Kas mēs esam

Nelegāla narkotiku lietošana un kontrabanda ir vispasaules parādība, kas apdraud veselību un sociālo stabilitāti. Statistika liecina, ka vidēji apmēram katrs trešais Eiropas jaunietis ir pamēģinājis lietot nelegālās narkotikas un katru stundu no narkotiku pārdozēšanas mirst vismaz viens mūsu pilsonis. Turklāt nemitīgi mainīgos narkotiku piegādes un pieprasījuma apstākļos nepieciešama pastāvīga uzraudzība un dinamiska reakcija.

Lai palīdzētu Eiropai izprast narkotiku problēmas un efektīvāk reaģēt uz tām, svarīgs resurss ir neatkarīga, zinātniski pamatota informācija. Ņemot vērā visu iepriekš minēto un narkotiku problēmu paplašināšanos, 1993. gadā tika nodibināts Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA). To svinīgi atklāja 1995. gadā Lisabonā. Centrs ir viena no ES decentralizētajām aģentūrām.

EMCDDA mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm faktu izklāstu par narkotiku problēmām Eiropā un pamatotu pierādījumu bāzi, lai atbalstītu debates par narkotikām. Patlaban centrs piedāvā politikas veidotājiem datus, kas tiem nepieciešami, lai izstrādātu pamatotus tiesību aktus un stratēģijas narkotiku apkarošanas jomā. Centrs arī palīdz šajā jomā strādājošajiem profesionāļiem un speciālistiem noteikt paraugpraksi un jaunus pētījumu virzienus.

Centrs darbojas, lai sekmētu izcilību zinātnē. Lai izpildītu galveno uzdevumu — nodrošināt pamatotu un salīdzināmu informāciju par narkotikām Eiropā — EMCDDA ir izveidojis infrastruktūru un izstrādājis metodoloģiju, kas ir nepieciešama saskaņotai datu vākšanai valstīs. Valstu narkotiku uzraudzības centri (Reitox tīkls) iesniedz šos datus Lisabonas centram, kas tos analizē un pēc tam sagatavo virkni informatīvu materiālu, kuros atspoguļota plašāka Eiropas mēroga aina.

Lai gan EMCDDA galvenā prioritāte ir Eiropa, centrs sadarbojas arī ar partneriem citos pasaules reģionos, apmainoties ar informāciju un zināšanām. Sadarbība ar Eiropas un starptautiskām organizācijām narkotiku jomā arī ir būtiska centra darba daļa, lai veicinātu izpratni par visaptverošo narkotiku izplatības parādību.

EMCDDA savā darbā ievēro šādu principu: efektīvas stratēģijas, kas saistīta ar narkotiku apkarošanu un uzraudzību, pamatā ir pārbaudīta informācija. Lai gan centrs nepiedāvā konkrētu politiku, tas šobrīd acīmredzami ietekmē lēmumu pieņemšanu, nodrošinot analīzi, standartus un līdzekļus.

Page last updated: Wednesday, 02 December 2009