Informacje o polityce i praktykachDorośli członkowie rodzin osób z problemami narkotykowymi

Problematyka

Rodziny osób zażywających narkotyki mogą na różne sposoby zostać dotknięte tym problemem oraz wpływać na zażywanie narkotyków przez członka rodziny. Niektóre z tych sposobów są pozytywne, a niektóre negatywne. W tej sekcji skoncentrowano się na problemach, z jakimi borykają się dorośli członkowie rodzin osób z problemami narkotykowymi i potencjalnej roli rodzin we wspieraniu zaangażowania w leczenie.

Rodziny osób zażywających narkotyki mogą doświadczać wielu różnych cierpień, jak na przykład: niepokój i stres psychiczny, prowadzące do chorób fizycznych i psychicznych; krzywdy związane z przemocą domową; narażenie na groźby i przemoc związane z długami narkotykowymi i faktem, że członek rodziny zażywający narkotyki działa na rynku nielegalnym; obciążenie finansowe wynikające z bezpośredniego lub pośredniego wspierania osoby zażywającej narkotyki; wpływ stresu i obowiązków wynikających ze sprawowania opieki na pracę; napięcie w relacjach rodzinnych oraz izolacja i utrata kontaktów społecznych.

Członkowie rodziny mogą pomóc członkowi rodziny zażywającemu narkotyki, wspierając go i zachęcając do podjęcia leczenia.

Możliwe sposoby reagowania

 • Dedykowane usługi wspierania rodzin zapewniające pomoc i wsparcie samym członkom rodzin.
 • Wsparcie opiekunów rodzinnych (członków rodziny, którzy wzięli na siebie obowiązki rodzicielskie w stosunku do dzieci krewnego zażywającego narkotyki).
 • Zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opartych na dowodach działań interwencyjnych, takich jak pięcioetapowy program antynarkotykowy.
 • Właściwa ocena relacji rodzinnych w momencie, kiedy osoba zażywająca narkotyki przystępuje do programu leczenia, oraz zapewnienie wsparcia członkom rodziny, aby zwiększyć ich wkład w osiąganie dobrych rezultatów.
 • W razie potrzeby intensywniejsze i bardziej specjalistyczne interwencje, takie jak intensywna terapia rodzinna, behawioralna terapia par, wielowymiarowa terapia rodzinna i metody odnoszące się do sieci społecznych.
 • Wsparcie po utracie bliskiej osoby.

Sytuacja w Europie

 • Nie ma porównywalnych informacji na temat dostępności programów wspierających dorosłych członków rodzin osób z problemami narkotykowymi w Europie, ani na temat prowadzenia terapii rodzinnych.
 • W wielu państwach odnotowano istnienie organizacji zespołowego wspierania rodziny i działania na ich rzecz.

Podsumowanie dostępnych dowodów

Brak dostępnych dowodów

Obecnie nie ma dowodów spełniających nasze kryteria włączania.

Konsekwencje dla polityki i praktyki

Podstawy

 • Dorośli członkowie rodzin osób zażywających narkotyki mogą doświadczać wielu różnych cierpień i potrzebują usług wsparcia w radzeniu sobie z tymi krzywdami. Usługi te obejmują opiekę zdrowotną w celu zmniejszenia niepokoju i stresu, których doświadczają, wsparcie innych osób, wsparcie po utracie bliskiej osoby i wsparcie dla opiekunów z kręgów rodzinnych.
 • Potrzeby członków rodzin i ich potencjalny wkład w poprawę skuteczności leczenia uzależnienia od narkotyków należy uwzględnić w wytycznych dotyczących polityki i praktyki narkotykowej.

Możliwości

 • Uwzględnienie dorosłych członków rodzin osób z problemami narkotykowymi w ramach rozwoju polityki i praktyki, jak również w zapewnieniu wsparcia innych osób, może poprawić świadczenie usług ogólnie, a także konkretnie dla członków rodzin.

Luki

 • Obecnie jest niewiele informacji na temat zakresu i sposobu przeprowadzania w tej grupie interwencji i trzeba udoskonalić badania i kontrole pod tym względem.

Explore all resources in the Best practice portal

Collaborations and partnerships in best practice

logo of the cochrane collaboration  grade logo   grade logo  Health Evidence Network, WHO Europe