About EMCDDA

 

EMCDDA, Sinu Euroopa narkoteabe infokeskus

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) asutati 1993. aastal. 1995. aastal Lissabonis tegevust alustanud keskus on üks Euroopa detsentraliseeritud ametitest. EMCDDA eesmärk on anda Euroopa Liidule ja liikmesriikidele faktipõhine ülevaade Euroopa narkoprobleemidest ning toetada narkoteemalisi arutelusid tõenduspõhise teabega. Keskus pakub poliitikakujundajatele narkootikume käsitlevate õigusaktide ja strateegiate koostamiseks vajalikke andmeid. Samuti aitab ta selle valdkonna asjatundatel ja töötajatel lähtuda parimatest praktikatest ning määratleda uusi uurimisteemasid.

 

about.js
Laadige manus alla JS formaat

Page last updated: Friday, 29 June 2018