Om EMCDDA

 

EMCDDA, ditt referansepunkt for narkotikaspørsmål i Europa

Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) ble opprettet i 1993. Senteret åpnet i Lisboa i 1995 som ett av EUs desentraliserte byråer. EMCDDA skal gi EU og medlemsstatene en faktabasert oversikt over narkotikasituasjonen i Europa så vel som et solid kunnskapsgrunnlag for narkotikadebatten. Senteret gir i dag beslutningstakere de data som trenges for å utforme narkotikalovgivning og narkotikastrategier på et informert grunnlag. Det hjelper også fagfolk og praktikere på feltet med å søke etter beste praksis og nye områder for forskning.

 

about.js
Download this attachment in JS format

Page last updated: Friday, 29 June 2018