Keitä me olemme?

Laittomien huumausaineiden käyttö ja niillä käytävä kauppa ovat maailmanlaajuisia ilmiöitä, jotka uhkaavat ihmisten terveyttä ja yhteiskunnan vakautta. Tilastot osoittavat, että noin joka kolmas eurooppalainen nuori on kokeillut huumeita ja että joka tunti vähintään yksi eurooppalainen kuolee huumeiden yliannostukseen. Tilanteet tarjonnan ja kysynnän alalla muuttuvat alati, ja siksi tarvitaan jatkuvaa seurantaa ja tehokkaita toimia.

Riippumaton, tieteeseen pohjautuva tieto on olennainen edellytys sille, että Euroopan huumeongelmien luonne voitaisiin ymmärtää ja että ongelmiin voitaisiin puuttua mahdollisimman hyvin. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) perustettiin vuonna 1993 täyttämään tämä tarve, samalla kun huumeilmiö jatkoi voimistumistaan. Lissabonissa vuonna 1995 toimintansa aloittanut keskus on yksi EU:n erillisvirastoista.

EMCDDA:n tehtävänä on tarjota EU:lle ja sen jäsenvaltioille tosiasioihin pohjautuvaa tietoa Euroopan huumeongelmista ja vahvaa näyttöä huumeista käytävän keskustelun tueksi. Se tarjoaa päättäjille tietoa, jota he tarvitsevat perusteltujen lakien ja strategioiden laatimiseen huumausaineiden alalla. Lisäksi se auttaa alalla toimivia asiantuntijoita ja ammattilaisia tunnistamaan hyviä toimintatapoja ja uusia tutkimuskohteita.

Viraston työn ytimessä on tieteellisen huippuosaamisen edistäminen. Voidakseen täyttää tärkeimmän tehtävänsä – luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon tarjoamisen huumausaineista Euroopassa – EMCDDA on kehittänyt infrastruktuurin ja työkalut, joilla maakohtaisia tietoja voidaan kerätä yhtenäisellä tavalla. Kansalliset huumausaineiden seurantakeskukset (Reitox-tietoverkosto) toimittavat nämä tiedot Lissaboniin virastolle, joka analysoi ne ja laatii niiden pohjalta monenlaisia tietotuotteita, jotka yhdessä muodostavat kattavan kuvan Euroopan tilanteesta.
Vaikka EMCDDA keskittyykin työssään pääasiassa Eurooppaan, sillä on myös muualla maailmassa yhteistyökumppaneita, joiden kanssa se vaihtaa tietoja ja osaamista. Eurooppalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa huumausaineiden alalla tehtävä yhteistyö on tärkeää maailmanlaajuisen huumeilmiön ymmärtämiseksi.
 
EMCDDA:n lähtökohtana on se, että luotettava tieto mahdollistaa tehokkaan huumestrategian. Vaikka virasto ei ehdotakaan toimintatapoja, se vaikuttaa päätöksiin tarjoamillaan analyyseilla, standardeilla ja työkaluilla.

 

Page last updated: Monday, 23 November 2009