Кои сме ние?

Употребата и трафикът на незаконни наркотици са глобални явления, които застрашават здравето и социалната стабилност. Статистическите данни показват, че около един от всеки трима млади европейци е опитвал незаконен наркотик, а всеки час най-малко един от нашите граждани умира от свръхдоза наркотик. В същото време непрекъснато променящите се модели на предлагане и търсене изискват постоянно наблюдение и динамични ответни действия.

Независимата и научно обоснована информация е от изключително значение, за да може Европа да разбере характера на своите проблеми, свързани с наркотиците, и да предприеме най-подходящите ответни действия. На това основание и на фона на нарастването на употребата на наркотици през 1993 г. беше създаден Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA). Официално открит в Лисабон през 1995 г., центърът е една от децентрализираните агенции на ЕС.

EMCDDA е създаден, за да предоставя на ЕС и държавите-членки реалната картина на проблемите с наркотиците в Европа, както и надеждни научни данни в помощ на дебата за тях. Днес той предлага на тези, които разработват политиките, данните, необходими за изготвяне на научно обосновани закони и стратегии в областта на наркотиците. Наред с това центърът помага на специалистите и практикуващите лекари, работещи в тази сфера, да определят точно най-добрите практики и новите oбласти за анализ.

В центъра на работата на агенцията е насърчаването на високите научни постижения. За да изпълни основната си задача — да предоставя надеждна и съпоставима информация относно наркотиците в Европа, EMCDDA е разработил инфраструктура и инструменти, необходими за събиране на данни за отделните държави посредством хармонизирана процедура. Тези данни се предоставят от националните центрове за мониторинг на наркотиците (мрежата «Reitox») на агенцията в Лисабон за анализ, в резултат на което тя изготвя различни информационни продукти, които очертават цялостната картина на проблема в Европа.

Макар че дейността на EMCDDA е насочена предимно към Европа, агенцията работи и с партньори в други региони на света, с които обменя информация и експертен капацитет. Сътрудничеството с европейски и международни организации в областта на наркотиците е много важно за нейната работа и като начин за повишаване на разбирането на наркотиците като глобално явление.

Работата на EMCDDA се основава на принципа, че надеждната информация е ключ към ефективната стратегия за наркотиците. Макар че не изготвя предложения за определяне на политики, понастоящем агенцията въздейства осезателно върху процеса на вземане на решения чрез анализите, стандартите и инструментите, които предоставя.

Page last updated: Thursday, 03 October 2013