Kas mes esame

Neteisėtas narkotikų vartojimas ir prekyba yra pasaulinio masto reiškinys, keliantis grėsmę sveikatai ir socialiniam stabilumui. Statistika rodo, kad maždaug vienas iš trijų jaunų europiečių yra bandęs nelegalių narkotikų, o nuo jų perdozavimo mažiausiai kas valandą miršta vienas iš mūsų piliečių. Kadangi narkotikų pasiūla ir paklausa nepaliaujamai kinta, reikia nuolat stebėti padėtį ir greitai reaguoti į pokyčius.

Nepriklausoma, moksliniais faktais paremta informacija yra nepaprastai svarbi, ji padeda suvokti Europoje egzistuojančias narkotikų problemas ir gerina reakciją į jas. Vadovaujantis šiuo tikslu ir kartu siekiant sumažinti narkotikų reiškinio plitimą 1993 m. buvo įsteigtas Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA). Nuo 1995 m. Lisabonoje įsikūręs EMCDDA yra viena iš ES decentralizuotų agentūrų.

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras įsteigtas tam, kad ES ir valstybėms narėms teiktų narkotikų keliamų problemų Europoje apžvalgą ir patikimą pagrindą diskusijoms apie narkotikų daromą žalą. Politikos formuotojams centras suteikia duomenų, kurie būtini priimant pagrįstus teisės aktus ir rengiant strategijas. Jis taip pat padeda šioje srityje dirbantiems profesionalams ir specialistams tiksliai nustatyti geriausią praktiką ir naujas mokslinių tyrimų sritis.

Centro veikla pagrįsta mokslinės kompetencijos skatinimu. Siekdamas savo pagrindinio tikslo – teikti patikimą ir palyginamą informaciją apie narkotikus Europoje – EMCDDA sukūrė infrastruktūrą ir suderino šalių duomenų rinkimo priemones. Narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionaliniai centrai teikia šiuos duomenis Lisabonos agentūrai, o ši juos analizuoja ir susidaro išsamesnį vaizdą apie narkotikus ir narkomaniją Europoje.

Nors centro veikla pirmiausia orientuota į Europą, jis dirba išvien su partneriais iš įvairių pasaulio šalių, su jais dalijasi informacija ir patirtimi. Bendradarbiavimas su narkotikų srityje dirbančiomis Europos ir tarptautinėmis organizacijomis svarbus tuo, kad padeda geriau suprasti narkomanijos reiškinį pasauliniu mastu.

EMCDDA dirba pagal principą, kad patikima informacija yra raktas į veiksmingos narkotikų strategijos kūrimą. Nors centras nesiūlo politinių sprendimų, šiuo metu jis daro aiškią įtaką sprendimų priėmimui, teikdamas duomenų analizes, standartus ir priemones.

Page last updated: Wednesday, 02 December 2009