Latvia Drug Report 2017

Latvia
Valsts ziņojums par narkotikām 2017

About this report

Šis ziņojums sniedz koncentrētu pārskatu par situāciju narkotiku jomā Latvijā, ietverot informāciju par narkotiku piedāvājumu, lietošanas izplatību, sabiedrības veselības problēmām, kā arī narkotiku politiku un atbildes pasākumiem. Ziņotie statistikas dati attiecas uz 2015. gadu, ko Slimību profilakses un kontroles centrs ir sniedzis EMCDDA, ja vien nav noteikts citādi.

Šīs publikācijas interaktīvā versija, kurā ir saites uz tiešsaistes saturu, ir pieejama PDF, EPUB un HTML formātā: www.emcdda.europa.eu/countries

At a glance

Piezīme: šeit sniegtie dati ir nacionālie aprēķini (lietošanas izplatība, opioīdu lietotāji), vai skaitļi, par kuriem ziņots, izmantojot EMCDDA rādītājus (ārstētie pacienti, izdalītās šļirces, nāves gadījumi un HIV diagnoze, ar narkotikām saistīti likumpārkāpumi un konfiskācijas). Detalizēta informācija par metodoloģiju un komentāri par pieejamajiem informācijas kopumiem ir atrodama EMCDDA Statistikas biļetenā.

Sections

Nacionālā narkotiku stratēģija un koordinācija

What are the long-term aims of drug policy in Latvia? How are these aims to be achieved? How is drug policy coordinated at national level?

Learn more
Valsts izdevumi

Understanding the costs of drug-related actions is an important aspect of policy evaluation.

Learn more
Narkotiku likumdošana un ar narkotikām saistītie pārkāpumi

What substances and activities does Latvia control under its drug laws? What are the penalties for offences? How are new psychoactive substances controlled?

Learn more
Narkotiku lietošana

How many people in Latvia have ever used drugs? What drugs have they used? How many have used drugs recently? How many are using drugs in highly risky ways?

Learn more
Narkotiku kaitējums

What are the main infectious diseases linked to drug injecting in Latvia? How many died of drug overdose in the last year? How many drug-related medical emergencies occurred?

Learn more
Profilakse

What part does prevention play in Latvia drug strategy. What are the main prevention approaches used in the country and who do they target?

Learn more
Kaitējuma mazināšana

How does Latvia measure in terms of provision of needle and syringe programmes, peer naloxone programmes, supervised drug consumption rooms and heroin-assisted treatment.

Learn more
Ārstēšana

How is the drug treatment system organised in Latvia? How is it financed? How is the provision of treatment divided between inpatient and outpatient settings?

Learn more
Narkotiku lietošana un atbildes pasākumi cietumā

Which authorities are responsible for prison health in Latvia? What forms of drug treatment and harm reduction are provided in prisons, and how widely?

Learn more
Kvalitātes nodrošināšana

What is done in Latvia to ensure that the prevention and treatment interventions used are effective and provide a good return on public expenditure?

Learn more
Ar narkotikām saistītie pētījumi

In which areas of study is drug-related research carried out in Latvia? How is this research funded? Are any types of research emphasised in the national drug strategy?

Learn more
Nelegālais narkotiku tirgus

What is known about drug supply and trafficking in the Latvia? How pure or strong are the drugs available? What do they cost? What are the main aims of supply reduction efforts?

Learn more
Galvenie statistikas dati

Most recent estimates and data reported.

Learn more
ES informācijas panelis

EU Dashboard in Latvia 2017

Learn more

Partners

Loading