EMCDDA Home
  • EN
Search

Legal text search

Greece

ΥΑ Υ6γ/2003 Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις για τα ναρκωτικά

Date of Adoption : 12 February 2003
Date of Entry into Force of this version : 18 February 2003
Keywords : Πίνακες και κατάταξη ουσιών

Legal text

Αριθ. Υ6γ/108672/02 (ΦΕΚ Β΄ 177/18-2-2003)
Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις για τα ναρκωτικά.
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  
 
 
Exoντας υπόψη
 
 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Ν. 1729/87 "Καταπολέμηση της 
διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 
144/Α/7.8.87).
 
 2. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συνεδρία αριθμ. 4/5.12.2002.
 
 3. Την 3418/8.7.2002 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας 
και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:
 
 
 Κατατάσσουμε στον Πίναικα A τoυ άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 1729/87 και τις 
ουσίες:
 
1) 2C-Τ-7
2,5-διμεθοξυ-4-(n)-προπυλοθειοφαι ναιθυλαμίνη
2C-T-7
2,5-di methoxy -4-(n)-piΟpνlthiοphenethylamine
 
2) ΤΜΑ-2
2,4,5-τριμεθοξυαμφεταμίνη
ΤΜΑ-2
2,4,5-trimethoxyamphetamine
 
3) ΒΖΡ
1-βενζυλοπιπεραζίνη
ΒΖΡ
1-benzylpiperazίne
 
4) ΤFMΡΡ
1-(3-τριφθορομεθυλοφαινυλο)πιπεραζίνη
ΤFMΡΡ
1-(3-trifluoromethylphenyl) piperazine
 
5) ΡΜΕΑ
Ν-αιθυλο-4-μεθοξυαμφεταμίνη
ΡΜΕΑ
Ν-ethyl-4-methoxyamΡhetamine
 
6) DOC
2,5-διμεθοξύ-4-χλωροαμφεταμίνη
DOC
2,5-dimethoxy-4-chlοroamΡhetamine
 
7) 5-MeO-DMT,
5-μεθοξυ-Ν,Ν-διμεθυλοτρυmαμίνη
5-MeO-DMT
5-m ethoxy-Ν,Ν-dimethyltryptamine
 
8) 5-MeΟ-DΙΡΤ
5- μεθοξυ-διϊσοπροπυλοτρυπταμίνη
5-MeΟ-DΙΡΤ
5- methoxy-d-isopropyl-tryptamιne
 
9) DΡΤ
Ν,Ν-διπροπυλοτρυπταμίνη
DΡΤ
Ν,Ν-diprοpyltryptamίne
 
1Ο) Α-Μ Τ
Αλφα-μεθυλοτρυπταμίνη
Α-ΜΤ
Alpha-methyltryptamine
 
11) ΑLΕΡΗ-7
2,5-διμεθοξυ-4-(n) προπυλοθειοαμφεταμίνη
ΑLΕΡΗ-7
2,5-di methoxy-4-(n) prοpylthiοamphetamine
 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2003
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                     ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΕΚΤΩΡ ΝΑΣΙΩΚΑΣ                   ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

 

Page last updated: Tuesday, 07 July 2015