Biz kimiz?

Yasadışı uyuşturucu kullanımı ve ticareti, sağlığı ve sosyal istikrarı tehdit eden dünya çapında olgulardır. İstatistikler yaklaşık olarak her üç Avrupalı gençten birinin yasadışı bir uyuşturucu denemiş olduğunu ve ortalama olarak her saat başı bir yurttaşımızın aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü göstermektedir. Aynı zamanda, arz ve talebin değişen durumları sürekli izleme ve dinamik tedbirler almayı gerektirmektedir.

Bağımsız, bilim temelli bilgi, Avrupa’nın uyuşturucu sorunlarının niteliğini anlaması ve bunlara daha iyi yanıt vermesine yardımcı olmak için hayati bir kaynak teşkil etmektedir. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) de 1993 yılında büyüyen uyuşturucu sorununa karşı bu esasla kurulmuştur. 1995 yılında Lizbon’da faaliyetlerine başlayan Merkez, AB’nin merkezileșmemiș kurumlarından biridir.

EMCDDA, AB ve Üye Devletleri’ne Avrupa’nın uyuşturucu sorunlarına dair olgusal bir genel bakış ve uyuşturucu tartışmasını desteklemek üzere sağlam bir kanıt temeli sunmak üzere kurulmuştur. Bugün EMCDDA, politika yapıcılara uyuşturucu kanunları ve stratejileri oluşturmak için ihtiyaçları olan verileri sunmaktadır. Ayrıca uzmanlar ile bu alanda çalışan uygulayıcıların en iyi uygulamalar ile yeni araştırma alanları saptamalarına yardımcı olmaktadır.

Merkezin çalışmalarının odak noktasında bilimsel mükemmelliğin teşviki bulunmaktadır. EMCDDA, Avrupa’da uyuşturucular hakkında sağlam ve karşılaştırılabilir bilgi sunmaya yönelik temel görevini gerçekleştirmek üzere, ülke verilerini ortak bir standartta toplamak için gereken altyapıyı ve araçları geliştirmiştir. Bu veriler daha sonra analiz edilmek üzere ulusal uyuşturucu izleme merkezleri (Reitox ağı) tarafından Lizbon’daki Merkeze sunularak, Avrupa’ya dair daha kapsamlı bir resim sunan çeşitli bilgi araçlarına dönüştürülmektedir.

EMCDDA esasen Avrupa odaklı olmakla beraber, bilgi ve uzmanlık değişiminde bulunmak üzere, dünyanın diğer bölgelerindeki ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Küresel uyuşturucu sorununun daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak, uyuşturucu alanında faaliyet gösteren Avrupalı ve uluslararası örgütlerle işbirliği yapmak da çalışmalar için merkezi önem taşımaktadır.

EMCDDA, sağlıklı bilginin uyuşturucu hakkında etkili bir strateji için anahtar önem taşıdığı ilkesinden hareketle çalışmalarını yürütmektedir. Merkez, politika önermemekle beraber, sunduğu analizler, standartlar ve araçlar yoluyla şu anda karar alma mekanizmaları üzerinde açık bir etkisi bulunmaktadır.

Page last updated: Monday, 23 November 2009