EMCDDA Document library

Ministry of Health (2017) Mid-term evaluation of the implementation of Slovakia's national drug strategy between 2013-2016

Original/alternative title: 
Strednodobé vyhodnotenie plnenia úloh v oblasti protidrogovej politiky za obdobie rokov 2013 – 2016
Summary: 

This document presents the findings from the mid-term evaluation of the implementation of Slovakia's 2013-20 national drug strategy for the period 2013-16.

Main subject: 

policy