketamina v tem obdobju. O uporabi heroina je poročalo 3 % anketirancev.

Slika 1. Razširjenost uporabe drog v zadnjih 12 mesecih (n = 48469)

Izvorni podatki za sliko so na voljo v tabeli 1 na tej strani.

Razlogi za uporabo drog

Razlogi za uporabo določenih drog pogosto odražajo učinke, ki jih uporabniki pričakujejo pri uporabi teh drog. Iz odgovorov na anketna vprašanja je razvidno, da se konoplja uporablja zaradi njenih umirjajočih in evforičnih učinkov, zlasti za zmanjšanje stresa ali sprostitev, za zadevanje ali zabavo in izboljšanje spanja. Pri MDMA so kot razlogi navedeni evforični učinki in učinki na druženje.

Razlogi za uporabo lahko do določene mere pojasnijo, zakaj so anketiranci poročali o zmanjšanju uporabe MDMA v tem obdobju, za katerega je značilno omejevanje gibanja in druženja v času pandemije covida-19, ko je bilo veliko ljudi omejenih na njihove domove, dostop do drugih oseb in mest za druženje pa se je zmanjšal.

Slika 2a. Razlogi za uporabo konoplje v zadnjih 12 mesecih (n = 33 718)

Izvorni podatki za sliko so na voljo v tabeli 2a na tej strani.

Slika 2b. Razlogi za uporabo MDMA/ekstazija v zadnjih 12 mesecih (n = 10675)

Izvorni podatki za sliko so na voljo v tabeli 2b na tej strani.

Okolja za uporabo drog

Daleč najpogosteje navajano okolje za uporabo drog v zadnjih 12 mesecih je bil dom, ki ga je omenilo več kot 85 % anketirancev. Pričakovano je bilo, da bo v času pandemije covida-19 prevladujoča uporaba drog na domu, čeprav je ta vzorec morda še bolj izrazit zaradi zmanjšane mobilnosti, ki je posledica ukrepov za zajezitev pandemije covida-19.

Slika 3. Okolja za uporabo drog v zadnjih 12 mesecih (n = 48469)

Izvorni podatki za sliko so na voljo v tabeli 3 na tej strani.

Vpliv pandemije covida-19 na uporabo drog

Na vprašanje o vplivu pandemije covida-19 na uporabo prepovedanih drog so anketiranci poročali različne izkušnje. Po poročanju anketirancev se marihuana uporablja pogosteje, medtem ko se MDMA, kokain in amfetamini uporabljajo manj.

Čeprav je bil vzorec anketirancev, ki so poročali o uporabi heroina majhen, je večji delež teh anketirancev poročal o povečani uporabi heroina v tem obdobju.

Slika 4. Ali je pandemija covida-19 kakor koli vplivala na vašo uporabo drog?

Izvorni podatki za sliko so na voljo v tabeli 4 na tej strani.

Opombe

(1) Analiza zajema 21 držav EU: Avstrija, Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska. V analizo je bila vključena tudi Švica.
Spletna raziskava je bila izvedena tudi v Albaniji, na Kosovu*, v Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji v okviru EMCDDA projekta IPA7 ter v Gruziji, Ukrajini in Libanonu v okviru EMCDDA projekta EU4MD. Objave, ki zajemajo te države, so objavljene ločeno.
* Kosovo: To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

Čeprav spletne raziskave niso reprezentativne za splošno populacijo, lahko ob skrbno načrtovani izvedbi in v kombinaciji s tradicionalnimi načini zbiranja podatkov pomagajo prikazati podrobnejšo, realistično in pravočasno sliko o uporabi drog in trgih z drogami v Evropi. Zato so take raziskave pomembne pri odzivnostii centra EMCDDA na stalno spreminjajočo se problematiko drog.

Podrobnejše informacije o projektu so na voljo na naši spletni strain o Evropski spletni raziskavi o uporabi drog.

Viri podatkov

V nadaljevanju so prikazane tabele s podatki, ki so uporabljeni v grafičnih prikazih.

Tabela 1. Razširjenost uporabe v zadnjih 12 mesecih (n = 48469)
  % anketirancev
Alkohol 94
Konoplja 93
Tobak 84
MDMA/ekstazi 35
Kokain 34
Amfetamin 28
LSD 20
NPS 16
Ketamin 13
Metamfetamin 9
Heroin 3
Tabela 2a. Razlogi za uporabo konoplje v zadnjih 12 mesecih (n = 33 718)
  % anketirancev
Za ublažitev stresa/sprostitev 78
Da bi se zadel(-a)/za zabavo 70
Za izboljšanje spanja 51
Za zdravljenje depresije/
tesnobe
39
Zaradi druženja 35
Za zmanjšanje bolečin/
vnetij
24
Za izboljšanje uspešnosti
(šola/delo/šport/itd.).
15
Iz radovednosti/
zaradi eksperimentiranja
10
Drugo 5
Tabela 2b. Razlogi za uporabo MDMA/ekstazija v zadnjih 12 mesecih (n = 10675)
  % anketirancev
Da bi se zadel(-a)/za zabavo 87
Zaradi druženja 41
Iz radovednosti/zaradi eksperimentiranja 24
Za ublažitev stresa/sprostitev 22
Za zdravljenje depresije/tesnobe 14
Drugo 7
Za izboljšanje uspešnosti
(šola/delo/šport/itd.)
3
Za izboljšanje spanja 1
Za zmanjšanje bolečin/vnetij 1
Tabela 3: Okolja za uporabo drog v zadnjih 12 mesecih (n = 48469)
Okolje % anketirancev
Dom 89
Javni prostor (ulica, park, itd.) 54
Glasbeni festival ali zabava 43
Nočni klub ali bar 33
Služba 12
Šola ali fakulteta 11
Varna soba za injiciranje 2
Drugo 6
Tabela 4. Ali je pandemija covida-19 kakor koli vplivala na vašo uporabo drog? (% anketirancev)
Snov - Uporabljam manj Uporabljam enako Uporabljam več Ne vem/ni odgovora
Ekstazi/MDMA 42 29 11 18
Kokain v prahu 33 29 18 20
Amfetamin 29 33 18 20
Hašiš 25 38 21 16
Metamfetamin 25 33 17 25
Crack kokain 23 36 25 16
Nove psihoaktivne snovi (NPS) 22 35 25 18
Marihuana 20 38 32 10
Heroin 17 40 26 17
Top