EMCDDA Document library

Government Council for Drug Policy Coordination, Czech Republic (2014 version) National Drug Policy Strategy 2010–2018

Original/alternative title: 
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 byla schválena usnesením vlády č. 340 dne 10. května 2010. Revize: - 1. revize schválena usnesením vlády č. 1060 ze dne 15.12.2014
Summary: 

This document presents the Czech Republic's 2014 revised National Drug Policy Strategy 2010–2018.

Main subject: 

policy

Keywords: 

drug strategy policy