EMCDDA Document library

Public Health Agency of Sweden (2015) Follow-up of the national ANDT strategy (2011-14)

Original/alternative title: 
Folkhälsomyndigheten (2015) Samlad uppföljning av ANDTstrategin (2011-14)
Summary: 

This report presents the Public Health Agency of Sweden follow-up evaluation of the national ANDT strategy (2011-14).

Main subject: 

policy