Over het EMCDDA

 

EMCDDA, een referentiepunt op het gebied van drugs in Europa

Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) werd opgericht in 1993. Het EMCDDA is in 1995 officieel geopend als één van de gedecentraliseerde agentschappen van de EU en is gevestigd in Lissabon. Het doel van het EMCDDA is om de EU en haar lidstaten te voorzien van feitelijke overzichten van de Europese drugsproblematiek en goed onderbouwde bewijsgronden voor het voeren van het drugsdebat. Het verschaft beleidsmakers de benodigde gegevens zodat dezen op geïnformeerde wijze drugswetgeving en -strategieën kunnen opstellen. Ook helpt het EMCDDA behandelaars en andere vakmensen bij het vaststellen van de beste werkwijzen en het identifi ceren van nieuwe onderzoeksgebieden.

 

about.js
Bijlage in volgend formaat downloaded JS Formaat

Page last updated: Friday, 29 June 2018