O EMCDDA

 

EMCDDA, vaša referenčna točka za droge v Evropi

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) je bil ustanovljen leta 1993. Slovesno je bil odprt v Lizboni leta 1995 in je ena od decentraliziranih agencij EU. Center EMCDDA zagotavlja EU in državam članicam dejanski pregled problematike drog v Evropi in obsežno zbirko izsledkov ter tako podpira razpravo o drogah. Oblikovalcem politike zagotavlja podatke, ki jih potrebujejo za sestavljanje utemeljenih zakonov in strategij za področje drog. Pomaga tudi strokovnjakom in osebam, ki delujejo na terenu, da določajo najboljše prakse in nova področja raziskovanja.

 

about.js
Naloži to datoteko na JS format

Page last updated: Friday, 29 June 2018