Už čoskoro: Európska správa o drogách za rok 2024 sa má uverejniť 11. júna

Najnovšia výročná správa centra EMCDDA o trendoch

Ako sa vyvíja európsky trh s opioidmi? Ktoré látky vyvolávajú v súčasnosti najväčšie obavy? Ako krajiny reagujú na užívanie kanabisu? Viac informácií získate, keď Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) zverejní svoju Európsku správu o drogách za rok 2024: Trendy a vývoj na živej online tlačovej konferencii 11. júna.

Online správa na základe údajov z 29 krajín (EÚ 27, Turecka a Nórska) poskytuje najnovší prehľad drogovej situácie v Európe a skúma dlhodobé trendy a vznikajúce hrozby. Komplexná analýza zahŕňa užívanie a ponuku drog, ako aj škody súvisiace s drogami a reakcie na ne.

Analýzu dopĺňa viac ako 100 interaktívnych grafických informácií, pričom špecializované interaktívne informačné tabuľky umožňujú používateľom vizualizovať údaje a trendy na európskej a národnej úrovni. Novinári a výskumní pracovníci budú mať prístup k zdrojovým údajom, aby ich mohli jednoduchšie zdieľať a opakovane používať. Tento zdroj je navrhnutý tak, aby sa dal čítať na rôznych zariadeniach (počítače, mobilné telefóny, tablety).

Súčasťou správy je štatistický bulletin z roku 2024, ktorý obsahuje vnútroštátne súbory údajov.

Zúčastnite sa na živom online podujatí a vypočujte si kľúčové otázky a najnovšie analýzy.

Tlačová konferencia (online)

Dátum: 11. júna 2024 o 10.00 hod. západoeurópskeho času (Lisabon), 11.00 hod. stredoeurópskeho času (Brusel)

Prednášajúci:

  • Ylva Johansson, európska komisárka pre vnútorné záležitosti
  • Franz Pietsch, predseda správnej rady EMCDDA (Rakúsko)
  • Alexis Goosdeel, riaditeľ EMCDDA

Ďalšie podrobnosti budú k dispozícii v období pred vydaním správy na stránke European Drug Report 2024 (Európska správa o drogách 2024 – úvodné podujatie).

Správa a rozhovory podliehajúce embargu: press@emcdda.europa.eu

Tlačová konferencia sa uskutoční v angličtine.

Spotlight

Top