За EMCDDA

 

EMCDDA - вашият компетентен източник по проблемите на наркотиците в Европа

През 1993 г. беше създаден Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA). Официално открит в Лисабон през 1995 г., центърът е една от децентрализираните агенции на ЕС. EMCDDA е създаден, за да предоставя на ЕС и държавите-членки реалната картина на проблемите с наркотиците в Европа, както и надеждни научни данни в помощ на дебата за тях. Днес той предлага на тези, които разработват политиките, данните, необходими за изготвяне на научно обосновани закони и стратегии в областта на наркотиците. Наред с това центърът помага на специалистите и практикуващите лекари, работещи в тази сфера, да определят точно най-добрите практики и новите области за анализ

 

 

about.js
Download this attachment in JS format

Page last updated: Friday, 29 June 2018