Par EMCDDA

 

EMCDDA — tavs izziņu avots narkotiku jautājumos Eiropā

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) tika dibināta 1993. gadā. To svinīgi atklāja 1995. gadā Lisabonā. Centrs ir viena no ES decentralizētajām aģentūrām. EMCDDA mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm faktu izklāstu par narkotiku problēmām Eiropā un pamatotu pierādījumu bāzi, lai atbalstītu debates par narkotikām. Patlaban centrs piedāvā politikas veidotājiem datus, kas tiem nepieciešami, lai izstrādātu pamatotus tiesību aktus un stratēģijas narkotiku apkarošanas jomā. Centrs arī palīdz šajā jomā strādājošajiem profesionāļiem un speciālistiem noteikt paraugpraksi un jaunus pētījumu virzienus.

 

about.js
Lejupielādēt šo piesaistni JS formāts

Page last updated: Friday, 29 June 2018