O agentúre EMCDDA

 

EMCDDA, vaše referenčné miesto o drogách v Európe

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) bolo zriadené v roku 1993. Centrum bolo slávnostne otvorené v roku 1995 v Lisabone a je jednou z decentralizovaných agentúr EÚ. Úlohou EMCDDA je poskytovať EÚ a jej členským štátom faktický prehľad o európskej drogovej problematike a spoľahlivé dôkazy na podporu diskusie o drogách. Politickým činiteľom v súčasnosti ponúka údaje, ktoré sú potrebné na vypracovanie kvalifikovaných právnych predpisov a stratégií týkajúcich sa drog. Centrum takisto pomáha odborníkom a ľuďom z praxe, ktorí pracujú v tejto oblasti, identifikovať osvedčené postupy a nové oblasti výskumu.

 

about.js
Skopírujte si túto prílohu vo JS formát

Page last updated: Friday, 29 June 2018