Apie EMCDDA

 

EMCDDA, jūsų informacijos apie narkotikus centras Europoje

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA) buvo įsteigtas 1993 metais. Nuo 1995 m. Lisabonoje įsikūręs EMCDDA yra viena iš ES decentralizuotų agentūrų. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras įsteigtas tam, kad ES ir valstybėms narėms teiktų narkotikų keliamų problemų Europoje apžvalgą ir patikimą pagrindą diskusijoms apie narkotikų daromą žalą. Politikos formuotojams centras suteikia duomenų, kurie būtini priimant pagrįstus teisės aktus ir rengiant strategijas. Jis taip pat padeda šioje srityje dirbantiems profesionalams ir specialistams tiksliai nustatyti geriausią praktiką ir naujas mokslinių tyrimų sritis.

 

about.js
Parsisiųsti šį priedą JS formatas

Page last updated: Friday, 29 June 2018