Kdo smo

Uporaba prepovedanih drog in nezakonita trgovina z njimi sta svetovna pojava, ki ogrožata zdravje in družbeno stabilnost. Statistika kaže, da je približno eden od treh mladih Evropejcev poskusil prepovedane droge in da vsako uro vsaj en evropski državljan umre zaradi prevelikega odmerka drog. Nenehno spreminjajoči se vzorci dobave in povpraševanja obenem zahtevajo stalno spremljanje in dinamično odzivanje.

Neodvisni podatki, ki temeljijo na znanstvenih ugotovitvah, so bistveni vir, če želimo Evropi pomagati, da bo razumela naravo svojih težav z drogami in se bolje odzivala nanje. Na podlagi tega stališča in zaradi stopnjevanja problematike drog je bil leta 1993 ustanovljen Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Slovesno je bil odprt v Lizboni leta 1995 in je ena od decentraliziranih agencij EU.

Center EMCDDA zagotavlja EU in državam članicam dejanski pregled problematike drog v Evropi in obsežno zbirko izsledkov ter tako podpira razpravo o drogah. Oblikovalcem politike zagotavlja podatke, ki jih potrebujejo za sestavljanje utemeljenih zakonov in strategij za področje drog. Pomaga tudi strokovnjakom in osebam, ki delujejo na terenu, da določajo najboljše prakse in nova področja raziskovanja.

V središču dela Centra je spodbujanje znanstvene odličnosti. Da bi EMCDDA izpolnil svojo osrednjo nalogo, zagotavljati zanesljive in primerljive podatke o drogah v Evropi, je razvil infrastrukturo in orodja, ki so potrebni za usklajeno zbiranje podatkov iz posameznih držav. Te podatke nato nacionalni centri za spremljanje drog (mreža Reitox) posredujejo Centru v Lizbono, da jih analizira in sestavi različno informacijsko gradivo, v katerem je predstavljena širša evropska slika.

Čeprav se EMCDDA osredotoča predvsem na Evropo, sodeluje tudi s partnerji iz drugih svetovnih regij ter si z njimi izmenjuje podatke in strokovno znanje. Tudi sodelovanje z evropskimi in mednarodnimi organizacijami na področju drog je zelo pomembno pri njegovem delu in se uporablja za boljše razumevanje problematike drog v svetu.

EMCDDA deluje po načelu, da so zanesljive informacije ključ do učinkovite strategije na področju drog. Čeprav Center ne predlaga politike, jasno vpliva na odločanje, in sicer z analizami, standardi in orodji, ki jih zagotavlja.

Page last updated: Friday, 20 November 2009