Om EMCDDA

 

EMCDDA, din referens i narkotikafrågor i Europa

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) inrättades 1993. EMCDDA invigdes i Lissabon 1995 och är en av EU:s första decentraliserade byråer. EMCDDA:s syfte är att ge EU och dess medlemsstater en objektiv överblick över EU:s narkotikaproblem och en faktabaserad grund för narkotikadebatten. I dag ger centret de politiska beslutsfattarna de uppgifter som behövs för att utarbeta väl underbyggda lagar och strategier gällande narkotika. Den hjälper också yrkesverksamma inom området att fastställa bästa praxis och utveckla nya forskningsområden.

 

about.js
Ladda ner denna bilaga i JS format

Page last updated: Friday, 29 June 2018