Cine suntem

Consumul şi traficul ilicit de droguri reprezintă fenomene globale care ameninţă sănătatea şi stabilitatea socială. Potrivit statisticilor, aproximativ unul din trei tineri europeni a încercat un drog ilegal şi, în medie, la fiecare oră unul din patru cetăţeni europeni moare în urma unei supradoze. În acelaşi timp, modelele în continuă schimbare ale cererii şi ofertei necesită o monitorizare constantă şi răspunsuri dinamice.

Informaţiile ştiinţifice care provin din surse independente reprezintă o resursă vitală de care Europa are nevoie pentru a înţelege natura problemelor sale legate de droguri şi pentru a putea răspunde mai bine la acestea. Pornind de la această premisă şi în contextul escaladării fenomenului drogurilor, în anul 1993 a fost înfiinţat Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (EMCDDA). Acesta a fost inaugurat în 1995 la Lisabona şi este una dintre agenţiile descentralizate ale Uniunii Europene.

EMCDDA are rolul de a oferi UE şi statelor sale membre o imagine reală asupra problemelor legate de droguri în Europa şi o bază solidă de dovezi care să ofere sprijin în cadrul dezbaterilor privind drogurile. În prezent, Observatorul oferă factorilor de decizie datele de care au nevoie pentru elaborarea strategiilor şi legilor privind drogurile. Această agenţie îi ajută, de asemenea, pe profesioniştii şi practicienii care lucrează în domeniu să identifice cele mai bune practici şi noi domenii de cercetare.

În centrul activităţilor agenţiei se află promovarea excelenţei ştiinţifice. Pentru îndeplinirea sarcinii sale principale de a furniza informaţii precise şi comparabile privind drogurile în Europa, EMCDDA a creat infrastructura şi instrumentele necesare pentru colectarea armonizată a datelor la nivel naţional. Aceste date sunt apoi transmise prin centrele naţionale de monitorizare a drogurilor (Reţeaua Reitox) agenţiei de la Lisabona pentru a fi analizate şi transformate într-o varietate de produse informative care oferă imaginea europeană în ansamblu.

Deşi preocupările sale principale vizează Europa, EMCDDA desfăşoară lucrări şi împreună cu parteneri din alte regiuni ale lumii, prin schimburi de experienţă şi informaţii. Colaborarea cu organizaţiile europene şi internaţionale în domeniul drogurilor are, de asemenea, un rol important în activitatea agenţiei, fiind o modalitate de înţelegere a fenomenului drogurilor la nivel global.

Activităţile EMCDDA se desfăşoară pe principiul potrivit căruia informaţiile precise reprezintă cheia către o strategie eficace cu privire la droguri. Deşi nu propune o politică anume, agenţia are un impact vizibil asupra procesului de luare a deciziilor, prin analizele, standardele şi instrumentele pe care le furnizează.

Page last updated: Thursday, 03 October 2013