Slovakia Drug Report 2017

Slovakia
Správa o drogách za rok 2017

About this report

Táto správa prináša na najvyššej úrovni prehľad o drogovej situácii na Slovensku, počínajúc ponukou drog, užívaním drog a otázkami verejného zdravia vrátane protidrogovej politiky a opatrení. Tu uvedené štatistické údaje sa vzťahujú na rok 2015 (prípadne ostatný známy rok) a pokiaľ nie je uvedené inak, poskytlo ich Národné monitorovacie centrum pre drogy.

Interaktívna verzia tejto publikácie s preklikmi na online obsah je dostupná vo formáte PDF, ePUB a HTML formáte na www.emcdda.europa.eu/countries

At a glance

Pozn.Uvedené údaje sú buď národné odhady (prevalencie užívania, užívatelia opioidov) alebo zistené počty prípadov pre indikátory EMCDDA (počet klientov v liečbe, počet striekačiek, počet diagnostikovaných HIV infekcií, počet úmrtí, drogové trestné činy a záchyty). Podrobné informácie o metodológii, pripomienkach a obmedzeniach dostupných informácií možno nájsť v Štatistickom vestníku EMCDDA.

Sections

Národná protidrogová stratégia a koordinácia

What are the long-term aims of drug policy in Slovakia? How are these aims to be achieved? How is drug policy coordinated at national level?

Learn more
Verejné výdavky

Understanding the costs of drug-related actions is an important aspect of policy evaluation.

Learn more
Drogová legislatíva a drogové trestné činy

What substances and activities does Slovakia control under its drug laws? What are the penalties for offences? How are new psychoactive substances controlled?

Learn more
Užívanie drog na Slovensku

How many people in Slovakia have ever used drugs? What drugs have they used? How many have used drugs recently? How many are using drugs in highly risky ways?

Learn more
Škodlivé dôsledky užívania drog

What are the main infectious diseases linked to drug injecting in Slovakia? How many died of drug overdose in the last year? How many drug-related medical emergencies occurred?

Learn more
Prevencia

What part does prevention play in Slovakia drug strategy. What are the main prevention approaches used in the country and who do they target?

Learn more
Znižovanie škodlivých účinkov užívania drog

What are the main infectious diseases linked to drug injecting in Slovakia? How many died of drug overdose in the last year? How many drug-related medical emergencies occurred?

Learn more
Liečba

How is the drug treatment system organised in Slovakia? How is it financed? How is the provision of treatment divided between inpatient and outpatient settings?

Learn more
Užívanie drog vo väzniciach

Which authorities are responsible for prison health in Slovakia? What forms of drug treatment and harm reduction are provided in prisons, and how widely?

Learn more
Zabezpečenie kvality

What is done in Slovakia to ensure that the prevention and treatment interventions used are effective and provide a good return on public expenditure?

Learn more
Výskum v oblasti drogovej problematiky

In which areas of study is drug-related research carried out in Slovakia? How is this research funded? Are any types of research emphasised in the national drug strategy?

Learn more
Drogové trhy

What is known about drug supply and trafficking in Slovakia? How pure or strong are the drugs available? What do they cost? What are the main aims of supply reduction efforts?

Learn more
Kľúčové štatistické

Most recent estimates and data reported.

Learn more
Panel EÚ

EU Dashboard in Slovakia 2017

Learn more

Partners

Loading