European Web Survey on Drugs 2021: top level findings, 21 EU countries and Switzerland

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή διαδικτυακή έρευνα για τις Ουσίες Εξάρτησης, συνέλεξε στοιχεία από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο του 2021 από χρήστες ναρκωτικών, ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι ζούσαν σε 21 χώρες της ΕΕ και σε 9 εκτός ΕΕ. Κατά το διάστημα αυτό, σε πολλές Eυρωπαϊκές χώρες επιβλήθηκαν αυστηροί υγιειονομικοί περιορισμοί λόγω της πανδημίας COVID-19. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ αφορούν σε 48469 ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι έκαναν χρήση τουλάχιστον μίας παράνομης ουσίας κατά τους 12 μήνες πριν από την έρευνα (τελευταίοι 12 μήνες χρήσης) και ζουν σε μία από τις 21 χώρες της ΕΕ που καλύπτονται από την έρευνα και στην Ελβετία (1).

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής διαδικτυακής έρευνας για τις ουσίες εξάρτησης.

Τελευταία επικαιροποίηση: Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2021

Λογότυπο της διαδικτυακής έρευνας για τις ουσίες εξάρτησης

Συνοπτικά

  • Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα (93 %) ανέφεραν χρήση κάνναβης κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, 35 % έκαναν χρήση MDMA/έκστασι, 35 % κοκαΐνης και 28 % αμφεταμίνης.
  • Τα συνηθέστερα αναφερόμενα κίνητρα για χρήση κάνναβης είναι η χαλάρωση, η διασκέδαση και η βελτίωση του ύπνου.
  • Το συνηθέστερο περιβάλλον χρήσης ουσιών εξάρτησης
  • Συνέπεια της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων ήταν η πιο συχνή χρήση κάνναβης (αυξημένη κατανάλωση) και η μείωση της επικράτησης του έκστασι/MDMA (μειωμένη κατανάλωση).

Πρότυπα χρήσης ναρκωτικών

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα (93 %) ανέφεραν ότι είχαν κάνει χρήση κάνναβης κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών.

Η δεύτερη συχνότερα αναφερόμενη παράνομη ουσία ήταν το MDMA/έκστασι, η κοκαΐνη και η αμφεταμίνη, με διαφορές στη σειρά κατάταξης των τριών ουσιών ανά χώρα.  

Το ένα πέμπτο (20 %) του δείγματος ανέφερε χρήση LSD τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 16 % ανέφερε χρήση νέων ψυχοδραστικών ουσιών και το 13 % χρήση κεταμίνης κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Χρήση ηρωίνης αναφέρθηκε από το 3 % των ερωτηθέντων.

Εικόνα 1. Επικράτηση της χρήσης τον τελευταίο χρόνο (n = 48469)

Τα στοιχεία από τις πηγές για το γράφημα αυτό είναι διαθέσιμα στον πίνακα 1 της παρούσας σελίδας.

Κίνητρα για χρήση ναρκωτικών

Τα κίνητρα για χρήση συγκεκριμένων ουσιών συχνά αντικατοπτρίζουν τις επιδράσεις που προσδοκούν οι χρήστες όταν τα χρησιμοποιούν. Με βάση τις απαντήσεις της έρευνας, η φυτική κάνναβη καταναλώνεται λόγω των καταπραϋντικών ιδιοτήτων αλλά και της ευφορίας που προκαλεί, ιδίως για τη μείωση του άγχους ή για τη χαλάρωση, για διασκέδαση και για τη βελτίωση του ύπνου. Αντίθετα, το έκστασι/MDMA καταναλώνεται με σκοπό την απόκτηση του αισθήματος της ευφορίας και την κοινωνικοποίηση.

Κατά το διάστημα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19 πολλοί άνθρωποι περιορίστηκαν στα σπίτια τους και μειώθηκε η πρόσβαση σε χώρους κοινωνικής συναναστροφής. Επομένως, δεν υπήρχε ανάγκη για κοινωνικοποίηση και ενδεχομένως αυτός να είναι ο λόγος χαμηλής επικράτησης του έκστασι/MDMA  

Διάγραμμα 2α. Κίνητρα για χρήση φυτικής κάνναβης τους τελευταίους 12 μήνες (n = 33718)

Τα στοιχεία από τις πηγές για το γράφημα αυτό παρουσιάζονται στον πίνακα 2α της παρούσας σελίδας.

Διάγραμμα 2β. Λόγοι για τη χρήση MDMA/Έκστασι τους τελευταίους 12 μήνες (n = 10675)

Τα στοιχεία από τις πηγές για το γράφημα αυτό είναι διαθέσιμα στον πίνακα 2β της παρούσας σελίδας.

Χώρος χρήσης ουσιών εξάρτησης

Ο πιο διαδεδομένος χώρος χρήσης ουσιών εξάρτησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες ήταν το σπίτι των χρηστών, το οποίο αναφέρεται από ποσοστό άνω του 85 % των συμμετεχόντων. Η κατ' οίκον χρήση ήταν αναμενόμενη καθώς ενισχύθηκε από τη μειωμένη μετακίνηση που οφείλεται στον περιορισμό της κυκλοφορίας λόγω της νόσου COVID-19.

Εικόνα 3. Χώροι χρήσης ουσιών εξάρτησης τους τελευταίους 12 μήνες (n = 48469)

Τα στοιχεία από τις πηγές για το γράφημα αυτό είναι διαθέσιμα στον πίνακα 3 της παρούσας σελίδας.

Αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στη χρήση ουσιών εξάρτησης

Στην ερώτηση σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στη χρήση ουσιών εξάρτησης από τους συμμετέχοντες αναφέρθηκαν ανάμεικτες εμπειρίες. Αναφέρεται ότι η χρήση φυτικής κάνναβης ήταν μεγαλύτερη, ενώ η χρήση MDMA, κοκαΐνης και αμφεταμινών ήταν μικρότερη.

Παρότι το δείγμα που ανέφερε χρήση ηρωίνης ήταν μικρό, σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων αυτών ανέφερε αυξημένη χρήση ηρωίνης κατά το εν λόγω διάστημα.

Εικόνα 4. Επηρέασε η πανδημία COVID-19 τη χρήση ναρκωτικών στη χώρα σας;

Τα στοιχεία της πηγής για το γράφημα αυτό είναι διαθέσιμα στον πίνακα 4 της παρούσας σελίδας.

Σημειώσεις

(1) Η ανάλυση εδώ καλύπτει 21 χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία. Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκε και η Ελβετία.
Η διαδικτυακή έρευνα διεξήχθη επίσης σε Αλβανία, Κοσσυφοπέδιο*, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία στο πλαίσιο του έργου IPA7 του EMCDDA, καθώς και σε Γεωργία, Ουκρανία και Λίβανο στο πλαίσιο του έργου EU4MD του EMCDDA. Τα ενημερωτικά δελτία που καλύπτουν τις εν λόγω χώρες δημοσιεύονται ξεχωριστά.
* Κοσσυφοπέδιο: Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

Παρότι οι διαδικτυακές έρευνες δεν είναι αντιπροσωπευτικές του γενικού πληθυσμού, όταν διεξάγονται προσεκτικά και συνδυάζονται με παραδοσιακές μεθόδους συλλογής δεδομένων, μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πιο λεπτομερούς, ρεαλιστικής και έγκαιρης εικόνας της χρήσης και των αγορών ναρκωτικών ναρκωτικών στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, αποτελούν βασικό συστατικό της ανταπόκρισης του EMCDDA σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πρόβλημα ναρκωτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής έρευνας για τις Ουσίες Εξάρτησης.

Στοιχεία πηγής

Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε τους κύριους πίνακες δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τα γραφικά στην παρούσα σελίδα.

Πίνακας 1. Επικράτηση της χρήσης τον τελευταίο χρόνο (n = 48469)
  % των συμμετεχόντων
Αλκοόλ 94
Κάνναβη 93
Καπνός 84
MDMA/Έκστασι 35
Κοκαΐνη 34
Αμφεταμίνη 28
LSD 20
ΝΨΟ 16
Κεταμίνη 13
Μεθαμφεταμίνη 9
Ηρωίνη 3
Πίνακας 2α. Κίνητρα για χρήση φυτικής κάνναβης τους τελευταίους 12 μήνες (n = 33718)
  % των συμμετεχόντων
Για να μειώσετε το άγχος/χαλάρωση 78
Για να «φτιαχτείς»/για διασκέδαση 70
Για βελτίωση του ύπνου 51
Για τη θεραπεία της κατάθλιψης/
άγχους
39
Για κοινωνικοποίηση 35
Για τη μείωση του πόνου/
των φλεγμονών
24
Για τη βελτίωση των επιδόσεων
(σχολείο/εργασία/αθλητισμός/κ.λπ.)
15
Από περιέργεια/
για πειραματισμό
10
Άλλοι λόγοι 5
Πίνακας 2β. Κίνητρα για χρήση MDMA/Έκστασι τους τελευταίους 12 μήνες (n = 10675)
  % των συμμετεχόντων
Για να «φτιαχτείς»/για διασκέδαση 87
Για κοινωνικοποίηση 41
Από περιέργεια/για πειραματισμό 24
Για να μειώσετε το άγχος/χαλάρωση 22
Για τη θεραπεία της κατάθλιψης/του άγχους 14
Άλλοι λόγοι 7
Για τη βελτίωση των επιδόσεων
(σχολείο/εργασία/αθλητισμός/κ.λπ.)
3
Για βελτίωση του ύπνου 1
Για τη μείωση του πόνου/της φλεγμονής 1
Πίνακας 3 Χώροι χρήσης ναρκωτικών τους τελευταίους 12 μήνες (n = 48469)
Πλαίσιο % των συμμετεχόντων
Αρχική σελίδα 89
Δημόσιος χώρος (οδός, πάρκο κ.λπ.) 54
Φεστιβάλ ή πάρτι μουσικής 43
Κλαμπ ή μπαρ 33
Εργασία 12
Σχολείο/πανεπιστήμιο/κέντρο κατάρτισης 11
Αίθουσα χρηστών 2
Άλλοι λόγοι 6
Πίνακας 4. Επηρέασε η πανδημία COVID-19 τη χρήση ουσιών εξάρτησης στη χώρα σας; (% των συμμετεχόντων)
Ουσία Χρησιμοποιώ λιγότερο Χρησιμοποιώ την ίδια Χρησιμοποίησα περισσότερο Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Έκστασι/MDMA 42 29 11 18
Κοκαΐνη σε σκόνη 33 29 18 20
Αμφεταμίνη 29 33 18 20
Ρητίνη κάνναβης 25 38 21 16
Μεθαμφεταμίνη 25 33 17 25
Κοκαΐνη κρακ 23 36 25 16
Νέες ψυχοδραστικές ουσίες 22 35 25 18
Φυτική κάνναβη 20 38 32 10
Ηρωίνη 17 40 26 17
Top