EMCDDA Document library

Czech Republic Action Plan for illicit drugs 2016-18

Original/alternative title: 
Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 v oblasti nelegálních návykových látek
Summary: 

This document presents the Czech Republic's Action Plan for illicit drugs 2016-18.

Main subject: 

policy

Keywords: 

drug strategy policy