Wkrótce: Europejski raport narkotykowy 2024 ukaże się 11 czerwca

najnowszy roczny raport EMCDDA dotyczący trendów

Jak rozwija się europejski rynek opioidów? Które narkotyki budzą obecnie największe obawy? W jaki sposób państwa reagują na używanie konopi indyjskich? Dowiesz się więcej z Europejskiego raportu narkotykowego 2024: Tendencje i osiągnięcia, który Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) przedstawi podczas internetowej konferencji prasowej zorganizowanej na żywo w dniu 11 czerwca.

Wykorzystując dane z 29 krajów (UE 27, Turcji i Norwegii), raport online przedstawia najnowszy przegląd sytuacji narkotykowej w Europie, badając długoterminowe trendy i pojawiające się zagrożenia. Kompleksowa analiza obejmuje używanie narkotyków i ich podaż, a także szkody związane z narkotykami i reakcje na nie.

Analizę uzupełnia ponad 100 interaktywnych grafik, a specjalne interaktywne pulpity nawigacyjne umożliwiają użytkownikom wizualizację danych i trendów na poziomie europejskim i krajowym. Dziennikarze zajmujący się danymi i badacze będą mogli uzyskać dostęp do danych źródłowych w celu łatwiejszego udostępniania i ponownego wykorzystania ich. Dokument ten jest przeznaczony do odczytu na wielu urządzeniach (komputerach, telefonach komórkowych, tabletach).

Uzupełnieniem raportu jest Biuletyn statystyczny 2024 zawierający krajowe zbiory danych.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu internetowym na żywo, aby dowiedzieć się więcej o najważniejszych problemach i najnowszej analizie.

Konferencja prasowa (online)

Data: 11 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 WEST (Lizbona), 11:00 CET (Bruksela)

Prelegenci:

  • Ylva Johansson, komisarz europejska ds. spraw wewnętrznych
  • Franz Pietsch, przewodniczący zarządu EMCDDA (Austria)
  • Alexis Goosdeel, dyrektor EMCDDA

Dalsze szczegóły będą dostępne w okresie poprzedzającym publikację stronie internetowej wydarzenia inauguracyjnego Europejski raport narkotykowy 2024.

Raport i wywiady objęte zakazem publikacji: press@emcdda.europa.eu

Konferencja prasowa będzie prowadzona w języku angielskim.

Spotlight

Top