Portal najlepszych praktyk

Portal najlepszych praktyk ma na celu pomoc w znalezieniu praktycznych i wiarygodnych informacji o tym, co jest skuteczne (a co nie) w dziedzinie prewencji, leczenia, redukcji szkód i reintegracji społecznej. Portal pomaga szybko zorientować się w wypróbowanych i sprawdzonych interwencjach, przydzielić zasoby na skuteczne działania oraz poprawić działania interwencyjne dzięki zastosowaniu narzędzi, standardów i wytycznych.

Informacje o polityce i praktykach

Każdy temat omówiony w informacjach o polityce i praktykach opracowano jako punkt kompleksowej obsługi dla każdego, kto planuje reakcje lub reaguje w sprawach społecznych i dotyczących zdrowia w zakresie problemów narkotykowych w Europie. Informacje na każdy z tematów składają się z(e): 1) streszczenia głównych zagadnień; 2) głównych możliwych sposobów reagowania; 3) przeglądu sytuacji w Europie; 4) kluczowych konsekwencji dla polityki i praktyki oraz 5) linków do dalszych zasobów. Informacje te stanowią częścią portalu najlepszych praktyk EMCDDA.

Explore all resources in the Best practice portal

Collaborations and partnerships in best practice

logo of the cochrane collaboration  grade logo   grade logo  Health Evidence Network, WHO Europe 

Loading