Tulekul: Euroopa uimastiprobleemide aruanne 2024 avaldatakse 11. juunil

EMCDDA iga-aastane uute suundumuste aruanne

Mis toimub Euroopa opioiditurul? Mis ained põhjustavad praegu suurimat muret? Kuidas reageerivad riigid kanepi kasutamisele? Saate lisateavet, kui Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) avaldab oma Euroopa uimastiprobleemide aruande 2024: suundumused ja arengud 11. juunil veebis reaalajas toimuval pressikonverentsil.

Veebiaruanne põhineb 29 riigi (EL 27, Türgi ja Norra) andmetel ning annab värskeima ülevaate uimastiolukorrast Euroopas, uurides pikaajalisi suundumusi ja uusi ohte. Põhjalik analüüs hõlmab nii uimastite tarvitamist ja pakkumist kui ka uimastitega seotud kahju ja sellele reageerimist.

Analüüsi täiendavad rohkem kui 100 interaktiivset joonist ning spetsiaalsed interaktiivsed koondpaneelid võimaldavad kasutajatel visualiseerida andmeid ja suundumusi Euroopa ja riikide tasandil. Andmeajakirjanikud ja teadlased saavad juurdepääsu lähteandmetele, et neid hõlpsamalt jagada ja taaskasutada. Seda materjali saab lugeda eri seadmetega (arvutid, mobiiltelefonid, tahvelarvutid).

Aruandega kaasneb 2024. aasta statistikabülletään, mis sisaldab riikide andmekogumeid.

Osalege meie reaalajas toimuval veebiüritusel, et saada ülevaade põhiküsimustest ja viimastest analüüsidest.

Pressikonverents (veebis)

Kuupäev: 11. juuni 2024 kell 10.00 Lääne-Euroopa suveaja järgi (Lissabon), 11.00 Kesk-Euroopa suveaja järgi (Brüssel)

Kõnelejad:

  • Ylva Johansson, Euroopa Komisjoni siseküsimuste volinik
  • Franz Pietsch, EMCDDA haldusnõukogu esimees (Austria)
  • Alexis Goosdeel, EMCDDA direktor

Lisateave avaldatakse enne esitlust Euroopa uimastiprobleemide aruande 2024. aasta esitlusürituse veebilehel.

Avaldamiskeeluga aruanne ja intervjuud: press@emcdda.europa.eu

Pressikonverents toimub inglise keeles.

Spotlight

Top