Despre EMCDDA

 

EMCDDA, punctul tău de referinţă pentru situaţia drogurilor în Europa

Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (EMCDDA) a fost înfiinţat în anul 1993. Acesta a fost inaugurat în 1995 la Lisabona şi este una dintre agenţiile descentralizate ale Uniunii Europene. EMCDDA are rolul de a oferi UE şi statelor sale membre o imagine reală asupra problemelor legate de droguri în Europa şi o bază solidă de dovezi care să ofere sprijin în cadrul dezbaterilor privind drogurile. În prezent, Observatorul oferă factorilor de decizie datele de care au nevoie pentru elaborarea strategiilor şi legilor privind drogurile. Această agenţie îi ajută, de asemenea, pe profesioniştii şi practicienii care lucrează în domeniu să identifice cele mai bune practici şi noi domenii de cercetare.

 

about.js
Download this attachment in JS format

Page last updated: Friday, 29 June 2018