EMCDDA Hjem
Hurtigsøgning

Hvem er vi?

Ulovlig brug af og handel med narkotika er fænomener, der truer sundhed og social stabilitet i hele verden. Statistik viser at omkring én ud af tre unge europæere har prøvet at tage ulovlige stoffer, og hver time er der mindst én af vore medborgere, som mister livet på grund af en overdosis. Samtidig kræver udbuds- og efterspørgselsmønstrene, der hele tiden ændrer sig, konstant overvågning og dynamiske modtræk.

Uafhængige oplysninger baseret på forskning er af vital betydning for, at vi i Europa kan få en bedre forståelse af narkotikaproblemerne og sætte ind med konkrete tiltag. Det var på denne baggrund og i lyset af den eskalerende forekomst af narkotika, at Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) blev oprettet i 1993. Det blev indviet i Lissabon i 1995 og er et af EU’s decentraliserede agenturer.

Formålet med EMCDDA er at levere et faktuelt overblik over om Europas narkotikaproblemer til EU og dens medlemsstater og et solidt evidensgrundlag, der kan understøtte debatten på området. I dag leverer agenturet oplysninger til politikerne til brug ved udformningen af velunderbyggede love og strategier på narkotikaområdet. Det bistår også fagfolk på området med at identifi cere bedste praksis og afdække nye forskningsområder.

Fremme af videnskabelig ekspertise indtager en central plads i agenturets arbejde. En af EMCDDA’s helt centrale opgaver er at formidle pålidelige og sammenlignelige oplysninger om narkotika i Europa, og agenturet har til det formål udviklet den infrastruktur og de værktøjer, der er nødvendige for en harmonisk og samordnet indsamling af landespecifi kke data. De nationale narkotikaovervågningscentre (Reitox-netværket) sender herefter disse data til analyse i agenturet i Lissabon, hvilket resulterer i en bred vifte af informationsprodukter, der tilsammen giver et omfattende overblik over situationen i Europa.

EMCDDA har primært fokus på europæiske forhold, men arbejder også sammen med partnere i andre dele af verden, med hvilke man udveksler oplysninger og ekspertise. Samarbejdet med europæiske og internationale organisationer på narkotikaområdet har ligeledes en central placering i agenturets arbejde, der går ud på at skabe en bedre forståelse af narkotikaproblematikken på globalt plan.

EMCDDA arbejder ud fra det princip, at velunderbyggede oplysninger er nøglen til en effektiv narkotikastrategi. Agenturet stiller ikke forslag til politikker, men har gennem sine analyser, standarder og værktøjer en klar indfl ydelse på de politiske beslutninger, der træffes.

Page last updated: Thursday, 03 October 2013