Informacje o EMCDDA

 

EMCDDA, twój punkt informacji o narkotykach w Europie

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) utworzono w 1993 r. Działalność EMCDDA, będącego jedną ze zdecentralizowanych agencji UE, zainaugurowano w Lizbonie w 1995 r. Celem istnienia EMCDDA jest zapewnianie UE i jej państwom członkowskim wiarygodnego obrazu zjawiska narkotyków i narkomanii w Europie oraz dostarczenie rzetelnych informacji naukowych wspierających dyskusję poświęconą narkotykom. Obecnie Centrum dostarcza decydentom dane potrzebne do przygotowywania odpowiednich rozwiązań legislacyjnych oraz strategii narkotykowych. Pomaga także fachowcom i specjalistom w tej dziedzinie na określenie najlepsze praktyk i nowych obszarów badań.

 

about.js
Pobierz ten załącznik w JS format

Page last updated: Friday, 29 June 2018